Znajdujesz się: Moja firma » Spółki » Czy spółka jawna musi składać sprawozdanie finansowe do KRS

Czy spółka jawna musi składać sprawozdanie finansowe do KRS

Ostatnia aktualizacja: 2008-07-03
Autor: Paweł Muż
Źródło: Monitor Księgowego

Czy spółka jawna, której roczne sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu, ma obowiązek składać roczne sprawozdanie finansowe w sądzie rejestrowym?


RADA

Tak. Każda jednostka objęta wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (a więc i spółka jawna) musi złożyć do sądu rejestrowego roczne sprawozdanie finansowe. Należy pamiętać, że w przypadku spółek jawnych oprócz rocznego sprawozdania finansowego należy dołączyć również odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Ponadto będą musieli Państwo złożyć i opłacić „Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty” - składany na formularzu KRS-Z30.

UZASADNIENIE

Każda jednostka objęta wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (a więc praktycznie wszystkie formy prawne oprócz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych osób fizycznych) jest zobowiązana składać w sądzie rejestrowym:

• roczne sprawozdanie finansowe (czyli wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz opcjonalnie, w zależności od tego, czy jednostka ma obowiązek sporządzania, również zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych),

• opinię biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu),

• odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

• sprawozdanie z działalności jednostki (w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych).

Spółka jawna, której sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu, musi więc złożyć w KRS następujące dokumenty:

• roczne sprawozdanie finansowe oraz

• odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego (w spółce jawnej organem zatwierdzającym są wspólnicy) o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Termin złożenia dokumentów do KRS

Wymienione dokumenty należy złożyć we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 69 ustawy o rachunkowości).

Jeśli roczne sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (a więc w terminie do 30 czerwca - jeśli rok obrotowy równy jest kalendarzowemu), wówczas należy w ciągu 15 dni po tym terminie (tj. do 15 lipca) złożyć w sądzie niezatwierdzone sprawozdanie finansowe. Uwaga - w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości z 18 marca 2008 r. (art. 69 ust. 2) w przypadku niezatwierdzonych w terminie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009 jednostki będą zobowiązane nie tylko złożyć niezatwierdzone sprawozdanie 15 dni po terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, ale także 15 dni po jego zatwierdzeniu (obecnie, tj. w przypadku sprawozdań za 2007 i 2008 r., nie ma obowiązku późniejszego dostarczania do sądu zatwierdzonych sprawozdań).Strona 1

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  majeek@wp.pl2008-08-03 13:41

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Popieram wypowiedź poprzednika. Należy dodać iż Sąd(KRS) nie dysponuje informacją o sposobie rozliczeń spółek jawnych. Wobec czego warto pokusić się o złożeniu informacji do Sądu o prowadzeniu KPiR.

 • avatar

  krzysiek2008-07-09 16:17

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  z innych artykułów publikowanych w internecie wynika że sprawozdanie finansowe składają do KRS tylko te spólki jawne które prowadzą księgi rachunkowe i mają przychód 800 tys euro. Natomiast prowadzące KPIR nie mają tego obowiązku bo nie podlegają pod Ustawę o rachunkowości.

 • avatar

  andrex2008-07-03 22:11

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  TRZEBA było tę mądralę zapytać na jakiej podstawie prawnej opiera swoje twierdzenie,o braku takiej potrzeby,

 • avatar

  sigma2008-07-03 13:02

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  no nie wiem... w ubiegłym roku chciałam złożyć takowe sprawozdanie w KRS, ale zostałam poinformowana przez pracownicę sądu, ze przy spółkach jawnych nie mam takiego obowiązku.

zamknij oknoNastępny artykuł

Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.