| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Ograniczenia w dysponowaniu zyskiem w spółkach kapitałowych

Ograniczenia w dysponowaniu zyskiem w spółkach kapitałowych

Zysk stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami w pewnym okresie. Bazą dla ustalenia wyniku finansowego spółki jest rachunek zysków i strat za rok obrotowy. Tak określony zysk zmniejsza się o obciążenia z tytułu podatku dochodowego, a uzyskana wielkość stanowi zysk netto.


Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że nie każde zwiększenie wartości aktywów (środków trwałych) może zostać rozdysponowane tytułem wypłaty udziału w zysku, przykładowo - zwiększenie wartości aktywów wynikające z przeszacowania aktywu odnosi się, zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.), na kapitał z aktualizacji wyceny, który nie podlega podziałowi.

 


Zysk (zysk netto) za rok obrotowy nie jest ponadto tożsamy z maksymalną dopuszczalną kwotą wypłaty, stanowiącą udział w zysku, na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Zgodnie z art. 192 kodeksu spółek handlowych, kwota przeznaczona do podziału między wspólników spółki z o.o. nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które - zgodnie z ustawą lub umową spółki - powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Podobne brzmienie ma przepis art. 348 § 1 k.s.h. dotyczący spółki akcyjnej.


Przepisy te określają budowę tzw. sumy dywidendowej, to jest maksymalnej kwoty, jaką zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) może rozdysponować pomiędzy wspólników/akcjonariuszy tytułem udziału w zysku spółki.


Zgodnie z powyższym, na poczet sumy dywidendowej mogą być zaliczone następujące pozycje:

1) nadwyżka bilansowa, to jest zysk netto z bieżącego roku obrotowego powiększony o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz pomniejszony o niepokrytą stratę z bieżącego roku obrotowego i lat ubiegłych,

2) kapitały rezerwowe utworzone z zysku, w odniesieniu do których nie ma w umowie/statucie spółki ograniczeń co do ich przeznaczenia na rzecz wspólników i które zostały uchwałą wspólników/akcjonariuszy rozwiązane celem wypłaty zgromadzonych tam środków,

3) kapitał zapasowy utworzony z agio (to jest nadwyżki wartości akcji ponad ich wartość nominalną), jeżeli statut spółki nie przewiduje przeznaczenia go na określony cel.


Tak określona suma nie może obejmować natomiast następujących pozycji:

1) kapitału zapasowego utworzonego z agio, który - zgodnie ze statutem - został przeznaczony na określony cel,

2) kapitału z aktualizacji wyceny (o którym była mowa powyżej),

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »