| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama

Spółki

Uproszczenie procedury łączenia i podziału spółek

Aktualizacja: 26.08.2009

Proszę o informację jak obecnie, tzn. po wejściu w życie najnowszej nowelizacji kodeksu spółek handlowych, przedstawia się kwestia badania planu połączenia i planu podziału przez biegłego. »

Jak pozbawić wspólnika prawa reprezentacji

Aktualizacja: 24.08.2009

Spółka jawna należy do jednej z najchętniej wybieranych form działalności gospodarczych. Niekiedy jednak z rozmaitych przyczyn współpraca między wspólnikami nie układa się najlepiej. Konieczne może okazać się wtedy pozbawienie wspólnika prawa reprezentacji spółki w celu zabezpieczenia interesów pozostałych wspólników. »

Jak sporządzić umowę spółki cywilnej

Aktualizacja: 18.08.2009

W czasach kryzysu osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często planują jej zinstytucjonalizowanie. Świetnym narzędziem nadającym się do tego celu jest spółka cywilna. »

Głosowanie korespondencyjne na walnym zgromadzeniu

Aktualizacja: 18.08.2009

W jakich przypadkach akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną? Które głosy oddane korespondencyjnie należy uwzględniać przy ustalaniu wyników głosowania? Czy akcjonariusz głosujący korespondencyjnie może odwołać swoje oświadczenie? »

Rejestracja uczestnictwa na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Aktualizacja: 05.08.2009

Czy akcjonariusz spółki publicznej może obecnie przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia? Które osoby mają prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej? »

Jak należy przeprowadzić likwidację spółki jawnej

Aktualizacja: 03.08.2009

Jak powinniśmy przeprowadzić likwidację spółki jawnej? Środki trwałe będą przeniesione do firm jednoosobowych prowadzonych na własny rachunek przez wspólników spółki jawnej. Czy przeniesienia należy dokonać na podstawie sprzedaży i wystawić fakturę VAT? »

Nowe zasady ograniczania prawa głosu akcjonariuszy

Aktualizacja: 30.07.2009

Od 1 sierpnia 2009 r. ograniczone prawo głosu mogą mieć akcjonariusze dysponujący już powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce akcyjnej. Ograniczenie takie spółka akcyjna musi ująć w statucie. Wprowadzona zmiana ma na celu eliminację niepożądanego zjawiska koncentracji kontroli w spółkach. »

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

Aktualizacja: 27.07.2009

Spółka komandytowo-akcyjna stanowi formę mieszaną spółki handlowej. Na jej konstrukcję prawną składają się zarówno elementy spółki osobowej, tj. spółki komandytowej, jak i elementy spółki kapitałowej, tj. spółki akcyjnej. Do tych ostatnich należy przede wszystkim istnienie w spółce akcjonariuszy oraz obowiązkowe utworzenie walnego zgromadzenia. »

Know-how jako przedmiot aportu do spółki

Aktualizacja: 21.07.2009

Proszę o informację, czy know-how może być przedmiotem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? »

Jakie zmiany w Kodeksie spółek handlowych obowiązują od 3 sierpnia

Aktualizacja: 15.07.2009

Od 3 sierpnia 2009 r. akcjonariusze zyskają szereg uprawnień, w tym do zwoływania i udziału w walnych zgromadzeniach. Zostanie także wzmocniona pozycja rady nadzorczej w spółce akcyjnej. Przypominamy, jakie zmiany wprowadza ustawa z 5 grudnia 2008 r. nowelizująca Kodeks spółek handlowych oraz ustawę o obrocie instrumentami finansowymi. »

Zarzut przedawnienia w procesie przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o.

Aktualizacja: 08.07.2009

W jakim przypadku członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania tej spółki? Czy mogą oni podnosić zarzut przedawnienia, który przysługiwałby spółce? »

Wynagrodzenie wspólnika w spółce

Aktualizacja: 06.07.2009

Za prowadzenie spraw spółki wspólnik spółki osobowej nie otrzymuje wynagrodzenia. Spółka może jednak zawrzeć umowę o pracę ze swoim wspólnikiem, chyba że przedmiotem umowy jest prowadzenie spraw spółki lub jej reprezentacja. »

Aport przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego

Aktualizacja: 01.07.2009

Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jako wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego rodzi różnorakie skutki prawne, zarówno dla samego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem aportu, spółki, do której ten aport jest wnoszony, jak też i dla osób trzecich, będących stronami stosunków prawnych tak spółki, jak i przedsiębiorstwa. »

Jak były członek zarządu ma oprotestować nieudzielenie absolutorium

Aktualizacja: 23.06.2009

Odwołany członek zarządu nie ma prawa do wniesienia pozwu o uchylenie uchwały zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej. Nie ma takiego prawa, nawet gdy na mocy tej uchwały nie otrzymał absolutorium. »

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Aktualizacja: 16.06.2009

Jestem wspólnikiem spółki z o.o. posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 25 000 zł Nasza spółka przekształca się obecnie w spółkę akcyjną, w której minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 100 000 zł. Czy to oznacza, że spółka nie może się przekształcić w spółkę akcyjną? Czy konieczne jest wcześniejsze podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.? Czy muszę przenieść na kapitał zakładowy spółki przekształcanej wszystkie oszczędności spółki z o.o.? »

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »