Znajdujesz się: Moja firma » Spółki

Spółki : Porady

Opodatkowanie spółek komandytowo - akcyjnych w 2014 roku
2013-12-30 09:34:00
Od stycznia 2014 roku spółki komandytowe będą opodatkowane jak spółki z o.o. Dotychczas spółki te nie musiały płacić podatku dochodowego, ten płacili tylko wspólnicy spółki. Od nowego roku fiskus będzie pobierał podatek i od spółki, i od wspólników. Zmiany obejmą około 2 tys. firm.
Jak założyć spółkę jawną?
2013-12-19 11:22:00
Spółka jawna jest przedsiębiorstwem samym w sobie i powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Do założenia wymagane jest sporządzenie umowy w formie pisemnej, a wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki.

Jak zweryfikować osoby objęte zakazem pełnienia funkcji w spółkach?
2013-12-13 13:05:00
Od stycznia 2013 r. sądy rejestrowe mogą weryfikować osoby ubiegające się o wpis do KRS. Otrzymują wówczas informację z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego o tym, czy dana osoba otrzymała zakaz pełnienia funkcji w organach spółek bądź likwidatorów.
Spółka cywilna jest zobowiązaniem wspólników
2013-12-02 14:51:00
Spółka cywilna jest to umowa zawierana między kilkoma przedsiębiorcami, którzy planują wspólnie prowadzić działalność. Procedura założenia nie jest skomplikowana a forma umowy nie wymaga aktu notarialnego. Dodatkowo każdy ze wspólników rozlicza się z fiskusem samodzielnie.
W jakiej formie należy udzielić prokury?
2013-11-19 13:33:00
Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, którego udziela przedsiębiorca na piśmie pod rygorem nieważności. Kto może zostać prokurentem? Jakie są konsekwencje za niezachowanie odpowiedniej formy?
Składki ZUS wspólników spółki jawnej
2013-11-12 13:15:00
Wspólnikami spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. W jaki sposób są zatem odprowadzane składki do ZUS?
Opłaty w Krajowym Rejestrze Sądowym 2014
2013-10-23 11:10:00
Opłaty w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikają z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jakie są opłaty w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2014 roku?
Zmiana miejsca prowadzenia działalności spółek handlowych
2013-10-22 12:52:00
Zmiana miejsca prowadzenia działalności w przypadku spółek handlowych wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. W jaki sposób zmiana miejsca prowadzenia działalności wpływa na obowiązki spółek handlowych?
Prawo indywidualnej kontroli wspólników
2013-10-17 12:41:00
Każdy wspólnik jest uprawniony do indywidualnego bądź za pośrednictwem upoważnionej osoby przeglądania dokumentów spółki oraz do sporządzania bilansu dla osobistego użytku. Prawo indywidualnej kontroli jest prawem ustawowym przyznanym osobiście każdemu wspólnikowi.
Wyłączenie odpowiedzialności wspólników spółki z o.o.
2013-10-15 10:27:00
Jednym z głównych powodów, dla których przedsiębiorcy wybierają spółkę z o.o. jest wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Jest to ogromna zaleta, której pozbawione są spółki osobowe oraz spółka cywilna.
więcej wiadomości:
...
 »