| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Samochód > Najczęstsze problemy > Samochody osobowe w najmie i leasingu – zaliczanie do kosztów

Samochody osobowe w najmie i leasingu – zaliczanie do kosztów

W poniższym opracowaniu opisujemy zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobowych na podstawie trzech rodzajów umów występujących powszechnie w obrocie gospodarczym tj. umowy najmu/dzierżawy oraz umowy leasingu operacyjnego i finansowego.

III. Leasing finansowy

Z umową leasingu finansowego mamy do czynienia wtedy, kiedy spełnione zostaną następujące warunki:

1) umowa leasingu zostaje zawarta na czas oznaczony,

2) umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający,

3) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Przy czym, jeżeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy, cenę tę uwzględnia się w sumie opłat. Do sumy opłat nie zalicza się natomiast:

  • płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych,
  • podatków, których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków trwałych, będących przedmiotem umowy leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek niezależnie od opłat za używanie,
  • kaucji określonej w umowie leasingu wpłaconej finansującemu przez korzystającego.

Jeśli podatnik korzysta z samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu finansowego, wówczas samochód zaliczany jest do jego składników majątku, tak jakby był jego własnością. Co do zasady, podatnik uprawniony jest do amortyzowania samochodu i zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (i analogicznie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z ww. przepisem nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 EURO przeliczonej na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Podatnik eksploatujący samochody luksusowe zaliczane do składników jego majątku musi zatem liczyć się z tym, że pewną część odpisów amortyzacyjnych winien wyłączać z kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku leasingu finansowego płacone na rzecz firmy leasingowej opłaty w całości nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Podatnik może natomiast do kosztów zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej samochodu. Może również uznać za koszt uzyskania przychodów część odsetkową opłaty leasingowej (czyli nadwyżkę wartości opłat leasingowych ponad wartość początkową przedmiotu leasingu).

Polecamy: Jak nie dać się oszukać sprzedawcy aut poleasingowych

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK