Wybierz branżę i znajdź firmę odpowiadającą Twoim potrzebom.
szukana fraza 
 
 
Strona 1 z 2 

Samochód jako składnik majątku spółki cywilnej

Spółka cywilna jest umownym stosunkiem prawnym (zawartą pomiędzy stronami umową), w ramach którego wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przez działanie w oznaczony sposób, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Samochód jako składnik majątku spółki cywilnej
Samochód jako składnik majątku spółki cywilnej

Ponieważ spółka cywilna nie posiada zdolności prawnej tj. zdolności do tego, by być podmiotem praw i obowiązków, nie może być podmiotem, któremu przysługuje prawo własności (a więc nie może być właścicielem samochodu).

Konstrukcja spółki cywilnej daje jednak wspólnikom spółki cywilnej możliwość utworzenia odrębnego (w stosunku do majątków osobistych wspólników), wspólnego majątku, który przez cały czas trwania spółki podlegał będzie szczególnym przepisom mającym na celu zapewnienie jego niepodzielności, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie założonego w umowie spółki celu gospodarczego.

Polecamy: Opodatkowanie akcyzą pojazdów mechanicznych

Samochód może stać się składnikiem „majątku” spółki cywilnej zasadniczo na jeden z dwóch sposobów: pierwotny - poprzez wniesienie przez wspólnika wkładu niepieniężnego w postaci przeniesienia „na spółkę” (do wspólnego majątku wspólników) własności samochodu, wtórny - poprzez nabycie „przez spółkę” (do wspólnego majątku wspólników) samochodu w drodze czynności prawnej.

Wniesienie wkładu oznacza spełnienie przez wspólnika świadczenia, do którego zobowiązał się w umowie, w zamian za prawa członkowskie, jakie uzyska w spółce. Wspólnik wnoszący wkład niepieniężny w postaci konkretnego, oznaczonego samochodu przenosi jego własność przez sam fakt zawarcia umowy spółki.

Nabycie samochodu przez spółkę cywilną w toku prowadzenia przez nią działalności następuje w przeważającej ilości przypadków w drodze czynności prawnej (najczęściej w drodze zawarcia umowy sprzedaży, w której „spółka” jest kupującym).

Liczba komentarzy:
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Składki ZUS przedsiębiorcówRyczałty samochodowe
Leasing a kredytKalkulator amortyzacji

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Karolina Gierszewska

Doradca podatkowy
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM