| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Zasady dokonywania korekt deklaracji VAT

Zasady dokonywania korekt deklaracji VAT

Korekta deklaracji VAT powinna zostać dokonana przez podatnika w każdej sytuacji, gdy pierwotnie złożona deklaracja nie odzwierciedla prawidłowego stanu faktycznego.

PRZYKŁAD

15 października 2010 r. podatnik złożył w urzędzie skarbowym korektę deklaracji VAT za kwiecień 2009 r. oraz dołączone do niej odrębne pismo, z którego wynikało, że powodem korekty było zastosowanie błędnej stawki VAT do wykonanej usługi. Podatnik w pierwotnie złożonej deklaracji VAT za kwiecień 2009 r. wykazał sprzedaż z tego tytułu według stawki 7%, natomiast powinien ją opodatkować według stawki 22%, co uczynił w złożonej korekcie. Zaniżenie stawki opodatkowania VAT w stosunku do wykonanej usługi spowodowało zaniżenie podatku należnego i w rezultacie zobowiązania podatkowego o kwotę 1000 zł. Tego samego dnia podatnik wpłacił zaległość podatkową wraz z podatkowymi odsetkami za zwłokę za okres od 26 maja 2009 r. do 15 października 2010 r., obliczonymi w następujący sposób:

W dniu złożenia korekty deklaracji VAT za kwiecień 2009 r. podatnik wpłacił zaległość podatkową wynikającą ze złożonej korekty deklaracji VAT wraz z obniżonymi odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 1105 zł.

Jeżeli podatnik złożył deklarację, która:

• zawiera błędy rachunkowe lub

• zawiera inne oczywiste omyłki, lub

• została wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami

- wówczas organ podatkowy z urzędu sam koryguje złożoną przez podatnika deklarację VAT, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień (art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej). Korekta deklaracji VAT dokonywana przez urząd skarbowy możliwa jest tylko wtedy, gdy w jej wyniku zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu VAT nie przekroczy wartości 1000 zł.

Podatnik musi zostać poinformowany o skutkach takiej korekty deklaracji VAT. Dlatego po jej dokonaniu organ podatkowy ma obowiązek uwierzytelnić kopię skorygowanej deklaracji podatkowej oraz doręczyć ją podatnikowi wraz z:

• informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu VAT - jeżeli korekta spowodowała taką zmianę, co np. będzie miało miejsce w przypadku dokonania zmiany w jakiejkolwiek pozycji wartościowej rozliczenia VAT, np. przy zmianie kwoty podatku należnego lub naliczonego;

• informacją o braku zmian w wysokości zobowiązania podatkowego, kwocie nadpłaty lub kwocie zwrotu podatku VAT - jeżeli korekta nie spowodowała takich zmian, co z kolei będzie miało miejsce np. w przypadku oczywistej omyłki w danych identyfikujących podatnika.

Podatnikowi, który otrzymał od urzędu skarbowego informację o dokonaniu przez ten urząd korekty deklaracji VAT, a nie zgadza się z dokonaną w ten sposób korektą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do tego urzędu skarbowego. Sprzeciw powinien zostać wniesiony w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji VAT. Wniesienie sprzeciwu spowoduje anulowanie korekty dokonanej przez organ podatkowy. Jeżeli natomiast w terminie tym podatnik nie wniesie sprzeciwu, uznaje się, że korekta deklaracji VAT dokonana przez urząd skarbowy wywołuje takie skutki prawne, jakie wywoływałaby, gdyby została złożona przez podatnika.

Trzeba pamiętać, że organ podatkowy koryguje tylko te pomyłki, które są oczywiste. W przeciwnym razie, jeżeli charakter pomyłki lub jej zakres budzi wątpliwości co do tego, czy jest to oczywista pomyłka, organ podatkowy wzywa podatnika do samodzielnego skorygowania deklaracji VAT lub złożenia wyjaśnień w tym zakresie.

problem

Czy w przypadku samodzielnego skorygowania deklaracji VAT przez urząd skarbowy podatnik może opłacić odsetki - od powstałej na skutek tej korekty zaległości podatkowej - w obniżonej wysokości, tj. w wysokości 75% stawki, jaka obowiązuje dla „zwykłych” podatkowych odsetek za zwłokę?

rada

W przypadku wystąpienia zaległości podatkowej na skutek „urzędowej” korekty deklaracji VAT podatnik jest obowiązany zapłacić „zwykłe” podatkowe odsetki za zwłokę.

uzasadnienie

W sytuacji przedstawionej w pytaniu korekta deklaracji VAT jest dokonywana w ramach czynności sprawdzających. Z art. 56 § 1b pkt 2 Ordynacji podatkowej wynika natomiast, że obniżone odsetki od zaległości podatkowych nie mogą być stosowane do korekty deklaracji dokonanej w wyniku czynności sprawdzających. „Urzędowa” korekta deklaracji VAT wyklucza zatem możliwość opłacenia odsetek od powstałej zaległości podatkowej w obniżonej wysokości.

Aneta Szwęch

ekspert w zakresie VAT

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK