| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Do 31 stycznia 2011 r. płatnicy muszą złożyć formularz ZUS IWA za 2010 r.

Do 31 stycznia 2011 r. płatnicy muszą złożyć formularz ZUS IWA za 2010 r.

31 stycznia 2011 r. upływa termin na przekazanie formularza ZUS IWA „Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” za 2010 r.

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowy formularz ZUS IWA. Wypełniając ten druk należy najpierw podać:

• identyfikator dokumentu w polu 01, w bloku I „Dane organizacyjne”; obejmuje on numer informacji (dwie cyfry) oraz rok, za który jest ona składana (identyfikator informacji ZUS IWA składanej za 2010 r. po raz pierwszy to 01 2010),

• kod terytorialny jednostki terenowej ZUS w polu 02, w bloku I „Dane organizacyjne”; kod ten należy ustalić według siedziby płatnika składek na podstawie wykazu tych kodów znajdującym się w słowniku zawartym w programie Płatnik i w poradniku opublikowanym na stronie internetowej ZUS www.zus.pl,

• zestaw danych identyfikacyjnych płatnika (numery NIP, REGON, PESEL, nazwę skróconą, nazwisko i imię) w bloku II „Dane identyfikacyjne płatnika składek”.

Szczególną uwagę należy zwrócić przy wypełnianiu kolejnych bloków ZUS IWA, tj.:

• bloku III „Dane o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego” oraz

• bloku IV „Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki”.

W blokach tych należy bowiem wykazać dane, na podstawie których ZUS wylicza wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej płatnika.

W bloku III w polu 01 należy wpisać liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, ustaloną według opisanych wcześniej zasad.

Natomiast w bloku IV płatnik składek powinien wpisać:

• w polu 01 - kod rodzaju przeważającej działalności według „PKD 2007”, z jakim płatnik był ujęty w rejestrze REGON na 31 grudnia 2010 r.,

• w polu 02 - liczbę ubezpieczonych poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które miały miejsce w 2010 r.,

• w polu 03 - liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, które miały miejsce w 2010 r.,

• w polu 04 - liczbę odpowiadającą wszystkim zatrudnionym w warunkach, w których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, według stanu na 31 grudnia 2010 r. W tej liczbie należy uwzględnić jedynie pracowników, tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu pracy).

Ustalając liczbę poszkodowanych w wypadkach należy uwzględniać:

• pracowników, którzy zostali ujęci w rejestrze wypadków od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. jako poszkodowani w wypadku przy pracy,

• innych ubezpieczonych (niebędących pracownikami, np. zleceniobiorców), którzy ulegli wypadkowi w okresie podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu i została za nich sporządzona karta wypadku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Jedna i ta sama osoba, która uległa więcej niż jednemu wypadkowi przy pracy w trakcie danego roku kalendarzowego, powinna być uwzględniona w tej liczbie więcej niż jeden raz.

WAŻNE!

Ustalając liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy należy uwzględniać wszystkie wypadki niezależnie od tego, czy uległy im te same czy inne osoby.

Kwalifikacja prawna wypadku powinna odpowiadać kwalifikacji dokonanej w protokole powypadkowym lub karcie wypadku.

Jeżeli w 2010 r. żaden z ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu nie uległ wypadkowi przy pracy, odpowiednio w polach 02 lub 03 należy wpisać liczbę „0”.

Słowniczek:

Śmiertelny wypadek przy pracy - wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Ciężki wypadek przy pracy - wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Płatnik ma obowiązek przekazać do ZUS formularz ZUS IWA w takiej samej formie, jaka obowiązuje go przy przekazywaniu innych dokumentów ubezpieczeniowych. Zatem płatnik, który rozlicza składki za więcej niż 5 osób i w związku z tym przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe przez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych, również ZUS IWA musi przekazać w postaci elektronicznej. W takim przypadku przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych w formie papierowej jest możliwe jedynie za zgodą ZUS.

Natomiast płatnik, który może przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej, ponieważ rozlicza składki za nie więcej niż 5 osób, również ZUS IWA może przekazać w takiej formie.

Jeśli płatnik, który ma obowiązek złożyć formularz ZUS IWA za 2010 r., składał go również za dwa poprzednie lata (2008 r. i 2009 r.), to na podstawie danych z lat 2008 r., 2009 r. i 2010 r. stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującą go przez cały kolejny rok składkowy (od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.) ustali mu ZUS. Zawiadomienie ZUS w tej sprawie płatnik powinien otrzymać nie później niż do 20 kwietnia 2011 r. (art. 32 ust. 1 ustawy wypadkowej).

Płatnik, który nie przekaże formularza ZUS IWA albo przekaże go, ale wykaże w nim nieprawdziwe dane, w wyniku czego ZUS ustali obowiązującą go stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w zaniżonej wysokości, poniesie konsekwencje tych nieprawidłowości. ZUS wyznaczy bowiem obowiązującą go przez cały nowy rok składkowy stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 150% stopy, jaka zostałaby ustalona na podstawie prawidłowych danych (art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej). Ponadto płatnik musi wówczas opłacić zaległe składki (wyrównanie zaniżonych składek) wraz z odsetkami za zwłokę.

Jeżeli nieprawidłowości płatnika spowodują zawyżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ZUS wymierzy obowiązującą go stopę procentową tej składki na cały rok składkowy w prawidłowej wysokości (art. 34 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Niezależnie od tego, jakie skutki wywoła niezłożenie ZUS IWA lub wykazanie w niej nieprawidłowych informacji, płatnik ma obowiązek ją złożyć/skorygować (art. 34 ust. 4 ustawy wypadkowej).

• art. 2 pkt 8, art. 27-34 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322),

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200, poz. 1692 ze zm.),

• rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.).

Roman Dorawa

ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK