| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > 2011 rok w podatkach

2011 rok w podatkach

Zapowiadana podwyżka o 1 pkt proc. VAT to nie wszystkie zmiany w podatkach, które czkają przedsiębiorców w nowym roku.


Jak co roku ustawodawca zapewnia podatnikom możliwość wykazania się czujnością na aktualne zmiany w przepisach. Dotyczy to w szczególności przepisów prawa podatkowego. Niektóre z planowanych zmian, które mają wejść w życie od stycznia 2011 r., już obowiązują.

Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług, na uwagę zasługuje przede wszystkim:

Zwiększenie limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT do kwoty 150 000 zł. Zmiana ta nastąpi na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 215, poz. 1666). Jednocześnie w związku z tym, że limit 150 000 zł obowiązywać będzie w 2011 r., ale dotyczyć będzie obrotów osiągniętych w roku 2010 r., ustawodawca przewidział specjalne przepisy przejściowe, pozwalające podatnikom, którzy w poprzednim roku korzystali ze zwolnienia, a przekroczyli obecny limit (100 000 zł), ale nie przekroczyliby nowego limitu (150 000 zł), na dalsze korzystanie ze zwolnienia. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 4 ustawy zmieniającej, w roku 2011 podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100 000 zł i nie przekroczyła 150 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia. Jednocześnie jednak przepis ten zastrzega, że w powyższym przypadku możliwość skorzystania ze zwolnienia jest uwarunkowana pisemnym zawiadomieniem o tym zamiarze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2011 r.

1 stycznia 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930). Najciekawszą zmianą w stosunku do obecnego stanu prawnego jest ograniczenie kręgu podatników, którzy nie mają obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas. Dotyczyć to będzie m.in. podatników wykonujących:

• usługi magazynowania i przechowywania towarów, pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą;

• usługi prawnicze (z wyjątkiem usług świadczonych przez notariuszy w zakresie objętym repetytorium A i P), rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

• usługi architektoniczne i inżynierskie - wyłącznie usługi rzeczoznawstwa, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą;

• usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą;

• usługi detektywistyczne i ochroniarskie, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą;

• usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych;

• usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą;

• usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,

• usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach;

• usługi pogrzebowe i pokrewne;

• usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w zakresie usług schronisk dla zwierząt;

• usługi świadczone w gospodarstwach domowych.

Od 2011 r. obowiązkowe będzie stosowanie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 ustalonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 222, poz. 1763 z późn. zm). Co prawda rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2010 r., jednakże przyznawało ono podatnikom uprawnienie do stosowania najdłużej do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2010 r. starych (poprzednio obowiązujących) wzorów deklaracji.

W zakresie VAT na uwagę zasługują również starania ustawodawcy o uregulowanie kwestii prawa do odliczenia VAT od samochodów. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczone zostały założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Istotą nowelizacji jest wprowadzenie w przepisach ustawy o VAT zasad rozliczania VAT w odniesieniu do samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych. Propozycja MF polega na wprowadzeniu do ustawy VAT takich rozwiązań, które zakładają ograniczenie prawa do odliczenia do 60% kwoty podatku naliczonego - nie więcej jednak niż 6000 zł - z tytułu nabycia, w tym wewnątrzwspólnotowego, oraz importu pojazdów samochodowych, nabycia usług, zgodnie z umową najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są pojazdy samochodowe inne niż osobowe, o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem pojazdów, które co do zasady przeznaczone są do działalności gospodarczej:

• samochodów, które są przedmiotem odprzedaży lub oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i używane są do tych celów przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy;

• pojazdów, które na podstawie kryteriów określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1 - 4 ustawy VAT, pozwalają uznać je za pojazdy służące zasadniczo do przewozu ładunków;

• pojazdów specjalnego przeznaczenia (np. pomoc drogowa, ładowarka, pojazd pogrzebowy), określonych w art. 86 ust. 4 pkt 5 ustawy VAT,

• pojazdów, które konstrukcyjnie przeznaczone są do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.

W świetle złożeń do projektu nowelizacji wyłączone zostanie prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do napędu pojazdów samochodowych, o których mowa powyżej.

Jeśli chodzi o przepisy ustawy o PIT, to 1 stycznia 2011 r. wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć podatek VAT należny od nieodpłatnie przekazanych towarów w przypadku, gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania będzie uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług o określonej ilości lub wartości (zmiana dotyczy art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. b ustawy o PIT). Nowa treść przepisu dotyczyć więc będzie przedsiębiorców realizujących programy sprzedaży premiowej. W tym miejscu należy wskazać, że taka sama, co do treści, regulacja wejdzie w życie od 1 stycznia 2011 r., w zakresie CIT (zmiana będzie dotyczyć art. 16 ust. 1 pkt 46 lit b ustawy o CIT). Wyżej wskazane zmiany w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT zostały wprowadzone do porządku prawnego na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 57, poz. 352).

Poza wyżej wskazanymi, w zakresie zmian w przepisach dotyczących podatków dochodowych należy wskazać, że Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2009 r., znajdzie zastosowanie właśnie do dochodów osiągniętych od 2011 r.

Odsetki zgodnie z nową umową będą opodatkowane do wysokości 5% brutto odsetek w państwie, w którym powstają. Nowa umowa przewiduje również zwolnienie z podatku u źródła w sytuacji, gdy odbiorca odsetek jest osobą do nich uprawnioną i jeżeli odsetki są wypłacane:

• na rzecz rządu umawiającego się państwa, jego jednostki terytorialnej lub organu władzy lokalnej, lub Bankowi Centralnemu umawiającego się państwa, lub jakiejkolwiek instytucji będącej w całości własnością rządu umawiającego się państwa;

• z tytułu pożyczki jakiegokolwiek rodzaju przyznanej, zabezpieczonej lub gwarantowanej przez rządową instytucję;

• w związku ze sprzedażą na kredyt jakichkolwiek urządzeń przemysłowych, handlowych lub naukowych,

• z tytułu pożyczki jakiegokolwiek rodzaju przyznanej przez bank.

Zgodnie z obecnie obowiązującą umową odsetki mogą być opodatkowanepodatkiem u źródła tylko w państwie odbiorcy odsetek.

Należności licencyjne zgodnie z nową umową będą opodatkowane do wysokości 5% należności licencyjnych brutto w państwie, w którym powstają. W obecnie obowiązującej umowie należności licencyjne mogą być opodatkowane w państwie 'źródła' do wysokości 10% należności brutto.

Dywidendy w myśl postanowień nowej umowy będą zwolnione z podatku u źródła, jeśli osobą uprawnioną do dywidendy jest spółka mająca siedzibę w drugim umawiającym się państwie, a jej bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendę wynosi w chwili wpłacenia dywidendy przynajmniej 10% udziałów i która posiada lub będzie posiadała te udziały przez nieprzerwany 24-miesięczny okres, w którym dokonano wypłaty. W pozostałych przypadkach, jeżeli odbiorca dywidendy będzie ich właścicielem, podatek pobierany 'u źródła' nie może przekroczyć 15% kwoty dywidend brutto. Dotychczasowa umowa również co do zasady przewiduje 15-proc. podatek pobierany w państwie powstania dywidend. Natomiast uprzywilejowana 5-proc. stawka podatku znajduje zastosowanie, jeżeli odbiorcą dywidendy jest spółka rozporządzająca bezpośrednio co najmniej 25% kapitału spółki wypłacającej dywidendy.

Prawdopodobnie ustawodawca jeszcze w tym roku dokona kilku nowelizacji ustaw podatkowych. Dlatego też warto na bieżąco monitorować prace legislacyjne. Może się bowiem okazać, że ustawodawca - wbrew regułom poprawnej legislacji - na ostatnią chwilę będzie dokonywał zmian w przepisach.

Ekspert Mikołaj Jabłoński,

prawnik Skoczyński Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna Sp. k.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Premium English

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK