| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Refundacja składek na ubezpieczenia niepełnosprawnych przedsiębiorców

Refundacja składek na ubezpieczenia niepełnosprawnych przedsiębiorców

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą, pod warunkiem terminowego opłacania składek.


Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej Funduszem) refunduje obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Refundacja obejmuje kwotę do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Fundusz refunduje również składki na ubezpieczenia społeczne rolników - wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.

Szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osobie niepełnosprawnej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie określa ponadto termin składania i wzór wniosku oraz wykaz dokumentów załączanych do wniosku, wymogi, jakie muszą spełniać wnioskodawcy, przekazujący dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

O refundację składek mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem (nie ma w tym przypadku znaczenia posiadany stopień niepełnosprawności). Dodatkowo osoby ubiegające się o refundację muszą prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (refundacja dotyczy wyłącznie osób fizycznych, wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą).

Podstawowym warunkiem uzyskania refundacji jest terminowe opłacenie składek w całości.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana na zasadach pomocy de minimis, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Pomocy (refundacji składek) osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą nie udziela się m.in. w przypadku, gdy jej wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go 2 lata kalendarzowe, spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość:

• 200 tys. euro w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą inną niż w sektorze transportu drogowego,

• 100 tys. euro w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego.

Pomocy w postaci refundacji składek niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika nie udziela się, jeżeli wartość tej pomocy brutto otrzymanej w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis w produkcji rolnej spowodowałaby m.in. przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość 7,5 tys. euro.

Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych na urzędowym formularzu:

• Wn-U-G - dla osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą,

• Wn-U-A - dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składają wniosek Wn-U-A w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonano zapłaty składek za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Niepełnosprawny przedsiębiorca wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G zobowiązany jest przedstawić:

• dane wnioskodawcy zawierające:

- pełną i skróconą nazwę, jeśli posiada, oraz imię i nazwisko wnioskodawcy,

- numery: PESEL, REGON i NIP,

- adres zamieszkania wnioskodawcy,

- adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,

- imię i nazwisko, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem,

• kopię aktualnych dokumentów potwierdzających pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numery REGON i NIP,

• kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,

Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika powinien przesłać do PFRON wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-A, oprócz danych personalnych, również:

• kopię aktualnych dokumentów potwierdzających imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer NIP,

• kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem niepełnosprawnego rolnika lub niepełnosprawnego domownika,

• kopię aktualnej decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającej podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne Fundusz przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Bartłomiej Sikora

aplikant adwokacki

Podstawa prawna:

• art. 25c, 25d ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.),

• § 3, 4, 6, 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (DzU nr 8, poz. 42).

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia


JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia49.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK