| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Płatności a rachunek bankowy

Płatności a rachunek bankowy

Czy podatnik jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, mając na uwadze obniżenie kosztów, może dokonywać przelewów np. do urzędu skarbowego z rachunku osobistego, niezwiązanego z prowadzoną firmą?


Kwestię płatności reguluje art. 61 § 1 ordynacji podatkowej (o.p.), zgodnie z którym zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Nie dotyczy to jednak zapłaty podatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto nie obowiązuje - jak w przypadku transakcji gospodarczych - bariera kwotowa 15 000 euro. Powyższe oznacza, że w przypadku podatnika prowadzącego np. podatkową księgę przychodów i rozchodów zapłata zobowiązań podatkowych powinna nastąpić przez rachunek bankowy.

Jednak zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy (...) w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą (NIP-1) znajdują się następujące pola dotyczące rachunków bankowych:

1) w części B.7. - „Osobisty rachunek bankowy”, wraz z objaśnieniem „podanie informacji o rachunku bankowym nie jest obowiązkowe, jeżeli składający nie wybiera tej formy zwrotu nadpłaty podatku dochodowego. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego”,

2) w części C.2. - „Rachunki związane z działalnością gospodarczą”.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przy czym przedsiębiorca, który jest członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, może realizować ten obowiązek za pośrednictwem wspomnianego rachunku.

A zatem obowiązek dokonania płatności w sposób bezgotówkowy istnieje, gdy:

1) podmiotem jest przedsiębiorca, a więc osoba fizyczna, osoba prawna czy jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą; ponadto za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;

2) przedsiębiorca dokonuje transakcji handlowej, którą - stosownie do art. 2 w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323 z późn.zm.) - jest umowa, z tym że jej przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, i - co istotne - zostaje ona zawarta w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;

3) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, zatem nie dotyczy to osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, np. konsumenta;

4) ten inny przedsiębiorca - strona transakcji - posiada rachunek bankowy;

5) jednorazowa wartość transakcji, i to bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro, przy czym przeliczenie na złote następuje według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji

Wskazana kwota nie jest wartością przypadkową. Taką wysokość wskazano bowiem w art. 8 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn.zm.), gdzie określono obowiązek rejestracji transakcji w podanej kwocie. Nie sposób również pominąć, iż pojęcie „jednorazowa wartość transakcji” (transakcji, o której mowa we wskazanej wyżej definicji) powinno oznaczać łączną wartość transakcji (np. zobowiązania) określoną w umowie handlowej. Tym samym należy uznać, że w przypadku transakcji w kwocie 80 000 zł, kiedy to płatność zgodnie z ustaleniami ma nastąpić w systemie ratalnym (8 rat po 10 000 zł), płatność musi być dokonana w formie bezgotówkowej.

6) przedsiębiorca dokonuje i przyjmuje płatności wynikające z transakcji handlowej, co może nastąpić przez: polecenie przelewu, kartę płatniczą, polecenie zapłaty, czek rozrachunkowy, a więc oczywiste jest, iż posiada rachunek bankowy w dowolnie wybranym banku, przy czym nie dookreślono, czy powinien to być rachunek tylko rozliczeniowy czy oszczędnościowo-rozliczeniowy (firmowy czy osobisty).

Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 49 ust. 1 prawa bankowego banki mogą prowadzić w szczególności takie rodzaje rachunków bankowych, jak rachunki rozliczeniowe (w tym bieżące i pomocnicze), rachunki oszczędnościowe czy oszczędnościowo-rozliczeniowe. Jednak stosownie do ust. 3 tego przepisu dla osób fizycznych mogą być prowadzone wyłącznie rachunki oszczędnościowe czy rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.

Niemniej jednak, skoro ustawodawca nie wskazał expressis verbis rodzaju rachunku bankowego, w ramach którego przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą dokonywałby transakcji gospodarczych, to należy przyjąć, że może to być również rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, więc również osobisty.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż od decyzji podatnika zależy, z jakiego konta dokona zapłaty podatków - osobistego czy firmowego.

Regina Drabik

Podstawa prawna:

• art. 61 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.),

• załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 29 września 2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 161, poz. 1282 z późn.zm.),

• art. 22 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.),

• art. 49 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn.zm.).

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


CIT 2018. Komentarz299.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK