| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Jak ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującą od 1 kwietnia 2010 r.

Jak ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującą od 1 kwietnia 2010 r.

Płatnicy składek muszą ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, jaka będzie ich obowiązywać przez najbliższy rok składkowy, tj. od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. Pierwsze składki w nowo ustalonej wysokości należy opłacić za kwiecień w maju br.


Sposób ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej danego płatnika zależy od tego, do jakiej grupy płatników on należy. Na potrzeby różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustawodawca podzielił płatników składek na trzy grupy, tj.:

• płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych lub niepodlegających wpisowi do rejestru REGON,

• płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych (średniomiesięcznie w ubiegłym roku), podlegających wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe nie mieli obowiązku złożenia informacji ZUS IWA,

• płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych (średniomiesięcznie w ubiegłym roku), podlegających wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe mieli obowiązek złożenia informacji ZUS IWA.

Oblicz stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe >>

Płatnik składek, który nie podlega wpisowi do rejestru REGON, opłaca składkę na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej wynoszącej 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla wszystkich grup działalności (art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy wypadkowej). Najwyższa stopa procentowa dla grup działalności nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego okresu i nadal wynosi 3,33%. W związku z tym płatnicy składek należący do tej grupy powinni nadal w bieżącym roku składkowym opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% podstawy wymiaru - niezależnie od liczby ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego.

Płatnicy, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON, powinni w pierwszej kolejności ustalić liczbę ubezpieczonych zgłaszanych przez nich do ubezpieczenia wypadkowego w 2009 r. Jeśli w 2009 r. w przeliczeniu na miesiąc zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, w nowym okresie składkowym zaczynającym się 1 kwietnia 2010 r. mają obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w ryczałtowej wysokości 1,67% podstawy wymiaru (art. 28 ust. 1 ustawy wypadkowej). Również dla tej grupy płatników składka nie uległa więc zmianie w stosunku do poprzedniego roku składkowego.

Ustalając liczbę ubezpieczonych, należy kierować się następującymi zasadami:

• liczbę ubezpieczonych należy ustalać jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień;

• w obliczeniach należy uwzględniać jedynie te miesiące, w których płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 1 osobę;

• każdą osobę należy uwzględniać w danym miesiącu tylko jeden raz, niezależnie od tego, z ilu tytułów podlegała w tym miesiącu ubezpieczeniu wypadkowemu (np. jednokrotne uwzględnienie zleceniobiorcy, który w tym samym miesiącu wykonywał 2 umowy zlecenia i z każdej umowy podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu);

• nie należy uwzględniać w obliczeniach osób:

- które nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu (np. do 31 grudnia 2009 r. ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegali zleceniobiorcy, którzy wykonywali zlecenie poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności przez zleceniodawcę),

- które przez cały miesiąc: przebywały na urlopie wychowawczym, przebywały na urlopie bezpłatnym, pobierały zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, odbywały zasadniczą służbę wojskową,

- za które za dany miesiąc zostały rozliczone składki lub wykazane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (oznacza to, że w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu ani przez jeden dzień);

• jeżeli płatnik zgłosił się w ZUS jako płatnik składek w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 r., liczbę ubezpieczonych należy ustalić na podstawie liczby ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS;

• ustaloną liczbę ubezpieczonych (stanowiącą iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe) należy zaokrąglić do jedności w górę - gdy z obliczeń zostaje końcówka 0,5 i więcej, w dół - gdy zostaje końcówka mniej niż 0,5.

PRZYKŁAD

Jan K. prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej od lutego 2009 r. W 2009 r. zatrudniał od lutego 10 pracowników. Jedna z pracownic przebywała od 1 czerwca 2010 r. na urlopie wychowawczym. W związku z tym w 2009 r. płatnik średnio w miesiącu zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego 9 osób (4 miesiące x 10 osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym + 7 miesięcy x 9 osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym = 103; 103 : 11 miesięcy = 9,36; po zaokrągleniu 9 ubezpieczonych). Jan K. należy do grupy płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczeń nie więcej niż 9 osób. W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. powinien zatem opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej wynoszącej 1,67%.

Płatników składek, którzy równocześnie spełniają następujące warunki:

• podlegają wpisowi do rejestru REGON,

• w 2009 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób (średnio na miesiąc),

• nie składali ZUS IWA za 3 ostatnie, kolejne lata kalendarzowe (2007, 2008 i 2009)

- obowiązuje składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości ustalonej dla grupy działalności, do której należy płatnik.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK