Znajdujesz się: Moja firma » Temat Dnia » Zakwestionowanie umowy o pracę przez ZUS

Zakwestionowanie umowy o pracę przez ZUS

Ostatnia aktualizacja: 2010-04-01
Autor: Rafał Krawczyk

ZUS może podważyć umowę o pracę jako źródło podlegania ubezpieczeniom społecznym, mimo że została zawarta umowa, a pracodawca opłacał należne składki na ubezpieczenia pracownika, gdy w rzeczywistości nie występują cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Tytuł do ubezpieczeń społecznych powstaje bowiem tylko wtedy, gdy stosunek pracy jest realizowany w rzeczywistości.

PRZYKŁAD

Pracodawca zgłosił do ubezpieczenia pracownika, wskazując jako podstawę do ubezpieczeń umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą w niedzielę 31 stycznia 2010 r. Jednocześnie zgłoszono, że 1 lutego 2010 r., w godzinach porannych, doszło do wypadku przy pracy, w wyniku którego ten pracownik złamał nogę i stał się niezdolny do pracy. ZUS może taką umowę uznać za pozorną, zawartą wyłącznie w celu uzyskania wypłaty jednorazowego odszkodowania i zasiłku chorobowego.

Jeśli wystąpiła jedna ze wskazanych wyżej okoliczności, szczególnie często ZUS kontroluje osoby zatrudnione u członków swojej rodziny. Fakt ten dodatkowo powoduje podejrzenie fikcyjności zatrudnienia.

Oczywiście, nie w każdym z tych przypadków umowa o pracę jest uznawana przez ZUS za nieważną. ZUS podważa istnienie stosunku pracy, jeśli ustali, że mimo zawarcia formalnej umowy o pracę nie nastąpiło nawiązanie stosunku pracy, ponieważ praca nie była świadczona lub nie były realizowane inne elementy stosunku pracy.

ZUS może podważyć umowę o pracę na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wykazanie, że umowa miała charakter pozorny. Drugim sposobem jest wykazanie, że umowa została zawarta w celu obejścia prawa lub jest ona niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Każde z tych ustaleń prowadzi do stwierdzenia nieważności umowy.

Jeśli ZUS ustali, że nastąpiło zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych, mimo że nie istniał stosunek pracy, wydaje decyzję o niepodleganiu przez pracownika ubezpieczeniom.

Może się zdarzyć, że ZUS zakwestionuje tylko część umowy, np. w zakresie dotyczącym wynagrodzenia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy ZUS uzna, że strony ważnej umowy o pracę ustaliły w niej korzystniejsze warunki tylko na potrzeby uzyskania w przyszłości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez pracownika.

Pozorna umowa

Pozorną umowę o pracę charakteryzują elementy, które muszą wystąpić łącznie:

1) oświadczenia pracodawcy i pracownika muszą być złożone wzajemnie, a pracodawca i pracownik muszą zgadzać się na dokonanie czynności prawnej jedynie dla pozoru,

2) strony nie chcą, aby powstały skutki prawne, jakie zwykle prawo łączy z zawarciem umowy o pracę - oznacza to, że pracownik nie zamierza świadczyć pracy, a pracodawca nie chce wypłacać mu wynagrodzenia,

3) rzeczywistym zamysłem stron jest stworzenie pozorów realizacji stosunku pracy w taki sposób, aby towarzyszące temu okoliczności miały na celu wprowadzenie ZUS w błąd,Strona 2

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  Zołzusia2010-09-13 14:44

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  mam taki przypadek zakwestionowano stosunek pracy. po 3mcach pracownica poszla na zwolnienie lekarskie z kodem b, a za kolejne 3 mce urodzila. Decyzja ZUS - odmowa objęcia ubezpieczeniami a co za tym idzie brak podstaw do wyplaty zasiłkow.

 • avatar

  Jo-Anna2010-07-27 14:11

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Jest tu mowa o kwestionowaniu umów, a co z zakwestionowaniem zwolnienia kobiety w ciąży. Czy to się zdarza, czy jest to wykonalne dla ZUS? Kobieta jest po prostu w ciąży, zdrowa jak ryba, żeby nie było problemów wykonywała pracę faktycznie przez miesiąc, w papierach porządek. Czy w tym przypadku kontrola z ZUS wiedząc że umowa była zawarta specjalnie dla zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, może zakwestionować zwolnienie lekarskie? Czy może wezwać ciężarną na komisję lekarską i dodatkowo jeszcze sprawdzić lekarza wystawiającego zwolnienie? Chodzi mi o to czy ZUS stosuje w praktyce takie metody, żeby móc nie wypłacić zasiłku?

 • avatar

  lotek2010-04-11 12:19

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  a ja mam 3 umowy o pracę w ochronie i może mnie zus skontroluje ? m.in. cieciuję na obiekcie zus-owskim. Mam tam do przepracowania 240-godz., z czego 168-etatowe, a pozostałe to U.Zlecenia w tej samej firmie. Więc może jakiś kozak z zus, wyjaśni te oszustwo ? tj. zatrudnienie w tej samej firmie na 2-różne umowy , co zus- na to ???

zamknij oknoNastępny artykuł

Pierwsze prawo podatnika: odwołanie