| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Sprawozdanie o należnej opłacie produktowej za 2009 r.

Sprawozdanie o należnej opłacie produktowej za 2009 r.

Do 31 marca 2010 r. przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach oraz organizacje odzysku działające w ich imieniu zobowiązani są do składania rocznych sprawozdań oraz samodzielnego obliczania i wpłacania należnej opłaty produktowej za 2009 r. Sprawozdanie należy złożyć marszałkowi województwa na formularzu OŚ-OP1.


Obowiązek wpłacania opłaty produktowej nakłada ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (dalej: ustawa).

Opłatę produktową i sprawozdanie za 2009 r. wnosi przedsiębiorca, który:

• wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach,

• wprowadza na terytorium kraju:

- ogniwa, baterie, akumulatory (np. akumulatory do telefonów komórkowych),

- oleje techniczne (np. oleje smarowe, oleje samochodowe),

- lampy wyładowcze (np. świetlówki),

- opony (opony nowe i bieżnikowane),

• prowadzi jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 lub kilka jednostek handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2 i sprzedaje produkty tam pakowane,

• pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę,

• zleca innemu przedsiębiorcy wytworzenie produktu lub produktu w opakowaniu, jeżeli jego oznaczenie (znak towarowy) znajduje się na produkcie,

• importuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia (również na potrzeby własne):

- towarów w opakowaniach,

- ogniw, baterii, akumulatorów, lamp wyładowczych lub opon,

- towarów, których częściami składowymi są ogniwa, baterie, akumulatory, oleje techniczne, lampy wyładowcze, opony (art. 1 ustawy).

Produkt lub produkt w opakowaniu uważa się za wprowadzony do obrotu tylko raz (art. 1 ust. 3a ustawy).

Kwota wolna od wpłaty wynosi 50 zł. Niemniej każdy przedsiębiorca, którego dotyczy opłata produktowa (nawet jeżeli nie jest wyższa niż 50 zł), powinien złożyć roczne sprawozdanie do właściwego urzędu marszałkowskiego. Sprawozdanie powinien złożyć w terminie do 31 marca. Do ponoszenia opłat produktowych należy stosować odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa (są to przepisy dotyczące m.in. zaległości, odsetek i nadpłaty). W przypadku opłat produktowych uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

W sprawozdaniu OŚ-OP1 przedsiębiorcy wpisują masę lub ilość wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów oraz osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (dział 1 sprawozdania). W odniesieniu do odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi trzeba rozróżnić wielkości ogółem i faktyczne odnoszące się do roku sprawozdawczego. Wielkości ogółem (kolumny 6 i 8 działu 1 sprawozdania) należy wyliczyć na podstawie odpowiednio: wielkości odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych w roku sprawozdawczym odzyskowi i recyklingowi, zwiększonej o wielkość uwzględnionych w sprawozdaniu „nadwyżek” z roku poprzedzającego.

W rubryce pt. „Osiągnięta wielkość przekraczająca wymagany poziom” (kolumny 14 i 15 działu 1 sprawozdania) należy wykazać ilość produktów skierowanych do odzysku i recyklingu. Zgodnie z objaśnieniami do formularza wpisujemy tu „dodatnią” różnicę (w kilogramach lub sztukach) między osiągniętym a wymaganym w danym roku poziomem odzysku i recyklingu określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska odnoszącym się do danego roku.

W dziale 2 sprawozdania należy wpisać wysokość należnej opłaty produktowej. Sposób jej obliczenia został określony w objaśnieniach do sprawozdania. Składający sprawozdanie muszą także dbać o to, aby jego działy były spójne, tzn. by liczby porządkowe przypisane poszczególnym rodzajom odpadów były takie same.

Przedsiębiorcy, którzy wykonali obowiązek odzysku lub recyklingu w wielkości przekraczającej wymagany w danym roku poziom, mogą rozliczyć masę lub ilość odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu w następnym roku kalendarzowym (art. 11a ustawy).

Aby skorzystać z prawa do rozliczenia, w formularzu OŚ-OP1, w rubryce o nazwie „Osiągnięta wielkość przekraczająca wymagany poziom”, powinni wpisać „dodatnią” różnicę (w kg) między osiągniętym a wymaganym w 2009 r. poziomem recyklingu.

W sprawozdaniu wielkości powinny być podawane z dokładnością do:

1) 1 kg - masa opakowań lub produktów oraz odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

2) pełnych złotych - należna opłata produktowa, zaokrąglona zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.),

3) 0,01% - osiągnięta wielkość odzysku i recyklingu w %.

Opłata produktowa w sensie rachunkowym stanowi koszt podstawowej działalności gospodarczej.

1. Naliczenie opłaty produktowej:

Wn konto 403 „Podatki i opłaty”

Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne”; w analityce: „Rozrachunki z urzędem marszałkowskim z tytułu opłaty produktowej”

2. Wpłata na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego:

Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne”; w analityce: „Rozrachunki z urzędem marszałkowskim z tytułu opłaty produktowej”

Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”.

• art. 1, 11a ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664

• rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej - Dz.U. Nr 226, poz. 1654

• rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych - Dz.U. Nr 109, poz. 752

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

Paweł Muż

ekonomista

Polecamy artykuły

Autorzy:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK