| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Informacja PIT-11 za 2009 r.

Informacja PIT-11 za 2009 r.

1 marca 2010 r. mija termin na sporządzenie i przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 za 2009 r. W każdym roku wystawienie tych informacji przysparza płatnikom szeregu problemów. To już „ostatni dzwonek”, aby zapoznać się z rozwiązaniem wielu z nich.


PIT-11 stanowi informację, jaką płatnik wystawia podatnikowi w przypadku przychodów osiąganych za pośrednictwem płatnika z tytułu:

• umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej,

• zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego wypłacanego przez zakład pracy, komornika,

• należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni (w tym zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez spółdzielnię),

• emerytur i rent zagranicznych,

• należności za pracę przypadających skazanym oraz tymczasowo aresztowanym,

• świadczeń wypłacanych z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• działalności wykonywanej osobiście, odrębnie przychody:

- arbitrów z procesów arbitrażowych, biegłych, z umów zlecenia i o dzieło, z kontraktów menedżerskich, z udziału w organach stanowiących osób prawnych, z działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 updof - wiersz 6 PIT-11,

- z czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - wiersz 7 PIT-11 (do informacji PIT-11 należy przenieść kwotę z informacji PIT-R),

• praw autorskich i majątkowych, o których mowa w art. 18 updof,

• należności wynikających z umowy aktywizacyjnej.

W informacji PIT-11 należy również rozliczać inne dochody osiągane za pośrednictwem płatnika, od których płatnik miał obowiązek pobrać zaliczkę na podatek (wiersz 10 PIT-11 Inne źródła). W wierszu tym rozlicza się m.in. przychody osiągane przez praktykantów w ramach praktyk absolwenckich, od których podmiot przyjmujący na praktykę ma obowiązek pobrać zaliczkę na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 updof.

W informacji PIT-11 nie rozlicza się natomiast przychodów z innych źródeł, od których płatnik nie ma obowiązku pobrania zaliczki i wystawia podatnikowi informację PIT-8C.

W informacji PIT-11 nie wykazuje się dochodów zwolnionych od podatku na podstawie updof oraz od których zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej. W kolumnie e części E informacji PIT-11 należy natomiast rozliczyć dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. Z informacji PIT-11 wynika, że chodzi o dochody zwolnione z takich źródeł, jak: umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza czy zagraniczne emerytury lub renty. Na zasadzie wyjątku w części F PIT-11 podaje się informacje o dochodach zwolnionych od podatku:

• na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 updof, m.in. zagraniczne renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,

• na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46, tj. przychody pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W informacji PIT-11 płatnik nie rozlicza przychodów (dochodów) objętych podatkiem ryczałtowym, które są rozliczane w deklaracji PIT-8AR. Przykładem są tu umowy zlecenia i o dzieło objęte 18% podatkiem ryczałtowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a updof. Opodatkowanie przychodów z tych umów zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce, gdy:

• suma należności określona w umowie lub umowach z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł, oraz

• umowa lub umowy zawarte są z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

O obowiązku pobrania podatku ryczałtowego nie przesądza kwota faktycznie wypłacona w danym miesiącu, ale kwota wynagrodzenia wskazana w treści umowy.

PRZYKŁAD

Spółka zawarła umowę z osobą fizyczną na stworzenie bazy danych. Wynagrodzenie wykonawcy w danym miesiącu zależne jest od liczby podmiotów wprowadzonych do bazy. Sama umowa nie określa kwoty wynagrodzenia za dany miesiąc. Wynagrodzenie w jednym miesiącu jest niższe niż 200 zł, a w innym wyższe. Spółka w każdym miesiącu pobiera zaliczkę na podatek, niezależnie od wysokości wynagrodzenia należnego za dany miesiąc. Wypłacone wynagrodzenie spółka jest obowiązana rozliczyć w informacji PIT-11. Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 sierpnia 2009 r., nr IPPB2/415-378/09-4/MG.

Płatnik w PIT-11 wykaże zagraniczne dochody

Informacja PIT-11 stanowi podstawę do samodzielnego rozliczenia przychodów przez podatnika w zeznaniu rocznym. Brak informacji PIT-11 od płatnika nie zwalnia podatnika od złożenia rozliczenia rocznego. Przy braku informacji od płatnika w celu złożenia zeznania rocznego podatnik powinien wykorzystać wszelkie dostępne źródła informacji, np. zawarte umowy, wyciągi bankowe.

W przypadku śmierci podatnika płatnicy stają przed problemem - czy należy wystawić informację PIT-11. Zagadnienie to wyjaśniał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 18 listopada 2008 r. (nr ITPB2/415-830/08/ENB):

Skoro zatem pracownikowi przysługiwało prawo do wynagrodzenia ze stosunku pracy i po jego śmierci - w myśl art. 631 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. poz. 21, ust. 94) - prawo to przeszło na osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym, to jego realizacja, tj. wypłata świadczenia, stanowi realizację prawa majątkowego, a w konsekwencji u osób uprawnionych powstaje przychód z praw majątkowych. (...) Mając na uwadze powyższe, na wnioskodawcy ciążył obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych kwot. Wskazać należy, że art. 22 ust. 9 ustawy nie przewiduje kosztów uzyskania przychodu dla praw majątkowych, w związku z czym podstawa opodatkowania nie powinna zostać pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. (...) Wnioskodawca będzie zobowiązany wystawić osobom uprawnionym do otrzymania świadczeń PIT-11 i wykazać w nim wypłacone świadczenie jako przychód z praw majątkowych.

Inaczej kwestia ta będzie się przedstawiać, jeżeli po zmarłej osobie nie ma osób uprawnionych do renty rodzinnej. W takim przypadku płatnik powinien wystawić informację PIT-11 na osobę zmarłą i egzemplarz przeznaczony dla podatnika pozostawić w aktach osoby zmarłej, a drugi egzemplarz z informacją o zgonie osoby przesłać do właściwego urzędu skarbowego (takie stanowisko potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 września 2008 r., nr IBPB2/415-1152/08/HK).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »