| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Informacja PIT-11 za 2009 r.

Informacja PIT-11 za 2009 r.

1 marca 2010 r. mija termin na sporządzenie i przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 za 2009 r. W każdym roku wystawienie tych informacji przysparza płatnikom szeregu problemów. To już „ostatni dzwonek”, aby zapoznać się z rozwiązaniem wielu z nich.

W informacji PIT-11 płatnik podaje okres, w jakim podatnik osiągał za pośrednictwem płatnika dochody podlegające rozliczeniu w tej informacji. Dla pracowników, którzy przepracowali u płatnika cały 2009 r., jest to okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Przepisy podatkowe nie precyzują szczegółowo, jaki okres podać w przypadkach, w których podatnik osiąga dochody za pośrednictwem płatnika tylko przez część roku. Płatnik powinien podawać te okresy, w których podatnik osiągał przychody opodatkowane za pośrednictwem płatnika. Nie ma tu znaczenia okres zatrudnienia, z tytułu którego podatnik osiągał dochody.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca był zatrudniony w zakładzie w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. Ostatnie wynagrodzenie z umowy zlecenia zostało mu wypłacone 28 sierpnia 2009 r. W takim przypadku w informacji PIT-11 płatnik poda okres od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.

Informację PIT-11 za 2009 r. należy sporządzić do 1 marca 2010 r., ponieważ koniec lutego przypada w niedzielę. W tym samym terminie informację należy przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Dla podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym będzie to urząd właściwy do opodatkowania osób zagranicznych. Jeżeli podatnik zmieniał w ciągu roku miejsce zamieszkania, właściwy jest urząd według miejsca zamieszkania podatnika na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzana jest informacja PIT-11 (dotyczy to informacji sporządzanych po zakończeniu roku).

Jeżeli obowiązek poboru zaliczki ustał w ciągu roku, płatnik może mieć obowiązek sporządzenia i przekazania PIT-11 podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Obowiązek ten obciąża płatnika tylko wówczas, gdy podatnik złoży płatnikowi wniosek o wystawienie informacji PIT-11. W takiej sytuacji płatnik powinien wystawić informację PIT-11 w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony u pracodawcy w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 20 marca 2009 r. oraz od 1 września do 31 grudnia 2009 r. Pracodawca wystawia mu jeden PIT-11 za 2009 r. po zakończeniu roku, ponieważ pracownik nie zgłosił wniosku o wystawienie PIT-11 po zakończeniu pierwszej umowy o pracę. W takim przypadku pracodawca podaje w PIT-11 okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

PRZYKŁAD

Osoba była zatrudniona u pracodawcy na umowę o pracę w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. Ostatnie wynagrodzenie z umowy o pracę otrzymała w kwietniu 2009 r. Po zakończeniu umowy o pracę osoba ta złożyła wniosek o wystawienie jej informacji PIT-11. W informacji tej płatnik podał okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r. (miesiąc otrzymania ostatniego wynagrodzenia). W miesiącach: lipiec i sierpień osoba ta była zatrudniona w danym zakładzie pracy na umowę o dzieło. Wynagrodzenie otrzymała również w tych miesiącach. Po zakończeniu 2009 r. płatnik ma obowiązek wystawić jej drugą informację PIT-11 za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.

W informacji PIT-11 nie ma potrzeby podawać daty dziennej osiągnięcia ostatniego dochodu u płatnika. Można podać datę końcową miesiąca, w którym podatnik uzyskał dochód za pośrednictwem płatnika. Okresem rozliczeniowym dla zaliczek na podatek dochodowy rozliczanych przez płatnika jest bowiem miesiąc (art. 42 ust. 1 updof).

PRZYKŁAD

Osoba była zatrudniona na umowę o pracę w okresie od 1 lutego 2009 r. do 31 października 2009 r. W grudniu 2009 r. otrzymała premię należną za październik. Płatnik pobrał od tej premii zaliczkę na podatek i odprowadził ją do urzędu skarbowego 20 stycznia 2010 r. Płatnik w informacji PIT-11 za 2009 r. dla tej osoby ma obowiązek uwzględnić premię wypłaconą w grudniu 2009 r. Informację należy wystawić za okres od 1 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

PIT-11, jak każda deklaracja podatkowa, podlega korekcie w razie konieczności poprawienia zawartych w niej błędów. Informację o korekcie należy wówczas zaznaczyć w poz. 7 PIT-11, a do korekty dołączyć pisemne uzasadnienie jej przyczyn.

PRZYKŁAD

W latach 2005-2008 osoba była zatrudniona przez spółkę na umowę o dzieło. Umowa ta została rozwiązana w lutym 2008 r. Osoba weszła w spór ze spółką i wystąpiła do sądu o uznanie umowy o dzieło za stosunek pracy. Sąd ustalił, że w rozstrzyganym przypadku świadczenie usług na podstawie umowy o dzieło spełnia wszelkie przesłanki do uznania ich za pracę wykonywaną w ramach stosunku pracy. Kwalifikacja dokonana przez sąd zmusiła spółkę m.in. do korekty dotychczas wystawionych tej osobie informacji PIT-11, w których rozliczane były przychody z działalności wykonywanej osobiście. Spółka dokona korekty informacji PIT-11 w ten sposób, że przychody uzyskane przez osobę rozliczy jako przychody z umowy o pracę.

Płatnik nie koryguje informacji PIT-11, gdy podatnik ma prawo do wyższej normy kosztów, niż faktycznie zastosowane przez płatnika. W PIT-11 płatnik wykazuje bowiem koszty faktycznie zastosowane przy obliczaniu zaliczek. Przysługujące koszty (wyższe niż zastosowane przez płatnika) podatnik rozliczy w zeznaniu rocznym. Potwierdzają to organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 31 października 2008 r. (nr IPPB2/415-1147/08-2/MK):

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w ciągu roku podatkowego, pracodawca przy wypłatach honorariów autorskich sukcesywnie nie będzie uwzględniał kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. przychodów, co znajdzie odzwierciedlenie w sporządzanej po zakończeniu roku informacji podatkowej PIT-11. Niemniej nie ma przeszkód prawnych, aby wnioskodawca uwzględnił w zeznaniu rocznym przysługujące mu koszty uzyskania przychodu, w sytuacji gdy płatnik dokonał poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem uwzględnienia normy 50 proc. kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostały wykazane w informacji podatkowej PIT-11 o wysokości dochodu. Informacja o wysokości dochodu służy określeniu wysokości pobranych zaliczek na podatek i nie może przesądzać o przysługujących podatnikowi, bądź nie, kosztach uzyskania przychodu. Podatek pobrany przez płatnika ma charakter zaliczek na podatek, zaś właściwe rozliczenie z dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym polega na złożeniu zeznania rocznego.

Do urzędu skarbowego informację PIT-11 można przekazać w formie papierowej albo elektronicznej, jeżeli płatnik posiada bezpieczny podpis elektroniczny.

• art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1541

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »