| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Wachlarz pieniędzy pomocowych

Wachlarz pieniędzy pomocowych

Jasmine, Jeremie, Marco Polo II, Erasmus – to tylko niektóre programy pomocowe dla sektora MSP, skąd firmy mogą otrzymać zastrzyk pieniędzy na działalność podstawową, na rozwój czy inwestycje w innowacyjne projekty. Muszą tylko chcieć po nie sięgnąć.


99% wszystkich firm w całej UE (od 99,4% do 99,9% w poszczególnych państwach członkowskich), tworzących prawie 60% miejsc pracy, to przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie. Te bardzo wysokie wartości udziału, od początku lat 90. utrzymujące się na niezmienionym poziomie, są jednoznaczne z dużym znaczeniem tej grupy przedsiębiorstw w gospodarce Unii Europejskiej. To z kolei powoduje wciąż rosnące zainteresowanie ze strony instytucji unijnych, wyrażające się m.in. tworzeniem coraz większej liczby zróżnicowanych form pomocy finansowej i pozafinansowej dla MŚP, takich jak: granty, pożyczki i zabezpieczenia oraz niefinansowe programy i usługi wsparcia dostępne bezpośrednio lub za pośrednictwem programów zarządzanych na szczeblu krajowym i regionalnym.

W celu lepszej organizacji pomocy dla MŚP w Unii Europejskiej 1 stycznia 2008 r. rozpoczęła działalność Sieć Przedsiębiorstw Europejskich - Enterprise Europe Network -łącząca w sobie dorobek i zalety dwóch poprzednio działających na rzecz sektora MŚP sieci Euro Info Centres i Innovation Relay Centres. „Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do informacji oraz kompleksowe, zindywidualizowane usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Sieć Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw”. W Polsce działa 30 ośrodków tej sieci, zgrupowanych w czterech konsorcjach:

1. CP-BSN (Central Poland - Business Support Network) - 6 ośrodków na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie), koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; biuro@parp.gov.pl; www.parp.gov.pl.

2. BISNEP (Business and Innovation Support for North-East Poland) - 6 ośrodków na terenie 3 województw (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie), koordynator: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego); uott@uott.uw.edu.pl; http://www.uott.uw.edu.pl.

3. B2Europe West Poland - 9 ośrodków na terenie 5 województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie), koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej; wctt@wctt.pl http://www.wctt.pl/.

4. BSN South Poland - 9 ośrodków na terenie 4 województw (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), koordynator: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej; ctt@transfer.edu.pl; http://www.transfer.edu.pl.

Programy wsparcia dla MŚP dzielą się na cztery kategorie:

1. Finansowanie tematyczne - skierowane do działań związanych ze środowiskiem, badaniami i edukacją. MŚP lub inne organizacje mogą zazwyczaj składać wnioski o uczestnictwo w programie bezpośrednio, pod warunkiem że przedstawią zrównoważone, międzynarodowe projekty o wartości dodanej. W zależności od programu, o wsparcie mogą ubiegać się również grupy przemysłowe, związki przedsiębiorców oraz specjaliści do spraw wsparcia biznesowego.

2. Fundusze strukturalne - największe spośród wspólnotowych instrumentów finansowania wspierających MŚP poprzez operacyjne programy tematyczne oraz inicjatywy wspólnotowe wdrażane na poziomie regionów. Wybór projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych odbywa się na poziomie krajowym lub regionalnym.

3. Instrumenty finansowe - instrumenty dostępne pośrednio, poprzez krajowe instytucje pośrednictwa finansowego.

4. Wspieranie internacjonalizacji MŚP - polegające na pomocy średniej wielkości organizacjom lub władzom publicznym pomagającym MŚP w wejściu na rynki poza granicami UE.

Zakres pomocy bezpośredniej i pośredniej w ramach czterech powyższych kategorii, poza pomocą w zakresie objętym programami operacyjnymi, jest bardzo szeroki. Według Europejskiego Portalu MŚP obejmuje on m.in. następujące tematy:

Wsparcie działalności poza Unią Europejską, w tym programy:

• Al-Invest IV - ułatwienie współpracy unijnych MŚP z przedsiębiorstwami państw Ameryki Południowej. Organizowane są spotkania firm działających w tym samym sektorze po obu stronach Atlantyku. Uczestnicy otrzymują program bezpośrednich spotkań, uzgodnionych tak, aby odpowiadały profilowi przedsiębiorcy oraz produktom, którymi się zajmuje. Finansowanie przysługuje organizacjom non-profit, takim jak izby handlowe, zajmującym się organizacją wydarzeń mających na celu ułatwianie współpracy. Koordynatorem projektu w Polsce jest Krajowa Izba Gospodarcza.

• EU Gateway - prezentacja i promocja produktów unijnych eksportowanych na rynki Japonii i Korei. W trakcie tygodniowych misji biznesowych polskie firmy zakwalifikowane do programu EU-Gateway mają możliwość zaprezentowania swojej oferty oraz rozwiązań technologicznych podczas spotkań z potencjalnymi partnerami w Japonii i Korei Południowej. Formularz aplikacyjny uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie EU-Gateway: www.eu-gateway.eu. Szczegółowe informacje uzyskać można w EU-Gateway Coaching Network Cluster Coordinator Central & East Europe w Warszawie: czielonka@eu-gateway.eu.

• Program szkolenia menedżerów (ETP), programy współpracy przemysłowej UE - Japonia - szkolenia dla menedżerów firm działających na rynkach Japonii i Korei. Firmy europejskie, które mają zamiar zgłosić swoich kandydatów, powinny wykazać, że Japonia i Korea są czołowymi rynkami w ich eksporcie i strategii inwestycyjnej oraz że ich kandydaci odgrywają istotną rolę w programie internalizacji firmy w odniesieniu do tych krajów. Firma macierzysta kandydata musi m.in. spełniać następujące warunki:

- eksportować do Japonii lub Korei, inwestować lub mieć plany rozwoju eksportu lub inwestycji w tych krajach;

- posiadać siedzibę na obszarze Unii Europejskiej;

- zatrudniać minimum 5 osób lub mieć co najmniej 1 mln euro obrotów rocznie;

- być gotowa do udziału w kosztach utrzymania swojego uczestnika podczas trwania programu;

- być gotowa do utrzymywania stosunku zatrudnienia z uczestnikiem podczas trwania programu.

Wnioski należy składać na stronie: www.etp.org. Koordynatorami programu w Polsce są Krajowa oraz Dolnośląska Izba Gospodarcza.

Wsparcie dla MŚP w ramach ww. form pomocy udzielane jest w formie bezpośredniej i pośredniej. Przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w wydarzeniach (spotkaniach, konferencjach, misjach handlowych) i szkoleniach darmowych lub częściowo odpłatnych. W przypadku niektórych szkoleń możliwe jest również przyznawanie stypendiów ich uczestnikom.

Energia, w tym programy:

• LIFE+ - program wspierający działania w dziedzinie ochrony środowiska, składający się z trzech komponentów:

• przyroda i różnorodność biologiczna,

• polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska,

• informacja i komunikacja.

MŚP mogą skorzystać zarówno z części funduszu LIFE+ zarządzanej bezpośrednio przez Komisję Europejską, jak i z części zarządzanej przez agencje krajowe. Krajowymi punktami kontaktowymi programu są: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departament Edukacji i Ochrony Przyrody, Wydział ds. V Osi PO IiŚ i LIFE+, http://www.nfosigw.gov.pl/site/. Kolejny termin składania wniosków: maj 2010 r.

• Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE), funkcjonujący w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). W ramach tego programu dofinansowane mogą być projekty służące promocji i rozpowszechnianiu działań związanych z OŹE (odnawialne źródła energii) i efektywnością energetyczną oraz projekty dotyczące upowszechniania najlepszych technik, procesów, produktów i praktyk z tych dwóch obszarów. IEE nie jest programem inwestycyjnym, chociaż Komisja Europejska przewiduje uruchomienie tzw. projektów powielania, które mogą uwzględniać finansowanie inwestycji o dużym znaczeniu promocyjnym.

Wsparcie dla MŚP w ramach tematu 'Energia' polega na (współ)finansowaniu projektów.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Twój Biznes

Zdjęcia


CIT 2018. Komentarz (książka)299.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Gierszewska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK