| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Wachlarz pieniędzy pomocowych

Wachlarz pieniędzy pomocowych

Jasmine, Jeremie, Marco Polo II, Erasmus – to tylko niektóre programy pomocowe dla sektora MSP, skąd firmy mogą otrzymać zastrzyk pieniędzy na działalność podstawową, na rozwój czy inwestycje w innowacyjne projekty. Muszą tylko chcieć po nie sięgnąć.

Finansowanie

W ramach pośredniej pomocy dla MŚP uruchamiane są również szczególne programy mające na celu zwiększenie liczby kredytów dostępnych dla MŚP oraz zachęcenie instytucji pośredniczących do rozwijania ich zdolności kredytowych wobec MŚP. Programy te nie zapewniają więc MŚP bezpośredniego finansowania. Finansowaniem zajmują się instytucje pośrednictwa finansowego, takie jak banki, instytucje kredytowe lub fundusze inwestycyjne. Do programów takich należą np.:

• JEREMIE - wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jej celem jest poprawa dostępu do finansowania, a w szczególności zapewnienie mikrokredytów na rozpoczęcie działalności, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji, a także innych innowacyjnych form finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, np. finansowanie transferu technologii. Pomoc udzielana będzie MŚP, które nie mogą uzyskać tradycyjnego finansowania bankowego lub mają do niego ograniczony dostęp. Środki finansowe przekazywane będą przedsiębiorcom przez wybrane banki i inne instytucje finansowe, np. fundusze pożyczkowe. Działania w kierunku uruchomienia inicjatywy JEREMIE w Polsce podjęły województwa: wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie i dolnośląskie. Środki finansowe dostępne będą w woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim w pierwszej połowie (II kwartał) 2010 r. Informacje dotyczące JEREMIE uzyskać można w urzędach marszałkowskich ww. województw oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego pełniącym funkcję menedżera funduszy powierniczych.

• JASMINE (Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe - Wspólne Działania na Rzecz Wspierania Instytucji Mikrokredytowych w Europie) - trzyletni (rozpoczęty w 2009 r.) program pilotażowy uzupełniający inicjatywę JEREMIE. Celem inicjatywy JASMINE jest, poprzez dostarczanie pomocy technicznej instytucjom udzielającym mikrokredytów, ułatwianie dostępu do źródeł finansowania dla małych przedsiębiorstw. Inicjatywa, zgodnie ze strategią lizbońską na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, ma na celu zaspokojenie popytu na małe pożyczki i mikrokredyty poprzez rozszerzenie ich dostępności. Obecnie inicjatywa jest nadal w fazie wdrażania.

• Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP). Jednym z najważniejszych komponentów tego programu jest komponent 'Instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw'. Głównym zadaniem programu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich (MŚP), poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania zewnętrznego na każdym etapie ich rozwoju (w fazie zalążkowej, na etapie zakładania, w fazie startu i dalszej ekspansji firmy). Ze środków tego programu finansowane są gwarancje kredytów dla MŚP, których będą udzielać odpowiednie instytucje finansowe zaangażowane w kredytowanie MŚP. Dostęp do finansowania możliwy będzie w 2010 r. Informacje o uruchomieniu kredytów można będzie znaleźć na stronie: http://www.access2finance.eu/pl/Poland/cip/index.htm.

Edukacja i szkolenia, w tym programy:

• Erasmus dla młodych przedsiębiorców - program skierowany do osób, które chcą założyć firmę lub prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata (ograniczenie to nie dotyczy firm rodzinnych), jak również przedsiębiorców doświadczonych. Z programu skorzystać mogą osoby, które chcą wyjechać za granicę (okres pobytu: od 1 do 6 miesięcy), aby zasięgnąć wiedzy od doświadczonych przedsiębiorców z innych krajów UE, oraz przedsiębiorcy, którzy chcą przyjąć przedsiębiorców z innych państw członkowskich. Założeniem programu jest wymiana poglądów, doświadczeń oraz informacji między przedsiębiorcami, w celu zwiększenia dostępności rynku, a także znalezienia potencjalnych partnerów do nowych przedsięwzięć rozpoczynanych w innych krajach UE. W ramach programu pokrywane są koszty podróży oraz zakwaterowania. Nowi i doświadczeni przedsiębiorcy powinni składać aplikacje do udziału w programie poprzez stronę internetową projektu: www.erasmus-entrepreneurs.eu. Po zarejestrowaniu odpowiednia instytucja pośrednicząca, którą jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu, kwalifikuje zgłoszenie. Po przyjęciu zgłoszenia poszukuje odpowiedniego dla zgłaszającej osoby partnera i powiadamia ją o tym w celu podjęcia dalszych działań.

Transport

• Program Marco Polo II (2007-2013). Jego celem jest przeniesienie części drogowego transportu towarowego na krótkodystansowy transport morski, kolejowy lub wodny śródlądowy. Program przewiduje udzielanie pomocy przedsiębiorstwom transportowym i logistycznym. Wnioskodawcami mogą być m.in. konsorcja dwóch lub więcej przedsiębiorstw, utworzonych w przynajmniej dwóch różnych państwach członkowskich UE, bądź w jednym państwie członkowskim i jednym państwie trzecim o bliskim położeniu geograficznym. Do finansowania w ramach programu kwalifikują się następujące działania:

• działania katalityczne; takie, których celem jest poprawa synergii w sektorach kolejowym, śródlądowych dróg wodnych, krótkodystansowego transportu morskiego, w tym autostrad morskich;

• działania związane z autostradami morskimi; w ramach Unii Europejskiej działania takie wykorzystują sieci transeuropejskie określone w decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej;

• działania związane z przesunięciem modalnym;

• działania związane z unikaniem ruchu;

• działania związane ze wspólnym uczeniem się.

Kolejny termin składania wniosków: luty 2010 r. Koordynatorem programu w Polsce, podobnie jak w przypadku innych programów, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kultura i media

• Media 2007-2013 - program wspierający sektor audiowizualny i kinematografię, skierowany jest do niezależnych producentów, dystrybutorów, organizatorów festiwali filmowych i targów branżowych, centrów szkoleniowych, szkół filmowych, kin promujących filmy europejskie oraz projekty mające na celu zachowanie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego. Wszystkie projekty muszą spełniać kryterium europejskości, tzn. posiadać potencjał do znalezienia odbiorców oraz rynków dystrybucji na obszarze całej Europy. W ramach programu działają:

• Media Development - przygotowanie i rozwój projektu filmowego (filmy fabularne, kreatywne dokumenty, animacje oraz projekty interaktywne), termin składania aplikacji: 12 kwietnia 2010;

• Media TV Broadcasting - produkcja filmów i programów przeznaczonych do rozpowszechniania w europejskich stacjach nadawczych, terminy składania aplikacji: 5 marca 2010, 28 czerwca 2010;

• Media I2I Audiovisual - dostęp do finansowania produkcji filmowej przez instytucje finansowe, przewidywany termin ogłoszenia kolejnego wezwania do składania aplikacji: czerwiec/lipiec 2010;

• Media Dystrybucja - dystrybucja filmów europejskich, terminy składania aplikacji, w zależności od wybranego schematu: styczeń, kwiecień, czerwiec i lipiec 2010;

• Media Dostęp do rynków - promocja, terminy składania aplikacji dla projektów organizowanych w terminie 01.01.2011-31.05.2011 upływa 30 czerwca 2010;

• Media Festiwale Europejskie - organizacja festiwali, termin dla projektów organizowanych między 01.11.2010 a 30.04.2011 upływa 30 kwietnia 2010;

• Media Szkolenia i Sieci Szkół - organizacja międzynarodowych programów szkoleniowych, termin składania aplikacji: kwiecień 2010

• Media Projekty Pilotażowe - wdrażanie nowych technologii, przewidywany termin składania aplikacji lipiec 2010.

Szczegółowe informacje dotyczące programów Media oraz wnioski zgłoszeniowe znajdują się na stronach MEDIA Desk Polska: http://www.mediadeskpoland.eu/kontakt oraz www.mediadeskpoland.eu/dofinansowania.

• Kultura 2007-2013 - celem programu jest wzmocnienie świadomości istnienia jednej, europejskiej przestrzeni kulturowej, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kulturalnymi krajów w nim uczestniczących. Program wspiera działania o charakterze europejskim:

• non-profit;

• ze wszystkich dziedzin kultury - wieloelementowe (brak podziału na sektory);

• projekty miękkie (tj. nieinwestycyjne, brak zakupów dóbr trwałych);

• realizowane z udziałem jak największej liczby i jak najbardziej geograficznie rozprzestrzenionych partnerów zagranicznych.

Priorytetami programu są:

• wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury;

• wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych;

• wspieranie dialogu międzykulturowego.

Program jest zarządzany centralnie w Brukseli przez Komisję Europejską oraz Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Spraw Audiowizualnych. Za informację i promocję programu na poziomie narodowym odpowiadają Punkty Kontaktowe ds. Kultury, informujące potencjalnych beneficjentów o możliwościach pozyskiwania funduszy wspólnotowych na przedsięwzięcia kulturalne. Punktem kontaktowym w Polsce jest Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie: azajac@iam.pl. Konkursy ogłaszane są m.in. na stronach internetowych Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej. Informacje o terminach składania wniosków znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call2448_en.htm.

prof. Ewa Małuszyńska

Kierownik Katedry Europeistyki UEP i studiów podyplomowych z zakresu Strategii Pozyskiwania i Zarządzanie Funduszami Unijnymi oraz Integracji Europejskiej

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Twój Biznes

Zdjęcia


Polish your HR English 2 Angielski (nie) tylko dla HR –owca49.90 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK