| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Recykling - jak spełnić wymogi i uniknąć kar

Recykling - jak spełnić wymogi i uniknąć kar

Za niewypełnienie obowiązków w zakresie recyklingu przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty produktowej wraz z odsetkami oraz podlegają karze grzywny.


Przepisy dotyczące ochrony środowiska są w Polsce nieustannie nowelizowane. Zmiany te wynikają między innymi z konieczności dostosowania do dyrektyw Unii Europejskiej. W rezultacie większość przedsiębiorców przestaje orientować się w gąszczu przepisów. Często nie zna ciążących na nich obowiązków, do których należy między innymi gospodarowanie pewnymi odpadami, w tym konieczność uzyskania założonych poziomów odzysku i recyklingu oraz wniesienie opłaty produktowej, jeśli poziomy te nie zostaną osiągnięte.

Recykling jest rodzajem odzysku. A zgodnie z definicją przyjętą w ustawie o odpadach są to wszelkie działania:

1) polegające na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji lub materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym, czyli nowym przeznaczeniu; w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, czyli spalenia;

2) niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Odzyskiem są także inne działania, np. wykorzystanie odpadów jako środka wytwarzania energii, a także rozprowadzanie ich na powierzchni ziemi w celu nawożenia, ulepszania lub rekultywacji gleby.

Istnieje kilka rodzajów recyklingu:

1) chemiczny (np. produkcja oleju opałowego z tworzyw sztucznych),

2) surowcowy (np. odzysk glikolu z butelek wykonanych z politereftalanu etylenu - PET,

3) materiałowy (np. przetwarzanie zużytych opon na wyroby gumowe),

4) energetyczny (np. wytwarzanie paliw z odpadów, spalanie),

5) organiczny (rozkładanie odpadów do materii organicznej przy użyciu mikroorganizmów).

Tab. 1. Wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Objaśnienia:

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn.zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn.zm.).

2) Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego.

3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych.

4) Recyklingiem jest wyłącznie regeneracja olejów w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn.zm.).

Żeby obliczyć wielkość opłaty produktowej, należy jeszcze znać jednostkowe stawki opłat produktowych obowiązujące w danym roku. Ich zestawienie na 2008 r. przedstawiają: tab. 2, 3 i 4. W przypadku wątpliwości przedsiębiorcy, jaką stawkę powinien przyjąć dla produktu, który wprowadził na rynek, powinien on skonsultować się z urzędem marszałkowskim, na konto którego zobowiązany jest wnosić opłaty.

Tab. 2. Jednostkowe stawki opłat produktowych dla opakowań

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Objaśnienia:

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn.zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn.zm.).

Tab. 3. Jednostkowe stawki opłat produktowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Objaśnienia:

1) Dla pakietów jest to suma wysokości stawek opłat produktowych ogniw pojedynczych (akumulatorów małogabarytowych).

2) Dla akumulatorów wielkogabarytowych zbudowanych z wielokrotności ogniw pojedynczych jest to suma wysokości stawek opłat produktowych poszczególnych ogniw pojedynczych (akumulatorów wielkogabarytowych lub wielko- i małogabarytowych).

3) Niklowo-wodorkowe.

4) Litowe, litowo-jonowe.

5) Cynkowo-węglowe, alkaliczne, cynkowo-powietrzne.

Tab. 4. Jednostkowe stawki opłat produktowych dla pozostałych produktów

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zwykle naliczaniem opłat zajmuje się dział księgowości. Musi on jednak posiadać informacje o liczbie i masie wyprodukowanych i sprzedanych towarów lub opakowań. Część tych danych musi dostarczyć również kierownik produkcji, np. dane o jednostkowej masie opakowania oraz rodzaju materiału, z którego jest ono wykonane.

Po wyliczeniu opłaty produktowej, należy ją wpłacić na rachunek urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania. W terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy (tzn. za 2006 r. do 31 marca 2007 r.).

Od 1 kwietnia 2005 r. nie ma obowiązku wnoszenia opłaty produktowej, jeśli jej łączna wysokość nie przekracza 50 zł. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy z przesłania marszałkowi województwa sprawozdań.

Wraz z opłatą należy do 31 marca roku następnego złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdania o:

1) masie albo ilości produktów lub opakowań, w których sprzedane zostały produkty,

2) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych, oraz

3) wysokości należnej opłaty produktowej.

Wzory sprawozdań określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1654).

Do wymaganych dokumentów należą następujące sprawozdania:

1) OPAK-1 (dotyczy producentów opakowań),

2) OPAK-2 (dla importerów opakowań lub kupujących opakowania wewnątrz UE),

3) OPAK-3 (dotyczy eksporterów opakowań lub produktów w opakowaniach oraz ich dostawców wewnątrz UE),

4) OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK