| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Recykling - jak spełnić wymogi i uniknąć kar

Recykling - jak spełnić wymogi i uniknąć kar

Za niewypełnienie obowiązków w zakresie recyklingu przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty produktowej wraz z odsetkami oraz podlegają karze grzywny.

W przypadku gdy jest się zarówno importerem (lub kupującym opakowania wewnątrz UE), jak i eksporterem (lub dostawcą wewnątrz UE), to należy wypełnić oba rodzaje sprawozdań, tj. OPAK-2 i OPAK-3.

Oprócz wspomnianych wyżej dokumentów należy prowadzić i przechowywać przez okres 5 lat dodatkową ewidencję. Ma ona umożliwić ustalenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz obliczenie opłaty produktowej. Chodzi tutaj o dokumenty:

1) odrębnie potwierdzające odzysk i recykling,

2) związane z ewidencją odpadów (w tym przesyłane marszałkowi zbiorcze zestawienie wytworzonych odpadów).

Należy pamiętać o obowiązku zgłoszenia właściwemu marszałkowi województwa fakt podlegania ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Trzeba jednocześnie określić sposób prowadzenia czynności w zakresie recyklingu:

1) samodzielnie lub

2) przez organizację odzysku.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

1) nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy,

2) datę rozpoczęcia lub likwidacji działalności,

3) określenie rodzaju działalności,

4) wskazanie sposobu wykonania obowiązku (samodzielnie lub przez organizację odzysku).

Jeżeli dane zawarte w zawiadomieniu ulegną zmianie, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić ten fakt marszałkowi województwa nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku likwidacji działalności należy w terminie 14 dni złożyć zawiadomienie o tym fakcie. Nie ma ustawowego wzoru takiego zgłoszenia, jednak druk można znaleźć na stronach internetowych urzędów marszałkowskich, np. www.wrotapodlasia.pl/pl/ ochrona_srodowiska/prawo/opproduktowa_igo.htm.

Wskazane jest, aby sprawozdawczość prowadziła osoba, która posiada dostęp do danych, o których mowa powyżej.

Organizacje odzysku to spółki akcyjne, które organizują, zarządzają lub prowadzą czynności związane z odzyskiem, w szczególności z recyklingiem odpadów. Do ich zadań należy również edukacja ekologiczna. Według stanu na 7 lutego 2005 r. w Polsce zarejestrowanych było 37 takich organizacji. Listę takich firm wraz z podaniem danych teleadresowych można znaleźć na stronach internetowych części urzędów marszałkowskich.

Organizacje odzysku muszą być, zgodnie z przepisami prawa, spółkami akcyjnymi o kapitale zakładowym wynoszącym minimum 1 min zł.

W najbliższych latach można się spodziewać wzrostu wymaganych poziomów odzysku i recyklingu opakowań i produktów.

Od 2006 r. istnieje obowiązek odzysku, nie tylko recyklingu, odpadów opakowaniowych.

Bardzo duże zmiany szykują się w przepisach dotyczących zagospodarowania wraków samochodowych. Obecnie obowiązuje ustawa z 20 stycznia 2005 r. (o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - Dz.U. Nr 25, poz. 202).

W przypadku zarówno pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak i sprzętu elektronicznego obowiązki dotyczą bezpośrednio ich producentów i wprowadzających na rynek. Powyższe obowiązki (nieomówione w niniejszym artykule) wchodzą w życie sukcesywnie do 2008 r.

Wymagania dotyczące sprzętu elektronicznego reguluje ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która obowiązuje od 21 października 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1495).

Obowiązki wynikające z tej najnowszej zmiany przepisów dotyczą:

1) produkujących i sprzedających sprzęt pod własnym oznaczeniem,

2) sprzedających pod własnym oznaczeniem, ale wyprodukowanym przez innego przedsiębiorcę bądź prowadzącego działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

Jednocześnie wprowadzający powinni zapewnić sieć zakładów przetwarzania o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego, zużytego sprzętu, obejmującą terytorium kraju, na podstawie umów z prowadzącymi zakłady przetwarzania. Już w 2008 r. za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku taki przedsiębiorca jest zobowiązany również ponosić opłatę produktową.

Inne wymagania dotyczą opakowań jednostkowych niektórych środków niebezpiecznych. Na przykład opakowania określonych odczynników chemicznych lub środków ochrony roślin muszą być objęte kaucją! Podobnie jak w przypadku odpadów opakowaniowych i poużytkowych obowiązki wynikające z najnowszych przepisów można realizować:

1) samodzielnie lub

2) korzystając z usług organizacji odzysku (określanej w przepisach jako „organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego”).

Za niewypełnienie obowiązków w zakresie recyklingu przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty produktowej wraz z odsetkami oraz podlegają karze grzywny.

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonali wpłaty opłaty produktowej lub dokonali wpłaty w wysokości niższej niż należna, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi od następnego dnia po upływie terminu płatności.

W przypadku niewykonania tej decyzji marszałek województwa ustala, również w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 proc. kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Tej dodatkowej opłaty nie można wpisać w koszty uzyskania przychodów, jak to następuje w przypadku zgodnego z wymaganiami uiszczania opłat produktowych (we właściwych wysokości i terminie).

Na karę grzywny narażony jest przedsiębiorca, który prowadząc organizację odzysku lub działalność polegającą na wytwarzaniu bądź imporcie określonych produktów w opakowaniach lub produktów:

1) nie składa zawiadomienia o rozpoczęciu lub likwidacji tej działalności marszałkowi województwa lub nie zawiadamia o zmianach w działalności, lub składa zawiadomienia nierzetelne albo

2) nie składa sprawozdań o opakowaniach lub produktach, osiągniętych poziomach odzysku lub recyklingu oraz o należnej opłacie produktowej albo składa sprawozdania nierzetelne.

Rozliczenia dotyczące opłaty produktowej należy wykonywać cyklicznie w terminach określonych przepisami. Kolejne rozliczenie - za 2009 r. należy przesłać do właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca 2010 r.

Każdy przedsiębiorca, który podlegają ustawowym obowiązkom w zakresie odzysku (recyklingu) odpadów, musi poinformować o tym urząd marszałkowski oraz prowadzić sprawozdawczość i ewidencję.

W przypadku niewywiązania się z wymaganych poziomów odzysku i recyklingu należy wnieść opłatę produktową.

Chcąc uniknąć wniesienia tej opłaty lub zmniejszyć jej wysokość, przedsiębiorca może samodzielnie zorganizować zbiórkę wprowadzonych na rynek opakowań bądź produktów lub skorzystać z usług organizacji odzysku.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK