| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Kredyt podatkowy

Kredyt podatkowy

Kredyt podatkowy jest preferencją przewidzianą dla małych przedsiębiorców. Polega na zwolnieniu danej jednostki z podatku dochodowego na początku prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

Kto jest małym przedsiębiorcą

Stosownie do art. 105 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

• zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro (w przeliczeniu według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy).

UWAGA

Określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.

Schemat. Utrata prawa do zwolnienia a zapłata podatku i naliczenie odsetek

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 1

Podatnik korzystał w 2008 r. z kredytu podatkowego. W 2008 r. jego dochód wyniósł 50 000 zł, natomiast w 2009 r.: 90 000 zł.

a) jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)

Tabela 2. Rozliczenie podatku za 2009 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podatnik będzie doliczał 20% podatku należnego wykazanego za rok podatkowy 2008 odpowiednio do podatku należnego w następnych latach podatkowych, tj. w 2010, 2011, 2012 i 2013 r.

b) jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36)

Tabela 3. Rozliczenie podatku za 2009 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kwotę 10 000 zł należy wykazać w odpowiedniej części załącznika PIT/Z, a następnie przenieść do druku PIT-36. Podatnik będzie doliczał 20% dochodu uzyskanego w roku 2008 odpowiednio do dochodu w następnych latach podatkowych, tj. w 2010, 2011, 2012 i 2013 r.

Przykład 2

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych korzystał w 2007 r. z kredytu podatkowego. Dochód osiągnięty w poszczególnych latach wynosił:

• 2007 r.: 40 000 zł,

• 2008 r.: 60 000 zł,

• 2009 r.: 70 000 zł.

Tabela 4. Rozliczenie podatku za rok 2008

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

31 października 2009 r. podatnik utracił prawo do zwolnienia. W związku z tym musi złożyć korektę zeznania oraz zapłacić podatek wraz z odsetkami.

Tabela 5. Korekta zeznania i zapłata podatku za 2007 r. wraz z odsetkami

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Od zaległości podatkowej za 2007 r. w wysokości 7600 zł jednostka naliczyła odsetki, które wyniosły 1518 zł2 (odsetki liczone od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania za 2007 r., tj. od 1 kwietnia 2008 r.). Razem kwota należna urzędowi skarbowemu tytułem zaległości podatkowej za 2007 r. wraz z odsetkami wynosi 9118 zł.

Tabela 6. Korekta zeznania za 2008 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Rozliczenie podatkowe za 2008 r.:

• podatek należny: 11 400 zł,

• podatek zapłacony: 12 920 zł,

• nadpłata podatku: 12 920 zł - 11 400 zł = 1520 zł.

• art. 44 ust. 7a-7i ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323

• art. 25 ust. 11-17 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316

• art. 21 ust. 6-14 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. Nr 144, poz. 930; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316

Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

 

1 Regulacje zawarte w ustawie o zryczałtowanym podatku są podobne do tych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1 Dalsze informacje zawarte w materiale opracowano na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W większości są one zbieżne z uregulowaniami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2 Ze względu na to, że w ostatnich latach stopa procentowa odsetek od zaległości podatkowych ulegała częstym zmianom, należy dokładnie sprawdzić wysokość odsetek za poszczególne okresy.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »