| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok

W 2009 r. zabrakło kompleksowej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która w dużym stopniu zmieniłaby ten podatek na 2010 r. Nie oznacza to jednak, że zmian w tym okresie nie było. Kilka z nich ma naprawdę duże znaczenie dla podatników.

W 2010 r. zaliczka za grudzień od dochodów z działalności gospodarczej nadal będzie wpłacana w terminie do 20 grudnia w wysokości zaliczki za listopad. Oznacza to, że zaliczka za listopad 2010 r. będzie wpłacana przez przedsiębiorców w podwójnej wysokości. Ten sposób rozliczenia zaliczek dotyczy zaliczek miesięcznych wpłacanych według metody podstawowej oraz uproszczonej (art. 44 ust. 6 i 6c u.p.d.o.f.).

Zaliczki kwartalne za okres od I do III kwartału powinny być wpłacone w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni - IV kwartał wpłacana jest w wysokości zaliczki za poprzedni - III kwartał, w terminie do 20 grudnia (art. 44 ust. 6 u.p.d.o.f.). Zaliczkę za III kwartał 2010 r. podatnik powinien wpłacić do 20 października 2010 r. Zaliczkę za IV kwartał 2010 r. podatnik powinien wpłacić do 20 grudnia 2010 r. w wysokości zaliczki za III kwartał 2010 r.

Mocą ustawy z 23 października 2009 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (Dz.U. Nr 201, poz. 1542) na 2012 r. przesunięto rozwiązanie, które przewiduje zapłatę zaliczki za grudzień albo ostatni kwartał danego roku do 20 stycznia następnego roku.

Od 1 stycznia 2010 r. przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (art. 14 ust. 2 pkt.14 u.p.d.o.f.). Przed wprowadzeniem tego przepisu organy podatkowe często zajmowały stanowisko, że przychody te należy opodatkować w ramach kapitałów pieniężnych. Organy uznawały bowiem, że sprzedaż świadectw oznacza sprzedaż pochodnych instrumentów finansowych. Wprowadzenie tego przepisu oznacza jednoznacznie, że przychód ze sprzedaży ww. świadectw należy do przychodów z działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje cała grupa znowelizowanych przepisów art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. Przewidują one zwolnienia dla środków pozyskanych z agencji wykonawczych. Są to:

1) pkt 46 lit. a, przewidujący zwolnienie dla dochodów pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, otrzymanych przez podatnika za pośrednictwem agencji wykonawczych;

2) pkt 47c, przewidujący zwolnienie dla środków z budżetu państwa otrzymanych przez podatnika od agencji wykonawczych;

3) pkt 47d, przewidujący zwolnienie dla dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez podatnika od agencji wykonawczych;

4) pkt 114, przewidujący zwolnienie dla wartości nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz świadczeń w naturze otrzymanych przez podatnika od agencji wykonawczych.

Powyższe przepisy zostały znowelizowane mocą ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

W systemie finansów publicznych pojęcie agencji wykonawczej jest pojęciem nowym, obowiązującym od 1 stycznia 2010 r. Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa (art. 18 ustawy o finansach publicznych). Docelowo, najpóźniej od 1 stycznia 2012 r. agencjami wykonawczymi mają się stać m.in. Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 92 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych). Zwolnienia powyższe mają duże znaczenie dla podatników, ponieważ to właśnie agencje często dysponują różnego rodzaju środkami pomocowymi dla podatników.

Ważne dla podatników są również zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 136 i 137 u.p.d.o.f., które dotyczą środków z programów europejskich uzyskanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Zwolnienia te obowiązują od 1 stycznia 2010 r. Wprowadzono je w związku z przejęciem przez BGK dokonywania płatności z części unijnych programów pomocowych (art. 101 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych).

Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666) pobierana jest opłata produktowa od podmiotów wprowadzających baterie lub akumulatory do obrotu (podmioty te są rejestrowane w specjalnym rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska). Opłatę produktową są zobowiązane zapłacić te podmioty, które nie sprostały obowiązkowi zapewnienia, wymaganego ww. ustawą, poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie lub akumulatory, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję. W decyzji tej marszałek określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej. W przypadku niewykonania tej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze następnej decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości 50 proc. kwoty niewpłaconej opłaty produktowej. W przepisach u.p.d.o.f. wprowadzano zmianę, zgodnie z którą:

1) podstawowa opłata produktowa stanowi koszt uzyskania przychodu,

2) dodatkowa opłata produktowa nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (art. 23 ust. 1 pkt 16d u.p.d.o.f.).

Przedsiębiorca wprowadzający baterie i akumulatory do kosztów uzyskania przychodów może ponadto zaliczyć opłaty przeznaczone na publiczną kampanię edukacyjną. Kampania ta oznacza wszelkie działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów, w tym informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Omówione tu zmiany obowiązują od 1 stycznia 2010 r.

Podstawa prawna:

ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dyja

Ekspert w zakresie giełdy i rynków kapitałowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK