| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Informację ZUS IWA za 2009 r. trzeba złożyć do 1 lutego 2010 r.

Informację ZUS IWA za 2009 r. trzeba złożyć do 1 lutego 2010 r.

Do 1 lutego 2010 r. płatnicy składek muszą złożyć informację ZUS IWA za 2009 r. Na jej podstawie ZUS ustali wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, obowiązującej poszczególnych płatników w kolejnym roku składkowym, który zacznie się 1 kwietnia 2010 r. Informację ZUS IWA za 2009 r. należy sporządzić na nowym druku, podając w nim kod PKD 2007.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie należy brać pod uwagę osób:

• które podlegały ubezpieczeniom społecznym, ale nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu (np. zleceniobiorców wykonujących pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności przez płatnika, którzy do końca 2009 r. nie podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu),

• które przez cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego bądź zostały powołane do odbywania zasadniczej służby wojskowej,

• za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, mimo że nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu ani przez jeden dzień).

Blok IV „Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki”:

• w polu 01 - należy wpisać rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujęty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia 2009 r. Jest to 5-znakowy kod z zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON aktualnego 31 grudnia 2009 r. W informacji ZUS IWA za 2009 r., odmiennie niż w informacjach za poprzednie lata, należy podać kod PKD 2007 (a nie kod PKD 2004).

WAŻNE!

W informacji za 2009 r. i za lata następne należy podać pięcioznakowy kod PKD według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r.

• w polu 02 - należy wpisać liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, które miały miejsce w 2009 r. W liczbie tej uwzględnia się pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które zostały zarejestrowane w rejestrze wypadków nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. i nie później niż 31 grudnia 2009 r., oraz innych ubezpieczonych (podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu), poszkodowanych w wypadkach przy pracy, dla których karta wypadku została sporządzona nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. i nie później niż 31 grudnia 2009 r. Jeżeli w 2009 r. ani jeden ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu nie został poszkodowany w wypadku przy pracy, należy wpisać cyfrę „0”.

• w polu 03 - należy wpisać liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, które miały miejsce w 2009 r. Liczbę tych osób należy ustalić tak samo jak przy wypełnianiu pola 02, uwzględniając jednak tylko wypadki ciężkie i śmiertelne.

SŁOWNICZEK

wypadek ciężki - wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia naruszający podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała

wypadek śmiertelny - wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypadku

Liczba poszkodowanych podana w polu 03 nie może być wyższa od liczby wykazanej w polu 02.

• w polu 04 - należy wpisać liczbę zatrudnionych w warunkach, w których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, według stanu na 31 grudnia 2009 r. Ustalając liczbę tych osób, należy brać pod uwagę wyłącznie pracowników, tj. osoby pozostające w stosunku pracy w myśl przepisów Kodeksu pracy. Każdego pracownika należy uwzględniać w tej liczbie tylko jeden raz. Przy ustalaniu liczby zatrudnionych stosuje się zasady obowiązujące przy wypełnianiu działu 2 (wiersz 1, rubryka 1) sprawozdania o warunkach pracy (Z-10), sporządzanego dla celów GUS.

Blok V „Adres do korespondencji płatnika składek” oraz blok VI „Oświadczenie płatnika składek” należy wypełnić w taki sam sposób, jak podobne bloki w innych dokumentach składanych w ZUS.

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, jaka obowiązuje go w odniesieniu do innych dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli płatnik składek zobowiązany jest do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych przez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych, to również informacja ZUS IWA powinna być przekazana w formie elektronicznej.

• art. 3 ust. 4 i 5, art. 28 ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 31 ust. 6-8 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322

• załącznik nr 2 do projektu z 3 listopada 2009 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (w dniu oddania numeru do drukarni nie zakończyły się prace legislacyjne nad tym projektem)

Joanna Goliniewska

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK