| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Korzyści i obowiązki wynikające z zatrudnienia emerytów i rencistów

Korzyści i obowiązki wynikające z zatrudnienia emerytów i rencistów

Przepisy prawa pracy nie wprowadzają ograniczeń dotyczących podstawy wykonywania pracy przez emerytów i rencistów (umowa o pracę, zlecenie itp.). Dla firmy zatrudnienie osoby, która posiada uprawnienia do emerytury/renty, może okazać się korzystne finansowo. Wynikają z tego jednak również obowiązki wobec ZUS.

Jak zgłosić w ZUS emeryta/rencistę

Jeśli zatrudniony emeryt/rencista podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, należy go zgłosić na druku ZUS ZUA do tych ubezpieczeń w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń.

W przypadku gdy emeryt/rencista chce przystąpić do ubezpieczeń dobrowolnie, zgłoszenia można dokonać w dowolnym terminie. W obydwu przypadkach należy się posługiwać odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia, uwzględniającym informację o ustalonych uprawnieniach do emerytury lub renty.

Informacja o uprawnieniach do emerytury/renty zawiera się w piątym znaku kodu tytułu ubezpieczenia:

1 - oznacza prawo do emerytury,

2 - oznacza prawo do renty.

Podleganie ubezpieczeniom przez emeryta lub rencistę

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

O - ubezpieczenie obowiązkowe,

D - ubezpieczenia dobrowolne,

N - nie podlega ubezpieczeniom,

Z - ubezpieczenie obowiązkowe, jeżeli umowa jest wykonywana w siedzibie lub miejscu wykonywania działalności przez płatnika składek,

Z* - ubezpieczenie obowiązkowe, jeżeli umowa jest wykonywana w siedzibie lub miejscu wykonywania działalności przez płatnika składek, a zleceniobiorca przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,

O* - ubezpieczenie obowiązkowe, jeżeli zleceniobiorca przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

W sytuacji rencistów oraz emerytów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź o niezdolności do pracy, należy wykazać odpowiedni szósty znak kodu:

1 - lekki stopień niepełnosprawności (częściowa niezdolność do pracy),

2 - umiarkowany stopień niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy),

3 - znaczny stopień niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji).

Jeśli pracodawca zawrze ze swoim pracownikiem uprawnionym do emerytury/renty dodatkową umowę cywilnoprawną, nie zgłasza faktu zawarcia tej umowy w ZUS. Składki od przychodu z umowy o dzieło/zlecenia rozlicza w raporcie imiennym ZUS RCA. W raporcie tym wykazuje zsumowany przychód z umowy cywilnoprawnej i z umowy o pracę.

PRZYKŁAD

Zakład pracy zawarł z pracownikiem, który pobiera emeryturę, dodatkową umowę zlecenia na okres od 15 do 31 grudnia 2009 r., z której przychód zostanie wypłacony 31 grudnia 2009 r. Od przychodu z umowy zlecenia muszą zostać opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zakład pracy nie zgłaszał dodatkowo emeryta do tych ubezpieczeń w ZUS. Przychód z umowy zlecenia zsumuje z przychodem ze stosunku pracy wypłaconym w grudniu. Suma tych przychodów zostanie wykazana jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w jednym bloku raportu ZUS RCA, złożonym z kodem tytułu ubezpieczenia pracownika uprawnionego do emerytury, tj. 01 10 10.

Obowiązki wobec ZUS

Pracodawcy, zleceniodawcy, a także inni płatnicy składek zatrudniający emerytów i rencistów muszą do końca każdego roku kalendarzowego powiadamiać ZUS o łącznej kwocie przychodów osiągniętych przez zatrudnionego w ubiegłym roku kalendarzowym (art. 127 ustawy emerytalnej).

Z powyższego obowiązku trzeba się wywiązać również wtedy, gdy płatnik poinformował ZUS o zatrudnieniu emeryta/rencisty. Zwolnienie z tego obowiązku obejmuje płatników zatrudniających emerytów/rencistów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, tj. 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni (art. 24, art. 27 ustawy emerytalnej).

• art. 6, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 4, ust. 4a, art. 11-13 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585),

• art. 82 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),

• art. 104 ust. 1 pkt 1, art. 104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),

• art. 9b ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121 ze zm.),

• art. 24, art. 27, art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227),

• art. 281 Kodeksu pracy,

• rozporządzenie z 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (DzU nr 112, poz. 717) - obowiązuje do 31 grudnia 2009 r.,

• rozporządzenie z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (DzU nr 186, poz. 1444) - obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.

Kinga Dydek

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK