| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Korzyści i obowiązki wynikające z zatrudnienia emerytów i rencistów

Korzyści i obowiązki wynikające z zatrudnienia emerytów i rencistów

Przepisy prawa pracy nie wprowadzają ograniczeń dotyczących podstawy wykonywania pracy przez emerytów i rencistów (umowa o pracę, zlecenie itp.). Dla firmy zatrudnienie osoby, która posiada uprawnienia do emerytury/renty, może okazać się korzystne finansowo. Wynikają z tego jednak również obowiązki wobec ZUS.

Jak zgłosić w ZUS emeryta/rencistę

Jeśli zatrudniony emeryt/rencista podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, należy go zgłosić na druku ZUS ZUA do tych ubezpieczeń w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń.

W przypadku gdy emeryt/rencista chce przystąpić do ubezpieczeń dobrowolnie, zgłoszenia można dokonać w dowolnym terminie. W obydwu przypadkach należy się posługiwać odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia, uwzględniającym informację o ustalonych uprawnieniach do emerytury lub renty.

Informacja o uprawnieniach do emerytury/renty zawiera się w piątym znaku kodu tytułu ubezpieczenia:

1 - oznacza prawo do emerytury,

2 - oznacza prawo do renty.

Podleganie ubezpieczeniom przez emeryta lub rencistę

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

O - ubezpieczenie obowiązkowe,

D - ubezpieczenia dobrowolne,

N - nie podlega ubezpieczeniom,

Z - ubezpieczenie obowiązkowe, jeżeli umowa jest wykonywana w siedzibie lub miejscu wykonywania działalności przez płatnika składek,

Z* - ubezpieczenie obowiązkowe, jeżeli umowa jest wykonywana w siedzibie lub miejscu wykonywania działalności przez płatnika składek, a zleceniobiorca przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,

O* - ubezpieczenie obowiązkowe, jeżeli zleceniobiorca przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

W sytuacji rencistów oraz emerytów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź o niezdolności do pracy, należy wykazać odpowiedni szósty znak kodu:

1 - lekki stopień niepełnosprawności (częściowa niezdolność do pracy),

2 - umiarkowany stopień niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy),

3 - znaczny stopień niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji).

Jeśli pracodawca zawrze ze swoim pracownikiem uprawnionym do emerytury/renty dodatkową umowę cywilnoprawną, nie zgłasza faktu zawarcia tej umowy w ZUS. Składki od przychodu z umowy o dzieło/zlecenia rozlicza w raporcie imiennym ZUS RCA. W raporcie tym wykazuje zsumowany przychód z umowy cywilnoprawnej i z umowy o pracę.

PRZYKŁAD

Zakład pracy zawarł z pracownikiem, który pobiera emeryturę, dodatkową umowę zlecenia na okres od 15 do 31 grudnia 2009 r., z której przychód zostanie wypłacony 31 grudnia 2009 r. Od przychodu z umowy zlecenia muszą zostać opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zakład pracy nie zgłaszał dodatkowo emeryta do tych ubezpieczeń w ZUS. Przychód z umowy zlecenia zsumuje z przychodem ze stosunku pracy wypłaconym w grudniu. Suma tych przychodów zostanie wykazana jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w jednym bloku raportu ZUS RCA, złożonym z kodem tytułu ubezpieczenia pracownika uprawnionego do emerytury, tj. 01 10 10.

Obowiązki wobec ZUS

Pracodawcy, zleceniodawcy, a także inni płatnicy składek zatrudniający emerytów i rencistów muszą do końca każdego roku kalendarzowego powiadamiać ZUS o łącznej kwocie przychodów osiągniętych przez zatrudnionego w ubiegłym roku kalendarzowym (art. 127 ustawy emerytalnej).

Z powyższego obowiązku trzeba się wywiązać również wtedy, gdy płatnik poinformował ZUS o zatrudnieniu emeryta/rencisty. Zwolnienie z tego obowiązku obejmuje płatników zatrudniających emerytów/rencistów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, tj. 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni (art. 24, art. 27 ustawy emerytalnej).

• art. 6, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 4, ust. 4a, art. 11-13 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585),

• art. 82 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),

• art. 104 ust. 1 pkt 1, art. 104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),

• art. 9b ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121 ze zm.),

• art. 24, art. 27, art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227),

• art. 281 Kodeksu pracy,

• rozporządzenie z 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (DzU nr 112, poz. 717) - obowiązuje do 31 grudnia 2009 r.,

• rozporządzenie z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (DzU nr 186, poz. 1444) - obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.

Kinga Dydek

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK