| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Korekta odpisu na ZFŚS do 31 grudnia 2009 r.

Korekta odpisu na ZFŚS do 31 grudnia 2009 r.

Na początku każdego roku, ustalając wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, trudno pracodawcy jednoznacznie ustalić przeciętną planowaną liczbę osób zatrudnionych. Dlatego pracodawcy, najpóźniej do 31 grudnia danego roku, powinni dokonać korekty odpisu na fundusz do rzeczywistej przeciętnej liczby pracujących w zakładzie za dany rok kalendarzowy.


Za niewykonywanie obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z zarządzaniem i gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, w tym również niedokonywanie corocznej korekty odpisów, przepisy przewidują karę grzywny (art. 12a ustawy o zfśs). Orzekana jest ona na podstawie wniosku Państwowej Inspekcji Pracy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego. Podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. W tej liczbie zatrudnionych są pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy - po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (§ 1 rozporządzenia z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wysokość odpisu podstawowego na każdego pracownika wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą (art. 5 ust. 2 ustawy o zfśs). Natomiast wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim 6%, a w trzecim 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 5 ust. 2a ustawy o zfśs). Dla każdego pracującego w warunkach szczególnie uciążliwych odpis wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 5 ust. 3 ustawy o zfśs).

Wysokość odpisu podstawowego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 5 ust. 4 ustawy o zfśs).

Wysokość funduszu można też zwiększyć o 6,25% na każdego emeryta i rencistę, jeśli pracodawca sprawuje opiekę socjalną nad emerytami i rencistami (art. 5 ust. 5 ustawy o zfśs).

WAŻNE!

W 2009 r. podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosi 1000,04 zł (37,5% z 2666,77 zł).

Podstawową metodą ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w firmie w danym roku kalendarzowym jest sposób polegający na zsumowaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach, a następnie podzielenie otrzymanej sumy przez 12.

Taki sposób obliczania liczby zatrudnionych stosuje się również, gdy pracodawca działał w okresie krótszym niż jeden rok kalendarzowy albo naliczał odpis na ZFŚS na niepełny rok kalendarzowy (§ 3 rozporządzenia z 9 marca 2009 r.).

PRZYKŁAD

W firmie zatrudniającej 30 osób na pełny etat (stan na 1 stycznia 2009 r.) zatrudnienie w 2009 r. przedstawiało się następująco:

* Od 1 czerwca zatrudniono nowego pracownika na pełny etat.

Średnia rzeczywista liczba zatrudnionych pracowników w 2009 r. wynosi 30,58 pracownika

(30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 31 + 31 + 31 + 31 + + 31 + 31 + 31 = 367 : 12)

Pracodawcy, ustalając przeciętną rzeczywistą liczbę zatrudnionych pracowników, mogą również wykorzystać następujące metody:

• średniej arytmetycznej,

• uproszczoną,

• średniej chronologicznej.

Wybór metody należy do decyzji samego pracodawcy. W praktyce przyjmuje się, że metodę średniej arytmetycznej należy stosować przy dużej płynności kadr, natomiast dwie pozostałe przy stabilnej sytuacji kadrowej.

Metoda średniej arytmetycznej polega na dodawaniu do siebie, na każdy dzień miesiąca, liczby zatrudnionych osób (w przeliczeniu na pełne etaty), a następnie podzieleniu otrzymanej sumy przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu.

Metoda uproszczona polega na zsumowaniu dwóch stanów dziennych z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca oraz podzieleniu przez dwa.

Metoda średniej chronologicznej polega na zsumowaniu dwóch stanów dziennych z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca i podzieleniu przez dwa, a następnie dodaniu do otrzymanego wyniku stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca i ponownie podzieleniu przez dwa.

Pracodawca, ustalając przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników, powinien uwzględnić:

• pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, określony, próbny, na czas wykonywania określonej pracy, na zastępstwo, jak też powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,

• pracowników przebywających na urlopach wychowawczych,

• osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych,

• osoby zatrudnione w systemie robót publicznych,

• pracowników sezonowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

• pracowników zatrudnionych w Polsce, a oddelegowanych do pracy za granicą.

Po ustaleniu przez pracodawcę rzeczywistej przeciętnej liczby zatrudnionych osób mogą wystąpić następujące sytuacje:

• przeciętna rzeczywista liczba osób zatrudnionych jest wyższa od zaplanowanej liczby pracowników na początku roku i tym samym odpis na fundusz był zaniżony; różnicę między odprowadzonym a należnym odpisem pracodawca powinien odprowadzić na rachunek funduszu do 31 grudnia,

• przeciętna rzeczywista liczba osób zatrudnionych jest niższa od zaplanowanej liczby pracowników na początku roku i tym samym odpisu na fundusz dokonano w zawyżonej kwocie; w takim przypadku pracodawca może wycofać środki z funduszu, przelewając je na rachunek bieżący firmy, lub w następnym roku odprowadzić odpis należny za następny rok pomniejszony o nadpłaconą kwotę w roku poprzednim,

• przeciętna rzeczywista liczba osób zatrudnionych w stosunku do planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych nie uległa zmianie i tym samym odpis na fundusz nie podlega korekcie.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK