| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Refundacja zatrudnienia bezrobotnego - aspekty podatkowe

Refundacja zatrudnienia bezrobotnego - aspekty podatkowe

W jakiej wysokości można uzyskać refundację na zatrudnienie bezrobotnego? Gdzie złożyć wniosek o refundację? Czy refundacja jest opodatkowana podatkiem dochodowym? Czy refundacja wchodzi do podstawy opodatkowania VAT?

Niestety, przepisy nie ustanawiają obowiązku zawarcia umowy o refundację przez starostę w każdym przypadku, nawet jeśli wnioskujący przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki do jej otrzymania. Starosta ma na rozpatrzenie wniosku termin 30 dni i po upływie tego czasu może wniosek uwzględnić lub nie. Jeżeli wydaje decyzję odmawiającą przyznania środków, mimo spełniania wymagań, wówczas musi taką decyzję uzasadnić. W praktyce zdarza się, że starostowie odrzucają wnioski, argumentując to aktualnym brakiem środków na ten cel. Wówczas należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ przepisy nie zabraniają ponownego złożenia wniosku.

Wzór wniosku o udzielenie refundacji

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym jest ta część refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, która jest przeznaczona na zakup lub wytworzenie środków trwałych albo zakup wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji. Refundacja przeznaczona na zakup składników podlegających amortyzacji nie jest przychodem opodatkowanym (art. 14 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f., art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.).

Natomiast refundacja przeznaczona na zakup składników, które nie podlegają amortyzacji, jest przychodem z działalności gospodarczej przedsiębiorcy, który taką refundację otrzymuje.

Stanowisko takie potwierdza m.in. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lutego 2008 r. (nr IPPB1/415-331/07-3/AJ): „Wobec tak brzmiącego przepisu należy uznać, że kwota dotacji otrzymanej przez wnioskodawcę w celu zakupu środka trwałego, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.Natomiast refundacja otrzymana jako zwrot kosztów zakupu materiałów i narzędzi (z wyjątkiem wydatków na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) w całości stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

Ustawy podatkowe nie przewidują zwolnienia z podatku refundacji przeznaczonej na zakup składników niepodlegających amortyzacji. Efektem takiego rozliczenia refundacji po stronie przychodów jest to, że otrzymujący ją przedsiębiorca:

• zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup składników niepodlegających amortyzacji,

• nie zaliczy do kosztów odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która została pokryta z refundacji.

Takie stanowisko potwierdził również dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w przywoływanej interpretacji z 4 lutego 2008 r.: „Fakt otrzymania refundacji wydatków na zakup środka trwałego nie wpłynie na wielkość wartości początkowej ani na wielkość odpisów amortyzacyjnych wykazywanych w ewidencji środków trwałych. Podatnik powinien jednak wydzielić z odpisów amortyzacyjnych taką ich część, która będzie równa kwotowo otrzymanej refundacji. Ta wydzielona część odpisów nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. (...) Pozostała część refundacji stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale sfinansowane z niej wydatki mogą być kosztami uzyskania przychodów tej działalności, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

PRZYKŁAD

Piotr K. utworzył stanowisko pracy, na które otrzymał refundację z Urzędu Pracy. Kwota dofinansowania wynosiła 12 000 zł. Ze środków refundacji została pokryta część ceny, jaką Piotr K. zapłacił za obrabiarkę do metali. Wartość początkowa obrabiarki przyjęta do amortyzacji wyniosła 60 000 zł. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosił 700 zł (60 000 zł x 14%: 12). Do kosztów prowadzonej działalności Piotr K. może zaliczyć jedynie 560 zł. Odpis w kwocie 140 zł nie stanowi kosztu, ponieważ przypada na część wartości początkowej sfinansowanej z refundacji.

Podatnicy mogą natomiast zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki, jakie mają obowiązek zapłacić w razie obowiązku zwrotu refundacji. Takie stanowisko potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 lutego 2009 r. (nr ITPB3/423-636/08/AM) dotyczącej następującego stanu faktycznego: „W 2007 r. spółka zawarła z urzędem pracy dwie umowy, na mocy których otrzymała dofinansowanie do zakupu maszyn. Spółka była zobowiązana do stworzenia nowych miejsc pracy. Maszyny były wykorzystywane do podjęcia nowej produkcji kartonów. Działalność ta nie przyniosła oczekiwanych dochodów i spółka zaczęła ponosić straty na uruchomionej produkcji. W celu ograniczenia strat z produkcji Wnioskodawca zlikwidował utworzone stanowiska pracy i zwrócił urzędowi pracy otrzymaną kwotę dofinansowania plus odsetki ustawowe. (...)

W przypadku zapłacenia przez spółkę odsetek istnieje związek z uzyskiwanymi przychodami. Otrzymanie dofinansowania umożliwiło zwiększenie produkcji i uzyskanie dodatkowych przychodów. Konsekwencją zawarcia umowy było zobowiązanie do poniesienia kosztu odsetek. Poniesione przez wnioskodawcę koszty nie są wymienione w zamkniętym katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodu podanym w art. 16 ust. 1 ustawy. Zapłacone przez spółkę odsetki stanowią formę odszkodowania za zerwanie umowy o dofinansowanie. Nie zawierają się jednak w wymienionych w pkt 19 i 22 ust. 1 art. 16 karach i odszkodowaniach uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodu”.

Otrzymana refundacja nie stanowi dla przedsiębiorcy, czynnego podatnika VAT, obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT. Przedsiębiorca może natomiast odliczyć VAT naliczony od wydatków sfinansowanych refundacją, jeżeli tylko służą one czynnościom opodatkowanym VAT, a przedsiębiorca posiada prawidłowo wystawioną fakturę VAT.

Podstawa prawna:

• art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.);

• art. 16 ust. 1 pkt 48, art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.),

• art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Żur

Menedżer produktu w nazwa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK