| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Dokumentacja pokontrolna PIP

Dokumentacja pokontrolna PIP

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Gdy zastrzeżenia są zasadne, inspektor pracy jest zobowiązany zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu.


Każda kontrola Państwowej Inspekcji Pracy kończy się sporządzeniem dokumentacji pokontrolnej. W jej skład wchodzą m.in. protokoły oraz książka kontroli, którą pracodawca jest zobowiązany przechowywać w swojej siedzibie.

Wpisy dokonywane przez organ kontroli do książki kontroli obejmują w szczególności informacje dotyczące:

• oznaczenia organu kontroli,

• osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli,

• zakresu przedmiotowego przeprowadzonej kontroli,

• daty podjęcia i zakończenia kontroli,

• wydanych zaleceń pokontrolnych i zastosowanych środków pokontrolnych o charakterze postulatywnym, np. wniosków wystąpienia, a także o charakterze władczym, np. nakazy, zakazy,

• wpisów informujących o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i realizacji wydanych środków prawnych, a także wpisów o ich uchyleniu przez: organ kontroli, organ nadrzędny organu kontrolnego albo sąd administracyjny; bez względu na to, czy uchylenie nastąpiło z urzędu czy wskutek wniesienia środka zaskarżenia.

WAŻNE!

Przedsiębiorca jest zobowiązany udostępnić książkę kontroli na każde żądanie inspektora pracy, jak również innego uprawnionego organu kontroli.

Wszystkie ustalenia dokonane podczas kontroli podlegają udokumentowaniu. Decyzje administracyjne wydawane przez inspektora pracy lub okręgowego inspektora pracy wymagają formy protokołu kontroli.

Protokół kontroli oprócz wskazania ww. informacji (m.in. podmiotu kontrolowanego) powinien zawierać dane dotyczące:

• opisu stwierdzonych naruszeń prawa oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla wyników kontroli (stanowiące de facto materiał dowodowy) ustalone w szczególności:

- w wyniku oględzin stanowisk i miejsc pracy pracowników oraz terenu zakładu pracy lub innych miejsc wykonywania pracy,

- po zapoznaniu się z dokumentami źródłowymi, aktami prawa wewnątrzzakładowego,

- po zapoznaniu się z analizami, ocenami, ekspertyzami i innymi dokumentami będącymi w posiadaniu podmiotu kontrolowanego,

- w trakcie przesłuchania świadków,

• informacji o pobraniu próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji,

• treści decyzji ustnych oraz informację o ich realizacji,

• informacji o osobach, w których obecności przeprowadzano kontrolę,

• wzmianki o informacjach objętych tajemnicą przedsiębiorstwa - na wniosek podmiotu kontrolowanego,

• wyszczególnienia załączników stanowiących składową część protokołu.

Przed podpisaniem protokołu kontroli podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zapoznania się z treścią protokołu. Z tego prawa - w dobrze pojętym interesie - podmiot kontrolowany nie tylko może, ale powinien skorzystać. Musi mieć na względzie to, że na bazie ustaleń zawartych w protokole formułowane są nie tylko środki prawne (nakazy, zakazy, wnioski w wystąpieniu), lecz również ewentualne zarzuty w razie pociągnięcia osoby winnej niedopełnienia obowiązków do odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

W terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Inspektor pracy - w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - jest zobowiązany zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu.

Protokół powinien być podpisany przez osobę kontrolującą oraz przez osobę lub organ reprezentujący podmiot kontrolowany, jednak odmowa podpisania protokołu przez ww. podmioty nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych (nakazy, zakazy, wnioski w wystąpieniu).

Decyzje pokontrolne inspektora pracy

WAŻNE!

Kopię protokołu kontroli, także w przypadku gdy osoba lub organ reprezentujący podmiot kontrolowany odmówiła jego podpisania, inspektor pracy pozostawia podmiotowi kontrolowanemu.

W przypadkach gdy ustalenia kontroli nie będą wymagały wydania decyzji, mogą być dokumentowane w formie notatki urzędowej sporządzonej i podpisanej wyłącznie przez inspektora pracy. Kopię notatki urzędowej inspektor pracy jest zobowiązany doręczyć podmiotowi kontrolowanemu.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK