| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Podatkowa cena pakietów

Podatkowa cena pakietów

Coraz częściej pracodawcy fundują pracownikom pakiety medyczne, które przekraczają zakres opieki zdrowotnej wynikający z Kodeksu pracy. Czy ponadnormatywna ochrona zdrowia pracownika jest opodatkowana podatkiem dochodowym?

Organy podatkowe, nie zważając na takie stanowisko sądów, konsekwentnie stosują odmienną wykładnię. W jednej z ostatnich dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29.09.2009 r. (nr IPPB2/415-439/09-4/AS) co do zasadności opodatkowania pakietów medycznych, powołując się na ten sam, cytowany wyżej, art. 11 ust. 1, a także art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdza: „(...) w sytuacji, gdy pracodawca ponosi koszty opieki medycznej nad pracownikiem wykraczające poza koszty obowiązkowej opieki z zakresu medycyny pracy (...), wówczas wartość kosztów poniesionych przez zakład pracy przypadająca na pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy”.

Organ podatkowy zauważa, że o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z konkretnej usługi medycznej, lecz samo otrzymanie przez pracownika abonamentu medycznego (o określonej wartości pieniężnej), dającego prawo do usług medycznych w ramach wykupionego pakietu. (...) Ryczałtowy sposób opłacania kosztów związanych z otoczeniem pracowników zarówno obowiązkową, jak i nieobowiązkową opieką medyczną w ramach pakietu medycznego nie stanowi przeszkody w ustaleniu wartości świadczenia przypadającego na każdego uprawnionego pracownika.

Taka interpretacja fiskusa rodzi obawy, że organy podatkowe mogą zastosować nowe podejście również do stanów faktycznych, zaistniałych przed dniem wydania powyższych interpretacji. W przypadku, gdy pracodawca nie uwzględniał przy potrąceniu zaliczki na PIT wartości przedmiotowego, nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika, musi liczyć się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków płatnika również w latach ubiegłych.

Według powyższej interpretacji skarbówki, przychód pracownika z tytułu wykupienia dla niego przez pracodawcę nadobowiązkowego pakietu medycznego powstaje w momencie dokonania opłaty, na podstawie której pracownik otrzymuje prawo do korzystania z usług medycznych. Podstawą wyliczenia składek społecznych, zdrowotnej oraz podatku od ponadobowiązkowych pakietów medycznych jest cena abonamentu medycznego. Stanowi o tym art. 11 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy o PIT.

Obliczenia składek ZUS i podatku PIT od dodatkowych pakietów medycznych najlepiej dokonać na dodatkowej liście płac.

Przykład: obliczenie składek przy założeniu, że miesięczny abonament na dodatkowe usługi medyczne dla jednego pracownika kosztował pracodawcę 200 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne:

Emerytalna: 200 zł x 9,76% = 19,52 zł

Rentowa: 200 zł x 1,5% = 3,00 zł

Chorobowa: 200 zł x 2,45% = 4,9 zł

Razem: 27,42 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne, której podstawę obliczamy, odejmując od ceny pakietu wysokość składki na ubezpieczenia społeczne:

Podstawa: 200 zł - 27,42 zł = 172,58 zł

Składka zdrowotna: 172,58 zł x 9% = 15,53 zł

Składka zdrowotna, odliczana od podatku: 172,58 zł x 7,75% = 13,37 zł.

Teraz możemy przystąpić do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości pakietu medycznego pracownika:

- cenę pakietu pomniejszamy o składki na ubezpieczenie społeczne: 200 zł - 27,42 zł = 172,58 zł

- obliczamy, ile stanowi procent otrzymanej kwoty, w zależności od tego, w jakiej skali podatkowej mieści się wynagrodzenie pracownika: jeżeli jest to najniższa stawka - obliczamy 18% otrzymanej kwoty:

172,58 zł x 18% = 31,00 zł

- tę kwotę pomniejszamy następnie o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%), który to odpis obliczyliśmy wyżej

31,00 zł - 13,37 zł = 17,63 zł po zaokrągleniu 18 zł

Kwotę powyższą dodajemy do przychodu pracownika, wynikającego ze stosunku pracy.

Z najbliższego wynagrodzenia pracownika potrącamy sumę składek społecznych, składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek, naliczonych od wartości pakietu medycznego.

27,42 zł + 15,53 zł + 18, 00 zł = 60,95 zł

Konsultacja: Spółka Doradców i Biegłych Rewidentów Monarcha i Wspólnicy ETL Poznań

Jeżeli pracodawca wprowadził częściową odpłatność pracownika za świadczone usługi medyczne w równej wysokości dla wszystkich pracowników, wówczas należy o tę kwotę pomniejszyć przychód pracownika do opodatkowania.

Podobnie należy postąpić, jeżeli pakiet usług obejmuje zarówno usługi medycyny pracy, jak i fakultatywne usługi medyczne: podatek i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników należy potrącić tylko od wartości ponadobowiązkowych usług medycznych.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników nie wlicza się także świadczeń medycznych, jeśli jednocześnie zostaną spełnione dwa warunki:

• świadczenie zostanie przyznane pracownikom na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,

• pracownik ponosi część kosztów opieki medycznej (bez względu na wysokość udziału pracownika w tych kosztach).

Ponieważ stanowiska organów podatkowych i sądów są różne, opłaca się przejść następującą procedurę:

1. podatnik zwraca się do organu podatkowego z prośbą o interpretację indywidualną przepisu;

2. podatnik nie zgadza się z wykładnią przepisu, zawartą w interpretacji indywidualnej organu podatkowego, i wnosi do sądu skargę na wykładnię przepisu, zawartą w interpretacji indywidualnej organu podatkowego;

3. jeśli sąd orzeka, że wykładnia organu podatkowego jest błędna, organ podatkowy jest zobowiązany uwzględnić postanowienie sądu.

Uwaga!

Interpretacja indywidualna oznacza, że wykładnia w niej zawarta dotyczy tylko sprawy podatnika, który zwrócił się o jej wydanie. Tym samym sąd, orzekając błędność wykładni, zawartej w interpretacji indywidualnej, orzeka tylko w konkretnej sprawie, której interpretacja dotyczyła. Inni podatnicy nie mogą się powoływać ani na interpretację indywidualną, wydaną na prośbę innego podatnika, ani na orzeczenie sądu w innej sprawie.

Barbara Kozłowska

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Twój Biznes

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK