| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Jak starać się o umorzenie składek - instrukcja

Jak starać się o umorzenie składek - instrukcja

Od 1 września 2009 r. osoby, które między 1 stycznia 1999 r. a 31 sierpnia 2009 r. przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i w tym czasie prowadziły pozarolniczą działalność, mogą starać się o umorzenie niektórych należności z tytułu składek za okres prowadzenia tej działalności.

W okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. osoba, która podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub w czasie przebywania na urlopie wychowawczym miała inny tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tego innego tytułu. Takim innym tytułem było m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy prowadzeniu takiej działalności.

Instrukcja ubiegania się o umorzenie należności z tytułu składek za okres prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym:

KROK 1. ZŁOŻENIE WNIOSKU

ZUS umorzy należności z tytułu składek pod warunkiem złożenia wniosku w wyznaczonym terminie.

Wniosek w sprawie umorzenia należności z tytułu składek powinien być złożony w terminie 12 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie ustawy, która wprowadziła taką możliwość (tj. od 1 września 2009 r.), czyli najpóźniej 1 września 2010 r.

Jeśli wniosek jest złożony w sprawie należności, które zostały opłacone, stanowi on jednocześnie dyspozycję do zaliczenia lub zwrotu nadpłaty z tytułu składek. Oznacza to, że zaliczenie lub zwrot nadpłaty nie wymaga składania odrębnego wniosku, lecz zostanie on rozpatrzony i dokonany z mocy ustawy.

Wniosek może być złożony w dowolnej formie, pod warunkiem że będzie spełniać wymagania określone przepisami ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

ZUS opracował wzór wniosku o umorzenie należności z tytułu składek, który jest dostępny w każdej jednostce terenowej ZUS oraz na stronie internetowej ZUS www.zus.pl, a także na stronie internetowej Monitora www.mp.infor.pl. Wzór ten nie jest jednak obowiązkowy, ma jedynie ułatwić sporządzenie wniosku.

Przykładowo wypełniony wniosek o umorzenie składek

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

We wniosku jako podstawę należy podać ustawę z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (DzU nr 71, poz. 609). Konieczne jest również określenie za kogo, z jakiego tytułu i w sprawie umorzenia jakich należności jest składany wniosek.

Umorzenie należności z tytułu składek może nastąpić wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej, tj. wyłącznie:

• płatnika składek, który w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. zgłaszał ubezpieczonego podlegającego obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu albo w czasie przebywania na urlopie wychowawczym,

• osoby, która w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2001 r. była wspólnikiem spółki cywilnej, nie posiadając wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego albo przebywania na urlopie wychowawczym.

WAŻNE!

Wniosek w sprawie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia osoby współpracującej może złożyć wyłącznie osoba prowadząca działalność, przy prowadzeniu której była świadczona współpraca.

Prawo do złożenia wniosku o umorzenie przysługuje również osobom, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej lub zaprzestały wykonywania pozarolniczej działalności.

ZUS umorzy należności z tytułu składek za okres prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy prowadzeniu takiej działalności. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa, że osobą prowadzącą pozarolniczą działalność jest:

• osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

• twórca i artysta,

• osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

• wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

• osoba prowadząca niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

KROK 2. ROZPATRZENIE WNIOSKU O UMORZENIE

Sposób rozpatrzenia wniosku przez ZUS zależy od tego, czy:

• dotyczy umorzenia należności z tytułu składek z działalności (współpracy) prowadzonej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego czy w okresie przebywania na urlopie wychowawczym,

• dotyczy opłaconych czy nieopłaconych należności z tytułu składek.

Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie należności ZUS stosuje przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

ZUS powinien rozpatrzyć wniosek o umorzenie bez zbędnej zwłoki. Sprawę, która wymaga postępowania wyjaśniającego, powinien natomiast załatwić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawę szczególnie skomplikowaną - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba, która składa wniosek o umorzenie należności z tytułu składek, powinna pamiętać o tym, by poinformować ZUS o ewentualnej zmianie adresu. Taki obowiązek ciąży w toku postępowania zarówno na stronie, jak i na jej przedstawicielu czy pełnomocniku. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo uważa się za doręczone, jeśli zostanie wysłane pod dotychczasowy adres.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »