| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Dotacje dla działalności gospodarczej

Dotacje dla działalności gospodarczej

Zarówno dla osób prowadzących już działalność gospodarczą, jak i dla tych, które zamierzają ją dopiero otworzyć, prawo przewiduje różnego rodzaju dotacje, możliwe do uzyskania od poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, skarbu państwa oraz Unii Europejskiej.

W sytuacji niedotrzymania warunków umowy o dotację (jest ona bowiem zawierana w formie umowy cywilnoprawnej) osoba, która ją otrzymała, jest zobowiązana do zwrotu należności wraz z odsetkami ustawowymi. Najczęściej jest to 30 dni od momentu wezwania do zapłaty przez urząd pracy. Warto zapamiętać, że dotacja nie może być przyznana na:

• podjęcie działalności w formie spółki (również w formie spółki cywilnej),

• działalność sezonową,

• leasing maszyn, urządzeń i pojazdów oraz opłaty dzierżawne związane z wynajmem lokalu,

• zakup ziemi,

• opłaty skarbowe i administracyjne, podatki, koncesje,

• wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

zakup towarów do dalszej odsprzedaży i surowców w części przekraczającej 30% kwoty rozliczanej dotacji,

• remont pomieszczenia w części przekraczającej 10% kwoty rozliczanej dotacji.

ZAPAMIĘTAJ

Osoba bezrobotna może dostać dotację na otwarcie działalności gospodarczej od powiatowego urzędu pracy w wysokości nawet do 600% średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Ustawodawca przewidział również refundację dla podmiotu już prowadzącego działalność gospodarczą Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą starosta może z Funduszu Pracy zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 600% przeciętnego wynagrodzenia. Żeby móc się skutecznie starać o taką dotację, trzeba spełnić następujące warunki. Wniosek należy złożyć do starosty (czyli faktycznie do powiatowego urzędu pracy) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu wnioskującego o dotację lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w tym:

- numer w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON,

- numer identyfikacji podatkowej NIP, symbol podklasy zgodnie z PKD,

- datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;,

2) liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;

3) kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy oraz źródła ich finansowania;

4) wnioskowaną kwotę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

5) szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowisk pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;

6) rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych na stanowiskach pracy;

7) wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni;

8) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji;

9) podpis podmiotu lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia tak złożonego wniosku jest spełnienie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą następujących warunków:

• działalność gospodarcza musi być prowadzona przez wnioskodawcę co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej);

• w przypadku gdy działalność została utworzona w wyniku przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, prowadzenie przez wnioskodawcę tej działalności co najmniej 12 miesięcy;

• nierozwiązania w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem (dokonanym za wypowiedzeniem przez podmiot);

• niezalegania z:

- wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom,

- z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- z opłacaniem w terminie innych danin publicznych oraz nieposiadania nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

• podmiot nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

• spełnienia warunków określonych w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

WspolnyPozew.com

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK