| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Podatkowe skutki kredytu denominowanego

Podatkowe skutki kredytu denominowanego

Powszechną metodą pozyskiwania środków finansowych pozwalających na realizowanie inwestycji stanowi uzyskanie kredytu. Znaczną popularność zyskał kredyt indeksowany kursem waluty obcej, popularnie zwany kredytem denominowanym (waloryzowanym).


Jest to kredyt, który zawiera klauzulę waloryzacyjną, tj. postanowienie, że wysokość spłacanej kwoty złotówkowej ma być równowartością określonej sumy wyrażonej w walucie obcej. Harmonogram spłaty takich kredytów jest wyrażony w walucie obcej, ale sam zwrot następuje w walucie polskiej, czego efektem jest brak różnic kursowych. Różnice kursowe rozliczane są wyłącznie przy kredytach walutowych, które są uzyskane i spłacane w walutach obcych. Od 1 stycznia 2009 r. wahania kursów walut przy spłacie kapitału kredytów (pożyczek) denominowanych mają jednak wpływ na przychody i koszty zarówno kredytobiorców, jak i kredytodawców. W podatku dochodowym od osób fizycznych skutki podatkowe dotyczą wyłącznie podatników prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku kredyt musi więc być związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zasadnicze znaczenie ma to, na jaki cel uzyskany kredyt został wykorzystany.

Podkreślał to NSA w wyroku z 16 maja 1997 r. (sygn. akt I SA/Łd 1221/96): „Mimo że stronami umowy kredytowej zawartej z bankiem są oprócz skarżącego również jego matka i brat, to jednak z zebranego materiału dowodowego wynika, iż kredyt ten został udzielony i wykorzystany wyłącznie na budowę i uruchomienie wytwórni pasz, prowadzonej jedynie przez skarżącego. Z dokonanych przez organy podatkowe ustaleń nie wynika, że kredyt został wykorzystany w jakiejś części na inne cele, niezwiązane z budową wytwórni pasz. Według wyjaśnień skarżącego, a także pisemnych oświadczeń jego matki i brata, przedmiotowy kredyt bankowy, otrzymany na specjalnych preferencyjnych warunkach, został w całości wykorzystany na budowę wytwórni pasz i stanowił on główne źródło finansowania środków trwałych firmy skarżącego. Ponadto z zebranego materiału dowodowego wynika, że zaciągnięty kredyt bankowy łącznie z należnymi odsetkami był spłacany wyłącznie przez skarżącego. Stąd też należy uznać, że odmowa zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości kwot spłaconych przez skarżącego odsetek od kredytu bankowego nie znajduje uzasadnienia”.

PRZYKŁADY

1.

Pan Nowak, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, uzyskał waloryzowany kredyt konsumpcyjny, który przeznaczył na zakup wycieczki. W

takim przypadku Pan Nowak nie rozlicza w działalności gospodarczej przychodów i kosztów związanych ze spłatą tego kredytu.

2.

Pan Kowalski, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, uzyskał waloryzowany kredyt konsumpcyjny, który przeznaczył na zakup towarów handlowych. Pan Kowalski ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej zapłacone odsetki od tego kredytu. Stanowisko takie potwierdza Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie w postanowieniu z 23 sierpnia 2007 r. (nr NP/415-26/07/5/LSH): „Przepisy prawa podatkowego nie uzależniają możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od pożyczek (kredytów) przeznaczonych na sfinansowanie prowadzonej działalności gospodarczej od klasyfikacji czy nazwy kredytów, które stosowane są przez instytucje finansowe. Nie uzależniają również możliwości dokonywania zaliczenia w koszty odsetek, biorąc za kryterium rodzaj zaciągniętego kredytu”. Pan Kowalski powinien jednak również rozliczać w działalności gospodarczej przychody i koszty wynikające z wahania kursów walut przy spłacie tego kredytu.

W podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek rozliczania przychodów i prawo rozliczania kosztów, wynikających z kredytów denominowanych, dotyczy wszystkich podatników.

Przychodem kredytodawcy jest różnica pomiędzy kwotą zwróconego kapitału, a kwotą udzielonego kredytu, jeżeli środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału są otrzymywane w wysokości wyższej od kwoty udzielonego kredytu. Dla kredytobiorcy przychodem jest różnica pomiędzy kwotą otrzymanego kredytu a kwotą zwróconego kapitału, jeżeli zwracane tytułem spłaty kredytu środki pieniężne, stanowiące spłatę kapitału, są niższe od kwoty otrzymanego kredytu.

PRZYKŁAD

Indywidualny przedsiębiorca 30 marca 2009 r. otrzymał kredyt obrotowy w wysokości 100 000 zł indeksowany zgodny z euro. Kurs euro na dzień udzielenia kredytu wynosił 4,7191. Spłata kapitału kredytu dokonywana jest w równych ratach na 25 dzień każdego miesiąca w złotych polskich w wysokości odpowiadającej równowartości 200 euro (wg ustalonego w umowie kursu na dzień dokonania zapłaty). 25 czerwca 2009 r. przedsiębiorca dokonał spłaty kolejnej raty kredytu w wysokości 903,32 zł, co stanowiło równowartość 200 euro wg kursu 4,5166.

Przychodem kredytobiorcy jest w takiej sytuacji różnica pomiędzy kwotą otrzymanego kredytu a kwotą zwróconą. W tym przypadku przychód przedsiębiorcy z działalności gospodarczej wynosi 40,50 zł:

1) wartość udzielonego kredytu: 943,82 zł (co wynika z wyliczenia 200 x 4,7191),

2) wartość zwróconego kredytu: 903,32 zł (co wynika z wyliczenia 200 x 4,5166),

3) przychód kredytobiorcy wynosi: 943,82 zł - 903,32 zł = 40,50 zł.

Przychód kredytobiorcy powstaje, ponieważ kwota zwracanego kredytu jest niższa, niż kwota otrzymanego kredytu. W takim przypadku kredytodawca rozpoznaje koszt uzyskania przychodu w kwocie 40,50 zł.

Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków ponoszonych na spłatę kapitału kredytu, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych kredytów. W przypadku gdy kredyt waloryzowany jest kursem waluty obcej, kosztem uzyskania przychodów jest:

1) dla kredytobiorcy- różnica pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą otrzymanego kredytu, jeżeli zwracana kwota kapitału jest większa niż kwota otrzymana;

2) dla kredytodawcy - różnica pomiędzy kwotą udzielonego kredytu a kwotą zwróconego kapitału, jeżeli otrzymane środki pieniężne, stanowiące spłatę kapitału, są niższe od kwoty udzielonego kredytu.

PRZYKŁAD

Opierając się na powyższym przykładzie, załóżmy, że rata z 25 lipca 2009 r. została spłacona według kursu euro 4,7891. W takim przypadku przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów kwotę 14 zł:

1) wartość udzielonego kredytu: 943,82 zł (co wynika z wyliczenia 200 x 4,7191),

2) wartość zwróconego kredytu: 957,82 zł (co wynika z wyliczenia 200 x 4,7891),

3) koszt uzyskania przychodu kredytobiorcy wynosi: 957,82 zł - 943,82 zł = 14 zł.

Koszt kredytobiorcy powstaje, ponieważ tytułem spłaty kredytu spłacił kwotę wyższą niż kwota otrzymana. W takim przypadku kredytodawca rozpoznaje przychód w wysokości 14 zł.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK