| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Jak po zmianie przepisów zatrudniać stażystów z urzędu pracy

Jak po zmianie przepisów zatrudniać stażystów z urzędu pracy

Od 17 września 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące warunków odbywania stażu przez bezrobotnych. Nowe przepisy ograniczają liczbę stażystów, których pracodawca może przyjąć na staż. Wprowadzają również regulacje w zakresie czasu pracy stażystów oraz przypadków zakończenia stażu przed ustalonym terminem.

Nowe przepisy nakładają na organizatorów stażu obowiązek przekazywania nowych, dotychczas niewymaganych informacji bądź wykonywania nowych obowiązków związanych z korzystaniem z pracy stażysty, takich jak:

• obowiązek podania we wniosku o organizację stażu liczby pracowników w przeliczeniu na pełny etat,

• obowiązek dostarczenia staroście listy obecności podpisanej przez bezrobotnego - w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu,

• obowiązek wskazania miejsca odbywania stażu (w umowie zawieranej ze starostą),

• obowiązek załączenia programu stażu (do umowy zawieranej ze starostą).

Dotychczas staż mógł ulec wcześniejszemu zakończeniu, jeżeli:

• organizator stażu nie realizował programu stażu lub nie dotrzymywał warunków jego odbywania - na wniosek stażysty lub starosty z urzędu,

• stażysta podczas więcej niż jednego dnia stażu nie usprawiedliwił swojej nieobecności w pracy - na wniosek organizatora stażu lub starosty z urzędu,

• stażysta naruszył podstawowe obowiązki określone w regulaminie pracy, w szczególności stawił się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywał w miejscu pracy alkohol, narkotyki lub środki psychotropowe - na wniosek organizatora stażu lub starosty z urzędu.

W nowych przepisach dodano możliwość zakończenia stażu przed upływem ustalonego terminu na wniosek organizatora stażu lub z urzędu również w sytuacji, gdy wskutek usprawiedliwionej nieobecności stażysty zrealizowanie programu stażu nie jest możliwe.

Największe różnice między dotychczasowymi a nowymi przepisami dotyczącymi odbywania stażu z urzędu pracy

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD

Stażysta po skierowaniu na staż w charakterze osoby wprowadzającej dane statystyczne do systemu informatycznego podczas uprawiania sportu złamał kciuki obu rąk. Kontuzja nie jest groźna, jednak stażysta przez 3 miesiące nie będzie mógł pisać na komputerze. Stażysta nie chce sam zrezygnować ze stażu. W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zakończenie stażu przed upływem terminu w takim przypadku nie było możliwe. Teraz jest to dopuszczalne (zakończenie stażu na wniosek organizatora lub z urzędu przez starostę z przyczyn obiektywnych uniemożliwiających zrealizowanie programu stażu).

• rozporządzenie z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (DzU nr 142, poz. 1160),

• rozporządzenie z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (DzU nr 185, poz. 1912 ze zm.),

• art. 22, art. 29 pkt 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2009 r. nr 6, poz. 33),

• art. 53 ust. 6, ust. 9 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).

Maurycy Organa

radca prawny

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie 4/201730.03 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »