| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Kiedy należy dokonać korekty przychodów i kosztów

Kiedy należy dokonać korekty przychodów i kosztów

W praktyce obrotu gospodarczego występuje wiele sytuacji, które zobowiązują podatników do dokonywania korekty w obrębie rozliczonych już przychodów albo kosztów uzyskania.


Niektóre wynikają z zaniedbań i niestaranności samych przedsiębiorców lub ich partnerów biznesowych (niesprawny obieg dokumentów, błędy popełniane przy wystawianiu faktur, zagubienie faktury przez operatora pocztowego), inne zaś są skutkiem wypadków losowych (np. pożaru, który trawi dokumentację firmy). Wiele wątpliwości co do konieczności stosowania korekty wstecznej wywołują natomiast zdarzenia będące konsekwencją realizacji przez klientów i kontrahentów praw wynikających z umów lub przepisów powszechnie obowiązujących, np. zwrot towaru w ramach uprawnienia do reklamacji jego jakości lub korzystanie z rabatu.

W myśl art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z powyższego wynika, że należna sprzedawcy cena jest jego przychodem, a jej obniżka w postaci rabatu, upustu, bonifikaty, skonta powinna skutkować weryfikacją tego przychodu.

Jeśli rabat udzielany jest w momencie sprzedaży, to pomniejsza cenę wykazaną na fakturze, a tym samym obniża przychód miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Jeżeli natomiast obniżka ceny związana jest z dostawą zrealizowaną wcześniej (w poprzednich miesiącach), korekta przychodu (udokumentowana fakturą korygującą) powinna nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym rabat został udzielony, bez potrzeby cofania się do okresu rozliczeniowego, w którym transakcja doszła do skutku. Praktyka taka znajduje potwierdzenie w interpretacjach urzędowych. Tego zdania jest też Ministerstwo Finansów, które w piśmie z 29 października 1996 r. (nr PO 4/AS-722-759/96) stwierdziło: „kwoty wynikające z zawieranych z odbiorcami kontraktów stanowią po stronie spółki przychód należny (gdyż na dzień zawarcia kontraktu nie wiadomo jeszcze, czy odbiorca skorzysta z rabatu), natomiast w momencie realizacji rabatu spółka ma prawo (...) pomniejszyć o kwotę rabatu przychody tego okresu, w którym został on zrealizowany”.

Nabywcy towarów (lub usług) przysługuje prawo do reklamowania przedmiotu zakupu, jeśli okazał się wadliwy lub niezgodny z umową. Uznanie reklamacji może być podstawą do zwrotu towaru, ten zaś daje sprzedawcy możliwość zmniejszenia przychodów za okres, w którym dokonano zwrotu. Drugorzędne znaczenie ma w tej sytuacji data wystawienia faktury korygującej. Taką właśnie opinię prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu: „Spółka jest zobowiązana do odpowiedniego zmniejszenia przychodu w terminie, w którym faktycznie dokonano zwrotu wadliwego towaru, potwierdzonego podpisanym protokołem, który jest tożsamy z uznaniem reklamacji przez spółkę za zasadną.

Ponadto w sytuacji gdy zwrot towarów i podpisanie protokołu zwrotu mają miejsce w danym roku podatkowym, a faktura korygująca, dokumentująca omawiany zwrot, jest wystawiana w kolejnym roku podatkowym, spółka, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, do zmniejszenia przychodu powinna wziąć pod uwagę nie datę wystawienia faktury korygującej, a termin faktycznego zwrotu towaru. Nadmienia się, iż w sytuacji gdy zwrot towarów potwierdzony podpisaniem odpowiedniego protokołu oraz następujące po nim wystawienie faktury korygującej mają miejsce w tym samym roku podatkowym, dopuszczalne jest korygowanie przychodów spółki dopiero w momencie wystawienia faktury korygującej” (interpretacja z 10 listopada 2008 r., nr ILPB3/423-504/08-2/KS).

Użyte w treści art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. pojęcie: „zwrot towarów” może sugerować konieczność faktycznego otrzymanie przez sprzedawcę rzeczy objętej reklamacją. Czy w takim razie wartość towarów, które pomimo uznanej reklamacji nie dotarły do podatnika z tego powodu, że uległy np. zepsuciu lub zniszczeniu, może zostać uwzględniona w rachunku podatkowym?

Na podstawie wyroku SN z 7 marca 2003 r. (sygn. akt III RN 37/02) na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Sąd uznał bowiem, że „faktyczne odzyskanie przez podatnika towarów podlegających zwrotowi nie jest warunkiem wyłączenia ich wartości z przychodu podlegającego podatkowi (...) Nie ma bowiem podstaw, aby znaczenie tych pojęć ograniczać do sytuacji faktycznych zwrotu towarów rozumianego tylko jako ponowne »zwrotne« uzyskanie bezpośredniego (fizycznego) posiadania towaru. W ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, z której przychody objęte są przedmiotową regulacją prawa podatkowego, mieszczą się różnego typu stosunki prawne (na przykład sprzedaż), w których może powstawać uprawnienie po stronie nabywcy (na przykład z tytułu rękojmi za wady) do odstąpienia od umowy w określonej części. Może też wchodzić w rachubę - jak to twierdzili podatnicy - umowne uzgodnienie na przykład odpowiedniego »postępowania reklamacyjnego«, a w jego ramach sposobu realizacji uprawnienia do zwrotu sprzedawcy wadliwych partii towaru przez ich zniszczenie (w tym wypadku - utylizację)”.

Przedstawione zasady korekty przychodów odnoszą się także do zwrotu towarów wynikającego z przyczyn innych niż reklamacja.

PRZYKŁAD

Podatnik jest wytwórcą biżuterii z bursztynu. Swoje produkty dostarcza właścicielowi sklepu jubilerskiego, z którym zawarł umowę przewidującą możliwość zwrotu towaru, jeśli ten nie znalazłby nabywców w ciągu roku od daty dostawy. Korzystając z powyższego zapisu, kontrahent 5 września 2009 r. zwrócił dwa naszyjniki, które nabył w lipcu 2008 r. W tej sytuacji podatnik powinien zmniejszyć przychód na dzień zwrotu, nie później niż w dniu wystawienia faktury korygującej, dokonując stosownego zapisu za znakiem minus lub kolorem czerwonym w kol. 7 podatkowej księgi przychodów i rozchodów „Wartość sprzedanych towarów i usług”.

Obowiązek wystawienia faktury korygującej dotyczy nie tylko udzielonych upustów cenowych lub przyjęcia zwracanych przez kontrahenta towarów, ale występuje także w przypadku ujawnienia pomyłek w fakturze pierwotnej. Wpływ na przychód mogą mieć przede wszystkim omyłki dotyczące ceny lub ilości wydanych towarów.

Ze względów praktycznych znaczna część podatników jest zdania, że cofnięcie się do okresu rozliczeniowego, w którym powinien był powstać przychód w prawidłowej wysokości, jest konieczne tytko wtedy, gdy dokonana korekta rzutuje w sposób dodatni na wysokość podatku należnego za ten okres. Jeżeli natomiast naprawienie błędów powoduje zmniejszenie zobowiązania podatkowego, weryfikacja przychodu może nastąpić w bieżącym okresie rozliczeniowym, tj. w miesiącu wystawienia faktury korygującej. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w niektórych interpretacjach urzędowych (m.in. w piśmie z 10 listopada 2008 r., nr ILPB3/423-504/08-5/KS), choć przeważa rygorystyczne stanowisko nakazujące przeprowadzanie korekty wstecznej w każdym przypadku. Jego wyrazicielem jest m.in. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 marca 2009 r. (nr ILPB1/415-261/09-4/AG): „jeżeli faktura korygująca dotyczy pomyłek w fakturach pierwotnych odnoszących się do błędnej ilości, ceny lub stawki VAT, to można przyjąć, iż nie obejmuje ona nowo powstałego przychodu z jakiejkolwiek należności powstałej w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służy rzetelnemu obliczeniu (doprecyzowaniu) prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu podatkowego, należnego za dany rok podatkowy, który jedynie został błędnie określony, a więc w myśl powyższego stanowiska nieprawidłowo odzwierciedlał stan faktyczny. Wobec powyższego przychód objęty taką fakturą powinien korygować przychód właściwego roku podatkowego we właściwej dacie”.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK