| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Pomoc dla przedsiębiorcy z FGŚP i z FP

Pomoc dla przedsiębiorcy z FGŚP i z FP

Które świadczenia udzielone pracownikom przez przedsiębiorcę w przejściowych trudnościach finansowych mogą zostać sfinansowane z FGŚP? Jaki jest tryb ich przyznawania i wypłaty? Kiedy przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie z FP kosztów szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników?

Przepisy ustawy umożliwiają przedsiębiorcy znajdującemu się w przejściowych trudnościach finansowych dofinansowanie kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz wypłatę stypendiów dla pracowników. Następuje to na podstawie wniosku przedsiębiorcy, który utworzył fundusz szkoleniowy. Starosta może dofinansować z FP na warunkach określonych w umowie zawartej z przedsiębiorcą:

• koszty szkolenia pracowników skierowanych na szkolenie za okres nieprzekraczający 6 miesięcy,

• koszty studiów podyplomowych skierowanych pracowników za okres nieprzekraczający 12 miesięcy

- pod warunkiem że szkolenie lub studia podyplomowe są uzasadnione jego obecnymi lub przyszłymi potrzebami.

Jak wskazuje art. 22 ust. 2 ustawy, wysokość dofinansowania wynosi na jedną osobę do 80 proc. kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Jeżeli z winy pracownika nie zostanie ukończone szkolenie lub studia podyplomowych dofinansowane z FP, przedsiębiorca będzie musiał zwrócić staroście koszty. Z kolei, pracownik który nie ukończył szkolenia lub studiów podyplomowych ze swojej winy lub z którym został rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 52 k.p., jest obowiązany do zwrotu przedsiębiorcy kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, na zasadach określonych w umowie zawartej z przedsiębiorcą.

W okresie szkolenia lub studiów podyplomowych pracownikowi przysługuje stypendium. Jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy i wypłacane przez przedsiębiorcę na zasadach dotyczących wypłaty wynagrodzenia pracownikom określonych w k.p. w okresie:

- obniżonego wymiaru czasu pracy - w wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych albo

- przestoju ekonomicznego - w wysokości do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika.

Stypendium stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Starosta finansuje przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych na warunkach określonych w umowie, naliczone od wypłaconych stypendiów składki na ubezpieczenia społeczne pracowników należne od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Szczegółowe warunki dofinansowania ze środków FP kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowe warunki finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 1119). Jak wskazują przepisy rozporządzenia, przedsiębiorca, który skierował pracownika na szkolenie lub studia podyplomowe i zawarł z nim stosowną umowę, składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę. Wniosek powinien zawierać nazwę przedsiębiorcy, siedzibę przedsiębiorcy i miejsce prowadzenia działalności, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, rodzaj i charakterystykę szkolenia lub kierunek studiów podyplomowych, w tym tematykę, miejsce i termin realizacji szkolenia lub studiów podyplomowych. We wniosku powinna również znaleźć się liczba osób skierowanych na szkolenie lub studia podyplomowe, kalkulacja kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, wnioskowana wysokość środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych oraz na finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne oraz uzasadnienie potrzeby odbycia przez pracowników szkolenia lub studiów podyplomowych. Do wniosku przedsiębiorca powinien dołączyć też inne dodatkowe dokumenty, które zostały wymienione w § 2 ust. 3 rozporządzenia.

Starosta w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorcę, rozpatruje wniosek i informuje o sposobie jego rozpatrzenia. Jeżeli wniosek jest niekompletny, starosta wyznacza przedsiębiorcy 7-dniowy termin na uzupełnienie brakujących informacji lub dokumentów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z przedsiębiorcą stosowną umowę. Przekazanie przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia i studiów podyplomowych oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z zawartych umów obejmujących okres do 31 grudnia 2011 r. może nastąpić do 31 stycznia 2012 r.

W okresie obowiązywania umowy przedsiębiorca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym uzyskał daną informację, jest obowiązany informować starostę o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jej realizację. Dotyczy to w szczególności:

- ustania stosunku pracy z pracownikiem;

- przerwania szkolenia lub studiów podyplomowych przez pracownika;

- niezdolności do pracy pracownika, który otrzymuje stypendium w okresie odbywania szkolenia lub studiów podyplomowych.

Jerzy Bielak 

Podstawa prawna:

• ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125 poz. 1035),

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych (Dz.U. Nr 135 poz. 1112),

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. Nr 136 poz. 1119).

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK