| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Pakiet antykryzysowy - korzyści dla przedsiębiorców

Pakiet antykryzysowy - korzyści dla przedsiębiorców

Pakiet antykryzysowy ma sprawić, że przedsiębiorcy dotknięci dekoniunkturą rynkową przetrwają kryzys przy zachowaniu dotychczasowego poziomu zatrudnienia. Czy tak faktycznie będzie, zadecydują warunki gospodarcze, a nie pomoc przewidziana w pakiecie. Skala tej pomocy nie jest bowiem na tyle duża, aby zapobiec zwolnieniom w firmach dotkniętych głęboką recesją.


Rozwiązania antykryzysowe dotyczą:

1) przedłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy, ustalania indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika, obniżania wymiaru czasu pracy oraz ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony;

2) przyznawania, wypłaty i zwrotu świadczeń finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP);

3) przyznawania, wypłaty i zwrotu środków na dofinansowanie kosztów szkoleń i studiów podyplomowych pracowników oraz na wypłatę stypendiów dla pracowników finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

Rozwiązania pakietu dostępne są przede wszystkim dla przedsiębiorców znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych, ale nie tylko. Za dotkniętego przejściowymi trudnościami finansowymi ustawa uważa przedsiębiorcę, który:

1) zanotował spadek obrotów gospodarczych w sprzedaży, nie mniej niż o 25 proc., liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu 3 kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.;

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. uzyskał obroty ze sprzedaży wynoszące 4 000 000 zł. W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. jego obroty wyniosły 2 500 000 zł. Przedsiębiorca ten kwalifikuje się do skorzystania z pakietu antykryzysowego. Jego obroty w okresie trzech pierwszych miesięcy 2009 r. spadły o ponad 25 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2008 r.

2) nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz FGŚP i Fundusz Pracy, z wyjątkiem gdy:

- zadłużony pracodawca zawarł porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,

- zaleganie w regulowaniu składek dotyczy okresu po 1 lipca 2008 r., a program naprawczy opracowany przez przedsiębiorcę przewiduje pełną spłatę tych zobowiązań;

3) nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości na podstawie art. 11-13 ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późn.zm.); upadłość ogłasza się w stosunku do przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny; przedsiębiorcę uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych;

4) 1 lipca 2008 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów wspólnotowych;

5) opracował program naprawczy, uprawdopodobniający poprawę swojej kondycji finansowej;

6) nie otrzymał pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy po 1 lutego 2009 r. albo otrzymał tę pomoc, ale od dnia wydania decyzji o otrzymaniu tej pomocy upłynęło co najmniej 12 miesięcy,

7) uzyskał zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w powyższych punktach (wydawane przez Ministra Skarbu, Gospodarki lub Marszałka Województwa).

Jednym z najważniejszych instrumentów pomocy dla firm w przejściowych trudnościach finansowych jest możliwość ubiegania się o dopłaty do pensji pracowników. Dopłaty dotyczą pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia. Dopłaty będą wypłacane przez FGŚP. Obniżony wymiar czasu pracy nie będzie mógł być niższy niż połowa pełnego etatu. Okres stosowania takiego obniżenia nie może przekroczyć 6 miesięcy. W takim przypadku maksymalna wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika wyniesie 70 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli obecnie 402,50 zł. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do skali zmniejszenia etatu.

PRZYKŁAD

Pracownikowi obniżono wymiar czasu pracy do 3/4 etatu. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie subsydiował płacę takiego pracownika sumą 201,25 zł (35 proc. wysokości zasiłku dla bezrobotnych czyli połowa przysługującego maksymalnie dofinansowania).

Niezależnie od wymiaru obniżonego czasu pracy obniżone wynagrodzenie wraz z dopłatą nie może być niższe od płacy minimalnej (1276 zł). Pracodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy dopłatą w wysokości 402,50 zł a minimalnym wynagrodzeniem.

PRZYKŁAD

Wynagrodzenie pracownika wynosi 1400 zł brutto (cały etat). Pracownik zgodził się na obniżenie wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia o połowę. Dopłata z FGŚP wyniesie 402,50 zł. Przy takiej obniżce wynagrodzenie wraz z dopłatą wyniosłoby 1102,50 zł (700 zł + 402,50 zł). Pracodawca musi więc doliczyć kwotę 173,50 zł, aby wynagrodzenie wyniosło 1276 zł.

Przedsiębiorcy może być również przyznana dopłata na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanej na podstawie ustawy dopłaty. Dopłata taka podlega bowiem składkom ZUS, a także podatkowi dochodowemu.

Antykryzysowe zmiany w podatkach dochodowych

Do cięcia etatów na powyższych zasadach nie będzie miał zastosowania art. 42 § 1-3 kodeksu pracy, czyli tzw. wypowiedzenie zmieniające warunki pracy. Wprowadzenie omawianego rozwiązania możliwe będzie:

1) na podstawie układu zbiorowego lub

2) w porozumieniu ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi (jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a k.p.).

W razie braku takich organizacji u przedsiębiorcy obniżenie wymiaru czasu pracy jest wprowadzane w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

Dodatkowym środkiem ochrony dla pracowników objętych dopłatą z FGŚP jest zakaz zwolnienie takiego pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres wypłacania świadczenia oraz w okresie przypadającym bezpośrednio po okresie pobierania świadczenia.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK