| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Skutki opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia

Skutki opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia

Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia może skutkować m.in. koniecznością wypłaty odsetek, ukaraniem mandatem karnym lub rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia przez pracownika.

wystąpić o odszkodowanie, jeśli wskutek zwłoki w wypłacie wynagrodzenia poniesie szkodę (art. 471 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

Pracownik niezależnie od odsetek za zwłokę może żądać od pracodawcy wypłaty odszkodowania. W tym celu musi wystąpić z powództwem do sądu pracy, w którego okręgu znajduje się siedziba pracodawcy lub gdzie praca była wykonywana. W postępowaniu sądowym pracownik będzie musiał wykazać wysokość szkody oraz związek przyczynowy między opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia a szkodą. Pracodawca może uwolnić się od wypłaty odszkodowania, jeżeli wykaże, że niewypłacenie wynagrodzenia w terminie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi.

złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Do zadań inspektorów pracy należy nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PiP). W przypadku gdy pracownik złoży skargę, w zakładzie pracy może zostać przeprowadzona kontrola. Jeżeli potwierdzi się, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia albo wypłaca je nieterminowo, inspektor pracy jest upoważniony do nakazania wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę. Nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Jeżeli pracodawca nie wykona nakazu inspektora pracy, ten wszczyna wobec niego postępowanie egzekucyjne.

Pracodawca, który nie wypłaca terminowo wynagrodzenia za pracę, może narazić się na sankcje przewidziane w Kodeksie karnym. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 218 § 1 k.k.). Grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 podlega pracodawca (lub osoba działająca w firmie w jego imieniu), który, będąc zobowiązany orzeczeniem sądu do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy, obowiązku tego nie wykonuje (art. 218 § 3 k.k.).

Natomiast grzywna będąca karą za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, może zostać nałożona na pracodawcę, który:

• nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika,

• wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń.

Wysokość kary grzywny może wynosić od 1000 zł do 30 000 zł.

Joanna Pysiewicz-Jężak 

Podstawa prawna:

• art. 55 § 11, art. 611, art. 85 § 1, art. 94 pkt 5, art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy,

• art. 471, 481 § 1 Kodeksu cywilnego,

• art. 218 § 1 i 3 Kodeksu karnego,

• rozporządzenie Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (DzU nr 220, poz. 1434),

• art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (DzU nr 89, poz. 589 ze zm.),

• orzeczenia Sądu Najwyższego:

- wyrok z 4 kwietnia 2000 r. (I PKN 516/99, OSNP 2001/16/516),

- uchwała z 19 września 2002 r., (III PZP 18/02, OSNP 2003/9/214).

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK