| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Zarządzanie jakością przedsiębiorstwa na przykładzie normy ISO

Zarządzanie jakością przedsiębiorstwa na przykładzie normy ISO

Przedsiębiorca dla przyciągnięcia klienta do swojej propozycji rynkowej coraz częściej przekazuje w komunikacji handlowej informacje o posiadanych certyfikatach systemu zarządzania organizacją. Do tej kategorii wyróżników zalicza się certyfikat zgodności z wymaganiami określonej normy ISO.

Z wdrożeniem omawianego systemu zarządzania związane jest ponoszenie pewnych kosztów oraz przeprowadzenie wielu zabiegów organizacyjno-strukturalnych. Czasami konieczne zmiany mają charakter gruntowny, zwłaszcza gdy stan „na wejściu” w program zasadniczo odbiega od podstawowych standardów normy. Te celowe, uporządkowane działania ukierunkowane są na osiąganie pewnych korzyści, które przy obiektywnie określonych założeniach powinna przynieść certyfikacja.

Atuty z wdrożenia omawianego systemu bardzo często dzieli się na wewnętrzne i zewnętrzne. Podział ten nie jest w pełni rozłączny, zważywszy, że obydwie sfery korzyści zachodzą na siebie i wzajemnie się uzupełniają (wzmacniają siłę oddziaływania). Do pierwszej z wymienionych kategorii zalicza się przede wszystkim wielostronne atuty z uporządkowania struktur danej organizacji i uspójniania systemu zarządzania nią. Związane z wdrożeniem systemu, adekwatne do potrzeb uporządkowanie i uzupełnienie dokumentacji, wprowadzenie zarządzania procesowego przekłada się z reguły na korzyści długofalowe, sprawność funkcjonowania jednostki. Z wdrożeniem należy wiązać efektywność ekonomiczną. W ostatecznym rachunku powinno następować obniżanie tzw. kosztów własnych. Tylko utrzymywanie i doskonalenie systemu jakości może przyczynić się do optymalizacji procesów zarządzania, w tym procesów podstawowych i pomocniczych. W każdym wypadku niezbędne jest uwzględnienie przy działaniach modernizacyjnych specyfiki danej jednostki. W odniesieniu do przedsiębiorstwa niezbędne będzie włączenie do systemu parametrów związanych z otwarciem się na klientów4.

Skuteczny model procesowego5 zarządzania wymaga prawidłowego współdziałania pomiędzy komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa6. Nieodzownym elementem współpracy jest zidentyfikowanie kanałów informacji wewnętrznej. Optymalny z punktu widzenia zakładanych celów przepływ informacji zarówno w poziomie (między równorzędnymi komórkami organizacyjnymi, pracownikami), jak i w pionie (w hierarchii komórek przedsiębiorstwa) staje się dzisiaj normą służącą efektywności zarządzania i osiągania wymiernych korzyści ekonomicznych. System zarządzania jakością organizacji ma charakter procesowy. Taki model zarządzania jest nieobojętny zarówno z punktu widzenia potrzeby rozbudzania pozytywnej motywacji środowiska pracowniczego w omawianym programie, jak i ze względu na potencjalne korzyści z certyfikacji dla otoczenia zewnętrznego, w tym klientów przedsiębiorstwa. Mamy tutaj sprzężenie zwrotne. Akceptacja ofert przedsiębiorstwa wzmocniona pozytywnym wyobrażeniem o organizacji (przedsiębiorstwa posiadającego certyfikat) wywiera lub powinno wywierać pozytywny wpływ na stymulację zbytu. Atutem certyfikacji związanej z utrzymywaniem stałej kontroli sprawności funkcjonowania podmiotu posiadającego certyfikat ISO jest stabilność. Nieobojętna dla podmiotów zewnętrznych jest informacja, że przedsiębiorstwo X legitymuje się certyfikatem jakości zarządzania od kilkunastu lat.

Wzrost reputacji podmiotu identyfikowany (kojarzony) z posiadaniem certyfikatu rzutuje więc na aktywność zespołu do usprawniania jakości zarządzania i przekłada się na korzyści o szerokim wymiarze. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że zarządzanie jakością organizacji stanowi właściwość ekonomiczną przedsiębiorstwa, posiada więc wymierną wartość7. Przede wszystkim przekłada się na osiąganie pozytywnych relacji z tzw. otoczeniem gospodarczym firmy. Ma to szczególne znaczenie dla wymiany transgranicznej. Wzrost zaufania do podmiotu w związku z posiadaniem przez niego certyfikatu jakości zarządzania pełni istotną rolę w postaci zmniejszania kosztów transakcyjnych. Przedsiębiorca zagraniczny nie będzie bowiem musiał dokonywać dodatkowych zabiegów i ponosić określonych kosztów „badania”, jak zarządzane jest przedsiębiorstwo potencjalnego kooperanta. Spełnienie wymogów normy ISO potwierdzone stosownym dokumentem staje się elementem kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa8, społecznej akceptacji jego funkcjonowania i ułatwień w nawiązywaniu umów.

Wzrost zaufania do podmiotu posiadającego certyfikat9 i podniesienie jego wiarygodności w oczach partnerów nabiera szczególnego znaczenia w warunkach dużej anonimowości i wielości podmiotów gospodarczych działających w obrocie. Przy zastrzeżeniu poważnego potraktowania kwestii wypełniania wymogów certyfikacji (a nie działania fikcyjnego, pozornego) wdrożenie systemu wywiera wpływ na zwiększenie poziomu zadowolenia klienta krajowego i zewnętrznego, jeżeli przedsiębiorstwo posiada szeroki zasięg terytorialnej aktywności gospodarczej. Zarządzanie procesowe to lepsza komunikacja wewnętrzna oraz skuteczna współpraca z otoczeniem zewnętrznym.

Mimo że wdrożenie systemu zarządzania jakością nie ma charakteru obligatoryjnego - stanowi wynik dobrowolnej, suwerennej decyzji danego podmiotu o przystąpieniu do procedur certyfikacji - coraz częściej staje się obiektywną koniecznością, gdyż posiadanie certyfikatu wręcz wymuszają partnerzy biznesowi. Zwłaszcza duże, międzynarodowe koncerny i przedsiębiorstwa usługowe z reguły uznają za niezbędne, aby ich kooperanci przystępujący do negocjacji posiadali stosowne certyfikaty. Z normą z grupy ISO kojarzone jest dobre funkcjonowanie organizacji, sprawny nadzór nad dokumentami (ich aktualizacja), respektowanie odpowiednich standardów postępowania w firmie, w tym lojalność uprawnionego w jego relacjach z innymi organizacjami. Z certyfikatem wiąże się bowiem wzmiankowana wyżej wiarygodność i zaufanie do podmiotu posiadającego wymienione uprawnienia. Z badań ankietowych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach wdrążających system jakości oparty na normach ISO 9000 wynika, że zdecydowały się one na podjęcie prac nad doskonaleniem organizacji z myślą o zwiększeniu konkurencyjności na rynku, podniesieniu swojej karty przetargowej w relacjach z potencjalnymi kontrahentami. Szczególnie w odniesieniu do zagranicznych partnerów certyfikat jakości zarządzania stanowi potencjalnie o wzroście siły negocjacyjnej. Jako korzyści z wdrożonego systemu wymieniano również ograniczenie audytów ze strony klientów, stworzenie międzynarodowego standardu zarządzania oraz domniemanie istnienia wspólnego „języka” dotyczącego jakości, uporządkowanie sfery związanej z odpowiedzialnością za poszczególne działania. Ze wzmiankowanych badań wynika, że korzyści zewnętrzne i wewnętrzne związane z certyfikacją przenikają się wzajemnie i postrzegane są spójnie.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marta Celej

Ekspert Equity Investments S.A., kontroler finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK