| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Jak pracodawca może uzyskać refundację wyposażenia stanowiska pracy

Jak pracodawca może uzyskać refundację wyposażenia stanowiska pracy

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy może złożyć przedsiębiorca, który zamierza zatrudnić bezrobotnego, po spełnieniu dodatkowo ściśle określonych warunków.

Starosta nie ma obowiązku przyznawania pomocy zawsze, gdy złożony wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne. Starosta ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku przedsiębiorcy i w zależności od oceny takiego wniosku może wniosek uwzględnić lub odmówić uwzględnienia. W przypadku odmowy uwzględnienia wniosku starosta jest zobowiązany swoją odmowę uzasadnić na piśmie.

Po uwzględnieniu wniosku przedsiębiorca zawiera ze starostą umowę, z której powinny wynikać następujące zobowiązania przedsiębiorcy:

• obowiązek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy,

• obowiązek utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,

• obowiązek zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:

- złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń dotyczących przedsiębiorcy,

- naruszenia innych warunków umowy,

• obowiązek zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku niedotrzymania obowiązku zatrudnienia/utrzymania miejsca pracy przez okres 24 miesięcy.

Przepisy dopuszczają kilka odmiennych form zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji. Poszczególne powiatowe urzędy pracy mogą wskazywać formy bardziej preferowanych zabezpieczeń, często też urzędy pracy precyzują szczegółowe warunki poszczególnych zabezpieczeń. Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń spłaty refundacji zaliczamy:

• poręczenie,

• weksel z poręczeniem wekslowym (awal),

- są to stosunkowo proste i tanie formy zabezpieczenia płatności. Często powiatowy urząd pracy określa minimalne dochody poszczególnych poręczycieli i ich liczbę,

• gwarancję bankową - jest to pewna forma zabezpieczenia (z punktu widzenia urzędu pracy), jednak w przypadku małych przedsiębiorców dość niekorzystna, gdyż uzyskanie gwarancji bankowej przez małe podmioty często wiąże się z koniecznością blokowania środków pieniężnych na rachunku bankowym firmy,

• zastaw na prawach lub rzeczach - dość pewna forma zabezpieczenia. Jednak ogranicza ona możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę innych form finansowania działalności przedsiębiorcy (np. kredyt bankowy), dla których konieczne jest również ustanawianie zabezpieczeń rzeczowych,

• blokadę rachunku bankowego - bardzo pewna forma zabezpieczenia (z punktu widzenia urzędu pracy), jednak zdecydowanie niekorzystna dla przedsiębiorcy, gdyż wiąże się z koniecznością zamrożenia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym przez okres 2 lat,

• akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika - stosunkowo prosta i tania forma zabezpieczenia płatności.

• art. 46 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),

• § 1-5, § 9, § 10, § 12 rozporządzenia z 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (DzU nr 62, poz. 512),

• rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (DzUrz UE L 2006.379.5).

Maurycy Organa

radca prawny

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK