| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Wadium w zamówieniach publicznych

Wadium w zamówieniach publicznych

W czasach kryzysu najpewniejszym płatnikiem bywają urzędy i rozmaite państwowe instytucje. To powoduje, że przedsiębiorcy są w coraz większym stopniu zainteresowani zamówieniami publicznymi.

Są to bowiem pewne i dość łatwe pieniądze. Podstawowym problemem, z którym przychodzi się zmierzyć oferentom, jest sprostanie wymaganiom zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opłacenie wadium. Zwłaszcza to ostatnie, wbrew pozorom, jest bardzo problematyczne w praktyce.

Obowiązek wniesienia wadium wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.; dalej „p.z.p.”). Ustawa ta nie zawiera definicji wadium, co oznacza, że trzeba w tym zakresie odnieść się do regulacji ogólnych. W szczególności przydatny może okazać się tu art. 704 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej „k.c.”), zgodnie z którym za wadium uważa się sumę pieniężną lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy wnoszone pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu lub aukcji. Zgodnie z wyrokiem SO w Warszawie z 9 czerwca 2008 r. (sygn. akt XVI GC 565/07, niepublikowany): prawo zamówień publicznych reguluje sytuacje, gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy (art. 94 ust. 2 p.z.p.), nie przewidując odpowiedniej regulacji dla uchylania się zamawiającego. Należy przyjąć, że z mocy art. 14 p.z.p. zastosowanie znajduje art. 704 § 2 k.c., pod warunkiem że zamawiający uchyla się od zawarcia umowy. Przez „uchylanie się” od zawarcia umowy należy rozumieć tylko bezpodstawną odmowę i ciężar dowodu wykazania, że miało miejsce „uchylanie się”, spoczywa w tym wypadku na wykonawcy, tu powodzie.Przepisy nakładają na zamawiającego obowiązek żądania wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. (art. 45 ust. 1-2 p.z.p.). Na tej podstawie wydano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE) (Dz.U. nr 241, poz. 1762). Zgodnie z tymi regulacjami UOPWE ogłoszenia dotyczące zamówień przekazuje się, jeżeli wartość zamówień:

1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, państwowych instytucji kultury oraz podsektora samorządowego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a) 133 000 euro - dla dostaw lub usług,

b) 5 150 000 euro - dla robót budowlanych,

2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a) 206 000 euro - dla dostaw lub usług,

b) 5 150 000 euro - dla robót budowlanych,

3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a) 412 000 euro - dla dostaw lub usług,

b) 5 150 000 euro - dla robót budowlanych.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Nysztal

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »