| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Korekta błędów w dokumentach przesłanych do ZUS za 2008 r.

Korekta błędów w dokumentach przesłanych do ZUS za 2008 r.

Do 30 kwietnia 2009 r. płatnik składek ma obowiązek sprawdzić dokumenty przekazane do ZUS za 2008 r. za osoby zgłoszone do ubezpieczeń. Jeżeli w tych dokumentach są błędy, ma obowiązek przesłać do tego terminu deklarację rozliczeniową korygującą i imienny raport korygujący w formie nowego dokumentu z prawidłowymi informacjami.

(?) Przeglądając dokumenty rozliczeniowe za 2008 r. zauważyłam, że moja poprzedniczka w imiennych raportach miesięcznych popełniała błąd polegający na składaniu raportów rozliczeniowych z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx w przypadku wypłat po ustaniu zatrudnienia. Jak należy skorygować takie raporty?

Po rozwiązaniu umowy o pracę wypłacali Państwo byłym pracownikom przychód, który jest uwzględniany w podstawie wymiaru składek. Za byłych pracowników były składane raporty z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx, dlatego powinni Państwo skorygować dokumenty za te osoby przez wyzerowanie raportu z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx oraz sporządzenie raportu z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 xx.

Komplet dokumentów korygujących składa się zawsze (z wyjątkiem sytuacji, gdy płatnik koryguje wyłącznie dane zawarte w deklaracji rozliczeniowej) z imiennych raportów miesięcznych korygujących i deklaracji rozliczeniowej korygującej, która zawiera dane dotyczące wszystkich ubezpieczonych, zarówno tych, za których zostały prawidłowo rozliczone składki i świadczenia w poprzednim komplecie dokumentów, jak i tych, za których zostały sporządzone imienne raporty miesięczne korygujące.

Wypłatę wynagrodzenia należy zawsze wykazywać w dokumentach rozliczeniowych składanych za miesiąc, w którym dokonano wypłaty całości lub części należności (lub postawiono ją do dyspozycji pracownika). Osoby, dla których ubezpieczenie jeszcze trwało w miesiącu dokonywania wypłaty, powinny być wykazywane z właściwym dla nich kodem tytułu ubezpieczenia, np. 01 10 xx dla pracownika. W przypadku dokonywania wypłaty po ustaniu ubezpieczenia, należy używać kodu tytułu ubezpieczenia 30 00 xx. Należy odróżnić wypłatę wynagrodzenia dokonywaną w miesiącach następujących po miesiącu, w którym ustał tytuł ubezpieczenia, oraz wypłatę dokonaną co prawda po ustaniu tytułu, ale w miesiącu, w którym dana osoba była jeszcze ubezpieczona.

W sytuacji gdy w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustało zatrudnienie i zostało dokonane wyrejestrowanie na formularzu ZUS ZWUA, byłemu pracownikowi zostanie wypłacony składnik stanowiący podstawę wymiaru składek z tytułu tego zatrudnienia, za tę osobę powinien zostać złożony imienny raport miesięczny z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 xx.

WAŻNE!

Jeśli płatnik złożył raport za ubezpieczonego z błędnym kodem tytułu do ubezpieczeń, musi złożyć w trybie korekty raport zerowy z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia.

Gdy płatnik złożył raport składkowy za osobę, za którą nie powinien złożyć raportu (czyli za pracownika z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx), musi skorygować raport do „zera”. Aby wycofać raport składkowy, płatnik sporządza raport korygujący. W pola dotyczące podstawy wymiaru i kwoty składek wpisuje wartość „0,00”. Dodatkowo płatnik sporządza raport za tę osobę z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia. Oba raporty powinny być dołączone do deklaracji rozliczeniowej korygującej oznaczonej takim samym numerem identyfikatora.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

(?) W naszym zakładzie pracy są zatrudnione osoby, które mają orzeczenia o całkowitej, stałej lub czasowej niezdolności do pracy. Są to osoby, które mają prawo zarówno do renty inwalidzkiej, wypadkowej, jak i socjalnej. Do tej pory wszyscy byli zgłaszani do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 23 lub 01 10 24. Jednak obecnie powstały wątpliwości dotyczące pracowników z rentą socjalną. Jaki powinien być dla nich prawidłowy kod tytułu ubezpieczenia i jak ewentualnie skorygować błędne zgłoszenia? Czy należy też skorygować dokumenty rozliczeniowe za te osoby?

Jeżeli niepełnosprawny pracownik ma uprawnienia do renty socjalnej, w piątym znaku kodu tytułu ubezpieczenia należy wpisać cyfrę „0”, ponieważ renta socjalna nie jest rentą w rozumieniu przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Prawidłowy kod tytułu ubezpieczeń pracownika, który ma prawo do renty socjalnej, jest następujący: 01 10 0x.

Pracownik powinien zostać zgłoszony do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx - pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Dwa ostatnie znaki kodu tytułu ubezpieczenia oznaczają:

• 5. znak - ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (przy czym 0 - oznacza osobę bez ustalonego prawa do emerytury lub renty, 1 - osobę, która ma ustalone prawo do emerytury, 2 - osobę, która ma ustalone prawo do renty),

• 6. znak - ustalony stopień niepełnosprawności (0 - osoba nieposiadająca orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek, 1 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, 2 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 3 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 4 - osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia).

Pracownika, który ma ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, płatnik zgłasza z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 23. Jeśli natomiast niepełnosprawny pracownik ma uprawnienia do renty socjalnej, w piątym znaku kodu tytułu ubezpieczenia należy wpisać cyfrę „0”. Renta socjalna przyznana na podstawie ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej nie jest rentą w rozumieniu przepisów ustawy systemowej, również w rozumieniu art. 9 ust. 6 tej ustawy.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK