| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Korekta błędów w dokumentach przesłanych do ZUS za 2008 r.

Korekta błędów w dokumentach przesłanych do ZUS za 2008 r.

Do 30 kwietnia 2009 r. płatnik składek ma obowiązek sprawdzić dokumenty przekazane do ZUS za 2008 r. za osoby zgłoszone do ubezpieczeń. Jeżeli w tych dokumentach są błędy, ma obowiązek przesłać do tego terminu deklarację rozliczeniową korygującą i imienny raport korygujący w formie nowego dokumentu z prawidłowymi informacjami.

(?) Przeglądając dokumenty rozliczeniowe za 2008 r. zauważyłam, że moja poprzedniczka w imiennych raportach miesięcznych popełniała błąd polegający na składaniu raportów rozliczeniowych z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx w przypadku wypłat po ustaniu zatrudnienia. Jak należy skorygować takie raporty?

Po rozwiązaniu umowy o pracę wypłacali Państwo byłym pracownikom przychód, który jest uwzględniany w podstawie wymiaru składek. Za byłych pracowników były składane raporty z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx, dlatego powinni Państwo skorygować dokumenty za te osoby przez wyzerowanie raportu z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx oraz sporządzenie raportu z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 xx.

Komplet dokumentów korygujących składa się zawsze (z wyjątkiem sytuacji, gdy płatnik koryguje wyłącznie dane zawarte w deklaracji rozliczeniowej) z imiennych raportów miesięcznych korygujących i deklaracji rozliczeniowej korygującej, która zawiera dane dotyczące wszystkich ubezpieczonych, zarówno tych, za których zostały prawidłowo rozliczone składki i świadczenia w poprzednim komplecie dokumentów, jak i tych, za których zostały sporządzone imienne raporty miesięczne korygujące.

Wypłatę wynagrodzenia należy zawsze wykazywać w dokumentach rozliczeniowych składanych za miesiąc, w którym dokonano wypłaty całości lub części należności (lub postawiono ją do dyspozycji pracownika). Osoby, dla których ubezpieczenie jeszcze trwało w miesiącu dokonywania wypłaty, powinny być wykazywane z właściwym dla nich kodem tytułu ubezpieczenia, np. 01 10 xx dla pracownika. W przypadku dokonywania wypłaty po ustaniu ubezpieczenia, należy używać kodu tytułu ubezpieczenia 30 00 xx. Należy odróżnić wypłatę wynagrodzenia dokonywaną w miesiącach następujących po miesiącu, w którym ustał tytuł ubezpieczenia, oraz wypłatę dokonaną co prawda po ustaniu tytułu, ale w miesiącu, w którym dana osoba była jeszcze ubezpieczona.

W sytuacji gdy w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustało zatrudnienie i zostało dokonane wyrejestrowanie na formularzu ZUS ZWUA, byłemu pracownikowi zostanie wypłacony składnik stanowiący podstawę wymiaru składek z tytułu tego zatrudnienia, za tę osobę powinien zostać złożony imienny raport miesięczny z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 xx.

WAŻNE!

Jeśli płatnik złożył raport za ubezpieczonego z błędnym kodem tytułu do ubezpieczeń, musi złożyć w trybie korekty raport zerowy z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia.

Gdy płatnik złożył raport składkowy za osobę, za którą nie powinien złożyć raportu (czyli za pracownika z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx), musi skorygować raport do „zera”. Aby wycofać raport składkowy, płatnik sporządza raport korygujący. W pola dotyczące podstawy wymiaru i kwoty składek wpisuje wartość „0,00”. Dodatkowo płatnik sporządza raport za tę osobę z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia. Oba raporty powinny być dołączone do deklaracji rozliczeniowej korygującej oznaczonej takim samym numerem identyfikatora.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

(?) W naszym zakładzie pracy są zatrudnione osoby, które mają orzeczenia o całkowitej, stałej lub czasowej niezdolności do pracy. Są to osoby, które mają prawo zarówno do renty inwalidzkiej, wypadkowej, jak i socjalnej. Do tej pory wszyscy byli zgłaszani do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 23 lub 01 10 24. Jednak obecnie powstały wątpliwości dotyczące pracowników z rentą socjalną. Jaki powinien być dla nich prawidłowy kod tytułu ubezpieczenia i jak ewentualnie skorygować błędne zgłoszenia? Czy należy też skorygować dokumenty rozliczeniowe za te osoby?

Jeżeli niepełnosprawny pracownik ma uprawnienia do renty socjalnej, w piątym znaku kodu tytułu ubezpieczenia należy wpisać cyfrę „0”, ponieważ renta socjalna nie jest rentą w rozumieniu przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Prawidłowy kod tytułu ubezpieczeń pracownika, który ma prawo do renty socjalnej, jest następujący: 01 10 0x.

Pracownik powinien zostać zgłoszony do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx - pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Dwa ostatnie znaki kodu tytułu ubezpieczenia oznaczają:

• 5. znak - ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (przy czym 0 - oznacza osobę bez ustalonego prawa do emerytury lub renty, 1 - osobę, która ma ustalone prawo do emerytury, 2 - osobę, która ma ustalone prawo do renty),

• 6. znak - ustalony stopień niepełnosprawności (0 - osoba nieposiadająca orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek, 1 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, 2 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 3 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 4 - osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia).

Pracownika, który ma ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, płatnik zgłasza z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 23. Jeśli natomiast niepełnosprawny pracownik ma uprawnienia do renty socjalnej, w piątym znaku kodu tytułu ubezpieczenia należy wpisać cyfrę „0”. Renta socjalna przyznana na podstawie ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej nie jest rentą w rozumieniu przepisów ustawy systemowej, również w rozumieniu art. 9 ust. 6 tej ustawy.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia


Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK