| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Jak zabezpieczyć wykonanie umowy

Jak zabezpieczyć wykonanie umowy

Zawierając umowę – w szczególności z nieznanym nam podmiotem – warto poświęcić trochę czasu i środków, aby zabezpieczyć transakcję. Dzięki temu, jeśli kontrahent nie będzie chciał bądź nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązania, pozostanie nam alternatywna możliwość zaspokojenia roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.

 
Na marginesie pragniemy przypomnieć, iż na podstawie art. 33 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2004 r. nr 162, poz. 1691); dalej k.r.o. - do majątku osobistego każdego z małżonków zaliczamy:
•  przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
•  przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
•  prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
•  przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
•  prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
•  przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
•  wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
•  przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
•  prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
•  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Mając na uwadze ewentualną możliwość przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego z majątku poręczyciela, warto zwrócić uwagę na możliwość spłaty przez niego zadłużenia zarówno z majątku osobistego, jak i z majątku wspólnego.
Kolejne zagadnienie, z którym należałoby się zapoznać, zamierzając zawrzeć umowę poręczenia, wiąże się z akcesoryjnością poręczenia. Cecha ta powoduje, że nieważność długu głównego, np.: w przypadku braku formy wymaganej pod rygorem nieważności, gdy umowa została zawarta pod wpływem podstępu, pociąga za sobą nieważność poręczenia.
W razie poręczenia za dług osoby, która nie mogła się zobowiązać z powodu braku zdolności do czynności prawnych (osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może dokonywać ze skutkami prawnymi wszelkich czynności prawnych w granicach przysługującej jej zdolności prawnej; nabywa się ją - co do zasady - z chwilą uzyskania pełnoletności), poręczyciel powinien spełnić świadczenie jako dłużnik główny, jeżeli w chwili poręczenia o braku zdolności tej osoby wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć - staje się więc samoistnym dłużnikiem głównym.
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »