| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Jak zabezpieczyć wykonanie umowy

Jak zabezpieczyć wykonanie umowy

Zawierając umowę – w szczególności z nieznanym nam podmiotem – warto poświęcić trochę czasu i środków, aby zabezpieczyć transakcję. Dzięki temu, jeśli kontrahent nie będzie chciał bądź nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązania, pozostanie nam alternatywna możliwość zaspokojenia roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.

W przypadku opóźniania się przez dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jednakże od zaległych odsetek nie można żądać odsetek za opóźnienie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. W ten sposób zwiększa się kwota należności głównej, od której liczone są odsetki. Wprowadzając stosowną klauzulę do umowy, gwarantujemy sobie możliwość naliczania odsetek od wyższej należności głównej. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy dłużnik przedłuża postępowanie sądowe, ponieważ większa należność główna niejako rekompensuje nam utratę wartości pieniądza w czasie.
PRZYKŁAD
Spółka ZETPOL S.A. nie wywiązała się w terminie z zapłaty 240 000 zł. Po powstaniu zaległości zawarto umowę, w której zamieszczono klauzulę dotyczącą zaliczania zaległych odsetek do sumy dłużnej w comiesięcznych transzach. W ten sposób po upływie miesiąca zadłużenie ZETPOL zwiększyło się o 2268 zł - należność główna wynosi więc 242 268 zł.
Instytucją dość skutecznie mobilizującą strony umowy do działania zgodnie z jej zapisami są kary umowne. Ich idea polega na tym, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy, przy czym dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się ze zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Należy pamiętać, iż kara umowna może być zastrzeżona tylko w odniesieniu do świadczenia niepieniężnego oraz że niezbędną przesłanką jej dochodzenia jest tylko takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Wierzyciel, dochodząc kary umownej, nie musi udowadniać zarówno faktu istnienia szkody, jak i jej wysokości. To na dłużniku spoczywa ciężar dowodu zupełnego braku szkody wierzyciela.
PRZYKŁAD
Biuro projektowe „Pro-Art” zawarło ze spółką „Izolex” S.A. umowę na wykonanie dokumentacji technicznej do umowy, którą „Izolex” zawarł z podmiotem trzecim. Dokumentacja ta była niezbędnym elementem do rozpoczęcia prac budowlanych przez „Izolex”, dlatego też zawarto w umowie klauzulę, iż w przypadku niewywiązania się przez „Pro-Art” z umowy w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, firma ta będzie zobowiązana uiścić karę umowną w wysokości 200 000 zł. „Pro-Art” ze swojej winy nie wykonał dokumentacji w terminie, dlatego też „Izolex” będzie uprawniony do dochodzenia kary umownej. W tym celu jednak nie musi udowadniać, że poniósł jakąkolwiek szkodę bądź też jej wysokości.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK