Zażalenie na koszty sądowe zawarte w wyroku

Zobacz artykuły na temat:koszty sądowewyrok
Jeśli nie chcemy kwestionować sentencji wyroku (lub postanowienia), a nie zgadzamy się jedynie z przyznanymi stronie kosztami sądowymi (w tym kosztami zastępstwa prawnego)- nie musimy składać apelacji – wystarczy zażalenie.
ermin na złożenie zażalenia na koszty sądowe biegnie od dnia ogłoszenia wyroku i wynosi 7 dni.
ermin na złożenie zażalenia na koszty sądowe biegnie od dnia ogłoszenia wyroku i wynosi 7 dni.

Złożoność wyroku

Czystym składnikiem wyroku jest rozstrzygnięcie sporu (np. zasądza na rzecz X kwotę Y od Z) – kwestia kosztów (zarówno wpisu jak i tzw. kosztów zastępstwa prawnego)- jest de facto postanowieniem „włączonym” do wyroku. Kwestionując samą wysokość kosztów nie musimy podważać rozstrzygnięcia sprawy- co oznacza, że nie składamy apelacji od wyroku.

Zażalenie na postanowienie o kosztach sądowych

Termin na złożenie zażalenia na koszty sądowe biegnie od dnia ogłoszenia wyroku (jeśli był ogłoszony na rozprawie – a nie np. jest to wyrok zaoczny, lub nakaz zapłaty) i wynosi 7 dni. Jeśli strona wniosła o doręczenie wyroku – np. z uzasadnieniem, termin biegnie od daty doręczenia. Zażalenie musi odpowiadać warunkom pisma procesowego, a także przedstawiać przedmiot zaskarżenia i zwięzłe uzasadnienie. Zażalenie musi być opłacone- opłata wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (wysokości kosztów).

Porównaj: Jak odwołać się od nakazu zapłaty?

Co ważne zażalenie samego postanowienia o kosztach (inkorporowanego w orzeczeniu) nie wstrzymuje uprawomocnienia się samego orzeczenia co do istoty sprawy. Zażalenie wnosi się do sądu II instancji za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie (wniosek złożony bezpośrednio do sądu II instancji będzie podlegał odrzuceniu).

Kiedy można skarżyć postanowienie o kosztach

Przyczyny skarżenia postanowienia o kosztach są zazwyczaj prozaiczne:

  • błędna kwota kosztów zastępstwa procesowego (zastosowanie zbyt niskiej/ wysokiej kwoty)- generalnie orzeczenie niezgodnie z odpowiednim rozporządzeniem,
  • złe rozłożenie kosztów pomiędzy stronami o strona pozwana nie dała podstaw do wytoczenia powództwa (np. nie zostało wystosowane wezwanie do zapłaty) i dokonała spłaty przy pierwszej czynności procesowej (po otrzymaniu powództwa). W takich okolicznościach mimo formalnie przegranej sprawy nie powinna być zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego obciążana kosztami. Jeśli stało się inaczej, może postanowienie skarżyć. 
  • nieuwzględnienie wszystkich zgłoszonych przez stronę kosztów postępowania (jeśli mieszczą się w ustalonych ustawowo widełkach- odpowiadających zryczałtowanym kosztom zastępstwa prawnego adwokata lub radcy prawnego)

W sytuacji, w której sąd nie orzekł (mimo obowiązku) o kosztach postępowania w ogóle, stronie przysługuje wniosek o uzupełnienie wyroku, w terminie 2 tygodni od jego ogłoszenia lub otrzymania odpisu.

Polecamy serwis Umowy

Jakie są skutki zażalenia?

Jeśli pomyłka sądu jest w miarę oczywista (i jest np. błędem rachunkowym)- warto złożyć wniosek o rozpoznanie zażalenia w trybie art. 395§2 kpc. Zastosowanie tego przepisu pozwala sądowi pierwszej instancji na uchylenie postanowienia i wydanie nowego, bez potrzeby przekazywania sprawy do sądu II instancji. Znacznie przyspiesza to procedurę.

Jeśli zażalenie nie jest jednoznaczne- sprawę rozpoznaje sąd II instancji, należy jednak pamiętać, że jeśli nie zostało zaskarżone samo orzeczenie, można (po jego uprawomocnieniu i nadaniu mu klauzuli wykonalności) prowadzić z niego egzekucję. W zakresie samych kosztów jednak- będzie to możliwe po rozpoznaniu zażalenia.


Liczba komentarzy:
dodano: 2013-03-11 11:36 przez:bpp
Odpowiedź tomasza.m jest nieprawidłowa a co najmniej nieprecyzyjna. Nie jest prawdą, że w pozostałych przypadkach (tj. poza przypadkiem opłaty od zażalenia na postanowienie Sądu o oddalenie wniosku o zwolnienie od kosztów)opłata od zażalenia to 1/5 opłaty stosunkowej lub stałej jednak nie mniej niż 30 zł. Po pierwsze na podstawie przepisu art. 95 ust. 2 nie pobiera się opłat od:
1) zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;

2) zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości wydatków;

czyli zwolnienia w części dot. kosztów, są szersze niż wskazane w odpowiedzi a poza tym w przepisie art. 95 są jeszcze inne zwolnienia. Po drugie w niektórych przypadkach opłata od zażalenia to 40 zł.
dodano: 2013-01-14 22:27 przez:wrocławianin
na jakim druku składać takie zażalenie i czy jeżeli ja jestem pozwanym w wytoczonej przeciwko mnie sprawie to na takim zażaleniu też jestem pozwanym czy powodem ??? prosze o odpowiedź
dodano: 2013-01-14 22:26 przez:wroclawianin
na jakim druku składać takie zażalenie i czy jeżeli ja jestem pozwanym w wytoczonej przeciwko mnie sprawie to na takim zażaleniu też jestem pozwanym czy powodem ??? prosze o odpowiedź
dodano: 2012-11-15 02:41 przez:mateusz
internet oszukuje powinno ich podac do sądu wyslalem esa bo obiecali nagrode a tera zabierają mi z konta 20 zl co dzien
dodano: 2012-07-28 09:39 przez:ja
a wiążą się z tym jeszcze jakieś inne koszty/opłaty? tzn. jak wniosę zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów, to później w postanowieniu, które utrzyma w mocy/uchyli/zmieni postanowienie zaskarżone - będą określone jakieś opłaty/koszty, jeśli tak to orientacyjnie na jakim poziomie? jakich kwot można się spodziewać?
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Kalkulator opłat sądowychTaksa notarialna
Baza adresów sądów i prokuraturyWzory pełnomocnictw

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM