Strona 1 z 2 

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Uzyskanie wyroku sądowego to dopiero połowa dochodzenia roszczenia. Po zakończeniu postępowania sądowego należy przeprowadzić egzekucję komorniczą. Aby tego dokonać należy posiadać tytuł wykonawczy.
Natomiast innymi tytułami egzekucyjnymi są akty notarialne posiadające stosowny zapis oraz bankowe tytuły egzekucyjne.
Natomiast innymi tytułami egzekucyjnymi są akty notarialne posiadające stosowny zapis oraz bankowe tytuły egzekucyjne.

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Co jest tytułem egzekucyjnym oraz zasady nadawania klauzuli wykonalności określa kodeks postępowania cywilnego w części dotyczącej egzekucji.

Tytuł egzekucyjnym

Tytuły egzekucyjne możemy podzielić na te pochodzące od sądu oraz inne. Tytułami pochodzącymi od sądu są:

  • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
  • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
  • wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;
  • ugoda przed mediatorem,
  • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

Natomiast innymi tytułami egzekucyjnymi są akty notarialne posiadające stosowny zapis oraz bankowe tytuły egzekucyjne.

Polecamy: serwis Pozew

Nadanie klauzuli

Sąd co do zasady nie nadaje klauzuli wykonalności z urzędu. Czyni to na wniosek wierzyciela, a więc osoby która wygrała sprawę i w której interesie jest dochodzenie roszczenia.

Klauzule nadaje sąd jednoosobowo. Przy czym właściwym w takich sprawach jest sąd pierwszej instancji. Od zasady tej przewidziane jest jednak odstępstwo. Otóż jeżeli akta znajdują się w sądzie drugiej instancji wtedy to on nadaje klauzulę.

Sąd na nadanie klauzuli wykonalności ma 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Prawomocność

Sąd nadaje klauzulę wykonalności co do zasady prawomocnym orzeczeniom. Prawomocne orzeczenie to takie od którego nie przysługuje środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia.

Liczba komentarzy:
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Kalkulator opłat sądowychTaksa notarialna
Baza adresów sądów i prokuraturyWzory pełnomocnictw

Społeczność

ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM