| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Prawo autorskie > Ochrona praw twórcy > Czym są organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?

Czym są organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?

Funkcjonowanie na rynku twórców, artystów, wykonawców, producentów lub organizacji radiowych i telewizyjnych jest skomplikowane również ze względu na trudną materię jaką są prawa autorskie i pokrewne. Istnieje możliwość powołania specjalnych organizacji które mają na celu wspomaganie tych podmiotów.

Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, nazywanymi też skrótowo „organizacjami zbiorowego zarządzania” są, w rozumieniu przepisów, stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów, wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne. Ich statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień przysługujących twórcom i innym podmiotom, a wynikających z ustawy.

Podstawą funkcjonowania takich organizacji, w związku z faktem że działają w formie stowarzyszeń, są przepisy prawa o stowarzyszeniach. Istnieją jednak pewne modyfikacje, takie jak:
• członkiem organizacji może być również osoba prawna,
• podjęcie przez organizacje działalności wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
• nadzór nad organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela zezwolenia o którym mowa powyżej tylko takim organizacjom, które dają rękojmię należytego zarządzania powierzonymi prawami.

Organizacja zbiorowego zarządzania jest zobowiązana sporządzać roczne sprawozdanie ze swojej działalności nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Oprócz tego musi prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Takie roczne sprawozdanie finansowe organizacji zbiorowego zarządzania podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ kontroli wewnętrznej organizacji. Organizacja jest zobowiązana niezwłocznie przekazać te sprawozdania wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podać je do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

Warto pamiętać, że przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego zezwolenia, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wzywa organizację do usunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie z zagrożeniem cofnięcia zezwolenia.

Zezwolenie na działalność, udzielone przez ministra może być również cofnięte, jeżeli organizacja:
• nie wykonuje należycie obowiązków w zakresie zarządzania powierzonymi jej prawami autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony,
• narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia,
• nie wypełnia obowiązku złożenia do zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Sebastian Koczur

ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »