Strona 1 z 2 

Prawa autorskie osobiste

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych dzieli prawa autorskie na osobiste i majątkowe. Prawa osobiste są niezbywalne i nie można się ich zrzec.
Prawa autorskie osobiste nie podlegają ani zrzeczeniu ani zbyciu co ma zasadnicze znaczenie w przypadku umów prawno-autorskich.
Prawa autorskie osobiste nie podlegają ani zrzeczeniu ani zbyciu co ma zasadnicze znaczenie w przypadku umów prawno-autorskich.

Autorskie prawa osobiste reguluje art. 16 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z artykułu tego wynika iż jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

  • autorstwa utworu;
  • oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
  • nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
  • decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
  • nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Zobacz: Prawa do artystycznych wykonań oraz prawa do fonogramów i wideogramów

Katalog praw autorskich osobistych jest katalogiem otwartym o czym świadczy wyrażenie „w szczególności” ujęte w w/w przepisie.

Prawa autorskie osobiste nie podlegają ani zrzeczeniu ani zbyciu co ma zasadnicze znaczenie w przypadku umów prawno-autorskich (choć twórca może się zobowiązać do niewykonywania tych praw).

Autorstwo utworu oznacza iż twórca danego utworu uznawany jest za „ojca” swojego dzieła. W praktyce twórca ten ma prawo żądać od osób trzecich by uznawały jego autorstwo czy też prawo występowania przeciwko osobom przywłaszczającym sobie autorstwo danego dzieła. Nikt więc nie może podpisywać się pod czyimś dziełem swoim imieniem, nazwiskiem lub nawet pseudonimem bo wówczas narusza prawa twórcy do autorstwa utworu.

Zobacz: Prawa do nadań programów oraz pierwszych wydań – porada

Oczywiście twórca sam może zdecydować iż udostępnia utwór pod pseudonimem lub podpisując go tylko swoimi inicjałami lub nawet udostępniać go anonimowo. Najważniejszy jednak jest fakt iż udostępnianie przez twórcę anonimowo swojego działa np. na własnym blogu, stronie WWW nie oznacza iż osoba trzecie może z tego dzieła korzystać dobrowolnie (np. rozpowszechniając je dalej). Anonimowość nie oznacza zrzeczenie się wynagrodzenia przez twórcę o czym warto pamiętać.

Liczba komentarzy:
dodano: 2013-05-11 19:52 przez:Wiem wszystko
Wiem nic ._.
dodano: 2013-04-05 23:02 przez:trzeźwy roman
Adwokat, specjalista z zakresu prawa autorskiego, He He He
Może Pani adwokat przeczyta choć raz ustawę i zacznie rozróżniać znaczenie słów np. "rzetelnego wykonania" a "rzetelnego wykorzystania". Nie widać różnicy?

Prawo autorskie bowiem nie reguluje konieczności oddzielnej zapłaty za przeprowadzenie nadzoru autorskiego.
He he he . Na pewno?
To się nazywa "expert" : pogratulować !!!
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Akty prawneWzory pełnomocnictw
Baza adresów sądów i prokuraturKalkulator opłat sądowych

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM