| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Prawo autorskie > ABC Praw autorskich > Jak przebiega postępowanie przed Komisją Prawa Autorskiego?

Jak przebiega postępowanie przed Komisją Prawa Autorskiego?

Komisję Prawa Autorskiego powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ekspert podpowiada jak przebiega postępowanie przed KPA oraz według jakich zasad jest prowadzone.

Istnieje możliwość , że podmiot otrzyma odmowę dopuszczenia do udziału w sprawie. Na postanowienie w takiej sytuacji przysługuje zażalenie.

Polecamy: Ochrona praw autorskich osobistych

O wszczęciu postępowania przewodniczący zespołu orzekającego Komisji Prawa Autorskiego zamieszcza ogłoszenie. Oprócz tego ogłoszenie o wszczęciu postępowania przewodniczący zamieszcza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Od orzeczenia zespołu orzekającego Komisji wydanego w opisanym powyżej trybie, przysługuje odwołanie do sądu, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Sądem właściwym do rozpoznawania takiej sprawy jest sąd okręgowy. Należy pamiętać, że odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji.

Oprócz tego sąd okręgowy rozpoznaje także zażalenia na orzeczenia zespołów orzekających Komisji, wydane w toku postępowania przed Komisją.

Uczestnikami w tego rodzaju sprawie są: wnioskodawca, podmiot składający odwołanie oraz podmioty uczestniczące w postępowaniu przed Komisją, jeżeli przystąpią do postępowania przed jego zakończeniem w drugiej instancji. W razie odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie należy pamiętać, że na postanowienie o odmowie dopuszczenia przysługuje zażalenie.

Postanowienie kończące postępowanie w sprawie doręczane jest z urzędu przewodniczącemu Komisji.

Spory dotyczące stosowania zatwierdzonych prawomocnie tabel wynagrodzeń oraz spory związane z zawarciem umowy pomiędzy operatorami sieci kablowych, a właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, na podstawie której operatorom sieci kablowych wolno reemitować w sieciach kablowych utwory nadawane w programach, mogą być rozpatrywane w drodze postępowania mediacyjnego pomiędzy stronami. Oczywiście mediacja jest zawsze dobrowolna. Gdyby strony zdecydowały się do niej przystąpić, przewodniczący Komisji wyznacza mediatora z listy arbitrów Komisji. Strony mogą również wybrać z tej listy innego mediatora. Mediator może przedstawiać stronom propozycje ugody. Jeżeli żadna ze stron w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia propozycji ugody nie zgłosi sprzeciwu, propozycję uważa się za przyjętą. Do postępowania w tej sprawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o mediacji.

Sprawy o odtworzenie akt rozpatrują zespoły orzekające Komisji w składzie dwóch arbitrów Komisji oraz przewodniczącego, wyznaczonych z listy arbitrów Komisji przez przewodniczącego Komisji. Do postępowania przed Komisją w sprawie o odtworzenie akt stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt. Sprawy o uzupełnienie, sprostowanie lub wykładnię orzeczenia Komisji rozpatruje zespół orzekający Komisji w takim samym składzie jak ten, który wydał orzeczenie w sprawie.

Polecamy: Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK