| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Jakie świadczenia przysługują zwalnianym pracownikom?

Jakie świadczenia przysługują zwalnianym pracownikom?

W przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy pracodawca powinien przede wszystkim wypłacić przysługujące wynagrodzenie za pracę. Dodatkowo pracodawca powinien ustalić prawo do innych świadczeń, m.in. ekwiwalent za urlop czy odprawę emerytalną lub rentową. Dodatkowe świadczenia pracodawca oblicza i wypłaca.

Z pracownikiem zatrudnionym na umowę na czas nieokreślony 29 kwietnia 2014 r. rozwiązano umowę o pracę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem. Umowa rozwiązała się 31 maja br. W dniach 12 i 13 maja pracownik korzystał z 2 przysługujących mu dni wolnych na poszukiwanie pracy. Otrzymywał wynagrodzenie stałe w wysokości 3550 zł miesięcznie oraz miesięczną premię, wynoszącą od 10 do 30% płacy zasadniczej. W maju premia pracownika wyniosła 355 zł (10% x 3550 zł). Do przepracowania było 160 godzin. Obliczając wynagrodzenie za płatne dni nieobecności, należy uwzględnić wynagrodzenie zmienne w wysokości wypłaconej w maju. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia stanowi stawka godzinowa ustalona z kwoty 355 zł (premia), z tym że bierzemy pod uwagę tylko godziny faktycznie przepracowane.

355 zł : 144 godz. (godziny do przepracowania 160 godz. – 16 godz. zwolnienia) = 2,47 zł,

2,47 zł x 16 godz. (2 x 8 godz.) = 39,52 zł.

Pracownik powinien w maju otrzymać stałe, pełne wynagrodzenie w wysokości 3550 zł, wynagrodzenie za dni wolne na szukanie pracy – 39,52 zł oraz przysługującą premię.

Obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia

Pracodawca, który dotąd potrącał pracownikowi – dłużnikowi określone należności zgodnie z zajęciem egzekucyjnym, w razie rozwiązania z nim stosunku pracy ma określone obowiązki wynikające z ustawy – Kodeks postępowania cywilnego; dalej: k.p.c. (art. 884 k.p.c.). Przede wszystkim zajęcie obowiązuje nadal, nawet gdy po zajęciu nawiązano z dłużnikiem nowy stosunek pracy albo choćby zakład pracy przeszedł na inną osobę, jeżeli osoba ta wiedziała o zajęciu.

W razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem dotychczasowy pracodawca czyni wzmiankę o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy, a jeżeli nowy pracodawca dłużnika jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać oznaczenie komornika, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak również wskazać wysokość potrąconych już kwot. Przesłanie zawiadomienia komornikowi ma skutki zajęcia należności dłużnika u nowego pracodawcy od chwili dojścia zawiadomienia do tego pracodawcy.

Z kolei nowy pracodawca, któremu pracownik przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika pracodawcę, który wydał świadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika. Jeżeli nowy pracodawca, któremu pracownik nie okazał świadectwa pracy, dowie się, gdzie pracownik był przedtem zatrudniony, obowiązany jest zawiadomić poprzedniego pracodawcę o jego zatrudnieniu, chyba że pracownik przedstawi zaświadczenie tego zakładu stwierdzające, że jego należności nie były zajęte.

Obowiązek powiadomienia komornika o zmianie pracodawcy obciąża również dłużnika. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania dłużnik powinien być pouczony przy zawiadomieniu go o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy – prawa pracownika

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 361–37, art. 921, 97, 171, 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
  • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
  • art. 8, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654),
  • art. 884 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 101; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 616),
  • § 2 pkt 1, pkt 7, § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292),
  • § 6, 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353),
  • § 2 ust. 1 pkt 2, 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860).

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK