| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Jakie świadczenia przysługują zwalnianym pracownikom?

Jakie świadczenia przysługują zwalnianym pracownikom?

W przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy pracodawca powinien przede wszystkim wypłacić przysługujące wynagrodzenie za pracę. Dodatkowo pracodawca powinien ustalić prawo do innych świadczeń, m.in. ekwiwalent za urlop czy odprawę emerytalną lub rentową. Dodatkowe świadczenia pracodawca oblicza i wypłaca.

Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:

Krok 1. dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik, który w 2014 r. wynosi 20,83 (przy zatrudnieniu na pełny etat),

Krok 2. dzieląc otrzymany wynik (ekwiwalent za 1 dzień urlopu) przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika (zwykle przez 8),

Krok 3. mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

W podstawie ekwiwalentu za urlop uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc. Chodzi o te wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, w średniej wysokości z tego okresu, np. premię roczną przyjmuje się w wysokości 1/12.

Podstawę ekwiwalentu ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem należności wymienionych w § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Są to np. jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, wynagrodzenie: urlopowe, chorobowe, za czas niezawinionego przestoju, nagrody jubileuszowe, kwoty wyrównań do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy przyjąć, że do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu nie włącza się premii uznaniowych o cechach nagrody, niemających charakteru roszczeniowego. Nie jest to składnik wynagrodzenia przysługujący pracownikowi, lecz wypłacany wyłącznie w zależności od swobodnego uznania i woli pracodawcy. Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego z 20 lipca 2000 r. (I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Premii uznaniowych pracodawca nie powinien włączać do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Odprawa emerytalna lub rentowa

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia (chyba że przepisy wewnętrzne u pracodawcy przewidują wypłatę odpraw korzystniejszych). Odejście na emeryturę nie musi być jednak jedyną, wyłączną i bezpośrednią przyczyną rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z 16 listopada 2000 r., I PKN 81/00, OSNP 2002/11/265, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). Przyczyną ustania stosunku pracy może być przejście na emeryturę bądź rentę, a podstawą rozwiązania umowy – np. ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych). Wówczas pracownikowi przysługują 2 odprawy, tj. jedna emerytalna, a druga pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Odprawę emerytalną oblicza się według zasad ustalania podstawy do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa jest zwolniona ze składek na ZUS, ale podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Umowa o pracę została rozwiązana z pracownikiem 30 kwietnia 2014 r. w związku z przejściem na emeryturę. Otrzymywał on:

● wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce – 2500 zł,
● dodatek funkcyjny – 200 zł,
● zmienną premię miesięczną w wysokości: za styczeń 150 zł, za luty 100 zł i za marzec 200 zł.

Składniki stałe wynagrodzenia w sumie wyniosły 2700 zł. Suma premii uzyskanych w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy (450 zł) podzielona przez 3 daje premię średnią 150 zł (450 zł : 3). Premia wraz z kwotą stałych składników, tj. 2850 zł (2700 zł + 150 zł), stanowi wysokość odprawy emerytalnej.

Odprawa przy zwolnieniach grupowych

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

WspolnyPozew.com

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK