| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama

Praca i ubezpieczenia

Kiedy pracodawca może zrezygnować z tworzenia funduszu socjalnego

Aktualizacja: 16.12.2008

Pracodawca zobowiązany do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może się zwolnić z tego obowiązku i ustalić, że nie będzie tworzył zfśs lub dowolnie będzie kształtować wysokość odpisu na fundusz. Pracodawca może też odstąpić od wypłacania świadczenia urlopowego lub ustalić je w niższej od ustawowej wysokości. Wyjątek stanowią pracodawcy prowadzący działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, którzy nie mają takich możliwości. »

Jak ograniczyć koszty działania firmy bez redukcji zatrudnienia

Aktualizacja: 04.12.2008

Przedsiębiorca borykający się z ograniczeniem zamówień nie musi od razu redukować zatrudnienia. Istnieje kilka sposobów, które pozwolą mu ograniczyć koszty bez konieczności zwalniania pracowników. »

Obowiązki pracodawcy związane z bhp w stosunku do telepracowników

Aktualizacja: 04.12.2008

W zakresie bhp w stosunku do telepracowników pracodawca nie musi dbać o bhp pomieszczeń pracy ani zapewniać odpowiednich warunków higienicznosanitarnych. »

O czym musi pamiętać pracodawca, decydując się na zwolnienia grupowe w firmie

Aktualizacja: 01.12.2008

Tylko pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników muszą przestrzegać procedur określonych w tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych. Pozostali, redukując zatrudnienie, powinny to robić według reguł ustalonych w kodeksie pracy. »

Odpowiedzialność karna pracodawcy

Aktualizacja: 25.11.2008

Przestępstwem zagrożonym karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności jest złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy. »

Konsekwencje spóźnionej wypłaty wynagrodzenia

Aktualizacja: 20.11.2008

Pracodawcy muszą pamiętać, że łamanie przepisów o terminowej wypłacie wynagrodzenia grozi surowymi sankcjami o charakterze publicznym, a pracownicy mogą skutecznie dochodzić swoich praw. »

Na co powinien zwrócić uwagę przedsiębiorca, który chce oddelegować pracownika

Aktualizacja: 18.11.2008

Polscy przedsiębiorcy już od ponad 4 lat mogą delegować osoby zatrudnione do pracy w Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii. Na podstawie składanych dokumentów ZUS opracował wskazówki dla przedsiębiorców, którzy chcą, aby pracownicy podlegali nadal ubezpieczeniom społecznym w Polsce. »

Zasiłek dla bezrobotnych dla przedsiębiorcy

Aktualizacja: 13.11.2008

Prowadzę indywidualnie działalność gospodarczą. Najbardziej intensywna i opłacalna praca przypada na lato i zimę. Dlatego też chcę skorzystać z nowych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i zawiesić firmę do końca 2008 r. Na ten czas planuję się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Zależy mi na składce zdrowotnej i zasiłku. Czy mogę tak postąpić? »

Za zleceniobiorcę nie zawsze trzeba opłacać składkę na Fundusz Pracy

Aktualizacja: 13.11.2008

Obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę zależy przede wszystkim od statusu zleceniodawcy. Ponadto zleceniobiorca musi podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jego miesięczny przychód musi być równy co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu. »

Kiedy ustaje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Aktualizacja: 13.11.2008

Prowadzę działalność gospodarczą, przy której zatrudniam 3 pracowników i 6 zleceniobiorców. Z tytułu działalności podlegam obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Gdy we wrześniu br. ubiegałem się o zasiłek chorobowy, okazało się, że ZUS wyłączył mnie z ubezpieczenia chorobowego z powodu opłacenia w zbyt niskiej wysokości składek należnych za marzec (za wszystkich zatrudnionych i za siebie). Dlaczego ZUS wyłączył mnie z tego ubezpieczenia, jeśli zaniżona wpłata dotyczyła składek na ubezpieczenie zdrowotne, a nie na ubezpieczenia społeczne? »

Informacja o warunkach zatrudnienia

Aktualizacja: 12.11.2008

Pracodawca nie musi w sposób opisowy informować pracownika o warunkach zatrudnienia. Wystarczy, jeśli wskaże mu odpowiednie przepisy prawa pracy. »

Kiedy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagrodzeń

Aktualizacja: 06.11.2008

Określenie wynagrodzenia za pracę jest podstawowym elementem każdej umowy o pracę. Jego wysokość może być określona w regulaminie wynagradzania. Pracodawca powinien wiedzieć, w jakich sytuacjach musi go wprowadzić. »

BHP przy umowach cywilnoprawnych

Aktualizacja: 06.11.2008

Zatrudnienie na umowę cywilnoprawną nie zwalania pracodawcy z obowiązku zapewnienia tym osobom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. »

Karta czasu pracy

Aktualizacja: 06.11.2008

 Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem. »

Choroba przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Aktualizacja: 28.10.2008

Długotrwała i nieprzerwana choroba pracownika może być powodem rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może czekać na powrót pracownika, usprawiedliwiając mu nieobecność w pracy do czasu odzyskania pełnej zdolności do pracy. »

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »